Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Příjmy z kryptoměn se musí vždy také náležitě zdanit

Kryptoměny jsou dnes velmi lákovou záležitostí s níž se dá obchodovat na burze a také se za ně dá nakupovat zboží a služby a vytvářet tím zisk. Uvedené však znamená, že příjmy z daných kryptoměn je nutné také náležitě vypořádat v souladu se zákonem o dani z příjmů a v žádném případě neplatí, že příjmů z kryptoměn se daň netýká, protože kryptoměny samotné v naší zemi dani nepodléhají

Příjmy z kryptoměn se musí vždy t 2.jpg
Datum článku: 04. 03. 2022

Kryptoměna sama čili například Bitcoin a podobné dani nepodléhá, ale jakýkoli příjem z ní se danit musí

Předmětem daně u kryptoměn v naší zemi zatím není kryptoměna samotná, ale je povinnost vždy zdanit veškerý zisk, který z ní vzejde, a tedy to proč si lidé kryptoměnu pořizují čili za účelem zisku.

Daň z příjmů z kryptoměn musí odvádět jak fyzické osoby pokud s nějakou touto záležitosti obchodují, tak i OSVČ a firmy, kteří za uvedenou komoditu prodávají nebo nakupují zboží či služby nebo s ní také obchodují nebo ji těží.

Příjmy z kryptoměn jsou podle zákona o daních z příjmů ČR, příjmy zdaňované dle § 10, jako ostatní příjmy z nehmotného majetku. Kryptoměnné příjmy se zdaňují sazbou 15 nebo 23 procent stejně jako mzda zaměstnanců. Pokud popisované příjmy nepřesáhnou v daném roce 48násobek výše průměrné mzdy, zdaňují se sazbou 15 procent. Když je uvedený limit překročen je nutné příjmy zdanit sazbou 23 procent. Vyšší sazbu je za rok 2021 potřeba užít v případě, že dané příjmy přesáhly částku 1 701 168 Kč.

Danit je nutné i zisk nižší než 30 000 Kč za rok

V případě kryptoměn se nehledí na to, zda byl zisk nízký či vysoký a je potřeba jej zdanit vždy. Neplatí zde osvobození pro malé příležitostné příjmy. Zisk je třeba vždy zdanit.

Pozor anonymita při operacích s kryptoměnami je jen zdánlivá a na nezdanění čili nesplnění daňové povinnosti se vždy přijde a hrozí za to samozřejmě příslušný postih.

Data o transakcích z kryptoměn jsou dohledatelná a propojitelná s konkrétní osobou a jsou burzami i bankami poskytována Finanční správě.

Zdanění se kryptoměn netýká jedině tehdy, pokud leží ladem

Daně se kryptoměn netýkají jedině, pokud jedinec kryptoměnu sice vlastní, ale pouze ji drží a neobchoduje s ní ani za ni nenakupuje či neprodává, zkrátka nepřináší žádný zisk.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dlouhodobý investiční produkt lze přidat k jinému spoření na stáří a snížit si tím základ daně

Dlouhodobý investiční produkt lze přidat k jinému spoření na stáří a snížit si tím základ daně

Datum článku: 01. 12. 2023

Od roku 2024 se nabídka produktů určených pro spoření na důchod rozšíří o nový dlouhodobý investiční produkt…

Více informací
Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Datum článku: 23. 11. 2023

Ozdravný nebo taktéž konsolidační balíček nejen daňových opatření, který má vést ke snížení státního dluhu…

Více informací
Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Datum článku: 14. 11. 2023

Konsolidační balíček úsporných opatření v minulých dnech schválili senátoři a čeká tedy už jen na podpis…

Více informací
Přispívání na stravu zaměstnancům bude od roku 2024 žádat více evidence

Přispívání na stravu zaměstnancům bude od roku 2024 žádat více evidence

Datum článku: 06. 11. 2023

Konsolidační balíček daňových opatření, kterým se v současnosti zabývá senát a má být realitou od 1. 1, 2024…

Více informací