Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Příjmy z kryptoměn se musí vždy také náležitě zdanit

Kryptoměny jsou dnes velmi lákovou záležitostí s níž se dá obchodovat na burze a také se za ně dá nakupovat zboží a služby a vytvářet tím zisk. Uvedené však znamená, že příjmy z daných kryptoměn je nutné také náležitě vypořádat v souladu se zákonem o dani z příjmů a v žádném případě neplatí, že příjmů z kryptoměn se daň netýká, protože kryptoměny samotné v naší zemi dani nepodléhají

Příjmy z kryptoměn se musí vždy t 2.jpg
Datum článku: 04. 03. 2022

Kryptoměna sama čili například Bitcoin a podobné dani nepodléhá, ale jakýkoli příjem z ní se danit musí

Předmětem daně u kryptoměn v naší zemi zatím není kryptoměna samotná, ale je povinnost vždy zdanit veškerý zisk, který z ní vzejde, a tedy to proč si lidé kryptoměnu pořizují čili za účelem zisku.

Daň z příjmů z kryptoměn musí odvádět jak fyzické osoby pokud s nějakou touto záležitosti obchodují, tak i OSVČ a firmy, kteří za uvedenou komoditu prodávají nebo nakupují zboží či služby nebo s ní také obchodují nebo ji těží.

Příjmy z kryptoměn jsou podle zákona o daních z příjmů ČR, příjmy zdaňované dle § 10, jako ostatní příjmy z nehmotného majetku. Kryptoměnné příjmy se zdaňují sazbou 15 nebo 23 procent stejně jako mzda zaměstnanců. Pokud popisované příjmy nepřesáhnou v daném roce 48násobek výše průměrné mzdy, zdaňují se sazbou 15 procent. Když je uvedený limit překročen je nutné příjmy zdanit sazbou 23 procent. Vyšší sazbu je za rok 2021 potřeba užít v případě, že dané příjmy přesáhly částku 1 701 168 Kč.

Danit je nutné i zisk nižší než 30 000 Kč za rok

V případě kryptoměn se nehledí na to, zda byl zisk nízký či vysoký a je potřeba jej zdanit vždy. Neplatí zde osvobození pro malé příležitostné příjmy. Zisk je třeba vždy zdanit.

Pozor anonymita při operacích s kryptoměnami je jen zdánlivá a na nezdanění čili nesplnění daňové povinnosti se vždy přijde a hrozí za to samozřejmě příslušný postih.

Data o transakcích z kryptoměn jsou dohledatelná a propojitelná s konkrétní osobou a jsou burzami i bankami poskytována Finanční správě.

Zdanění se kryptoměn netýká jedině tehdy, pokud leží ladem

Daně se kryptoměn netýkají jedině, pokud jedinec kryptoměnu sice vlastní, ale pouze ji drží a neobchoduje s ní ani za ni nenakupuje či neprodává, zkrátka nepřináší žádný zisk.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Uživatelé portálu MOJE daně se musí chránit před phishingovými útoky

Uživatelé portálu MOJE daně se musí chránit před phishingovými útoky

Datum článku: 15. 03. 2023

Finanční správa upozorňuje, že také při používání portálu MOJE daně při podávání přiznání je třeba si…

Více informací
Pěstouni a vypořádání s daněmi

Pěstouni a vypořádání s daněmi

Datum článku: 14. 03. 2023

Daňové záležitosti poplatníka a daňové povinnosti stanovené zákonem o daních z příjmů se týkají…

Více informací
Do poloviny března 2023 je možné si žádat o údaje k platbě daně z nemovitosti na e-mail

Do poloviny března 2023 je možné si žádat o údaje k platbě daně z nemovitosti na e-mail

Datum článku: 09. 03. 2023

Také v roce 2023 je zde pro všechny majitele nemovitostí povinnost zaplatit příslušnou daň z nemovitosti, případně…

Více informací
Vrácení přeplatku na dani z příjmů za rok 2022 v roce 2023

Vrácení přeplatku na dani z příjmů za rok 2022 v roce 2023

Datum článku: 08. 03. 2023

I v přiznání k dani z příjmů za rok 2022 podávaném v roce 2023 může poplatníkovi vzniknout nárok na vrácení…

Více informací