Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Příjmy z poskytnutí bytu přes Airbnb mohou zamíchat daněmi

Pronajímání bytu prostřednictvím platformy Airbnb je i v tuzemsku stále častějším jevem. Jenže příjem z dané aktivity musí být chtě nechtě uveden v daních. Pokud takový příjem sice zdaněn je, avšak toto zdanění není správné, znamená to pro toho, kdo pronajímá nepříjemné starosti, které mohou skončit i před soudem.

Příjmy z poskytnutí bytu přes Airbnb mohou zam 2.jpg
Datum článku: 09. 09. 2021

Příjmy z poskytnutí užívání bytu přes platformu Airbnb daňový pohled vidí jako příjmy z podnikání a nikoli z pronájmu

Stále více lidí vidí v příjmech z pronájmu bytu poměrně výhodný a zajímavý přivýdělek a skutečně tomu tak může být, ale také nemusí. Vždy je nutné si uvědomit, že i příjem z pronájmu je nutné vždy náležitě srovnat s daněmi. A druhé úskalí může být v tom, že záležitost, která se pronajímateli jeví jednoznačně, jako běžný pronájem už může být z hlediska finančního úřadu a daňových povinností podnikáním.

Problémem je, že zdanění příjmů z pronájmu má zákonem nastavena jiná pravidla než zdanění příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a právě u příjmů z poskytování bydlení prostřednictvím uvedené internetové platformy se jedinci nezkušenému v daňové oblasti může lehce stát, že provede nesprávný způsob zdanění těchto příjmů. Finanční úřad se samozřejmě ozve a bude požadovat nápravu věci a v případě, že pronajímatel tuto nápravu neuskuteční, bude jej samozřejmě postihovat sankcí za neplnění daňových povinností a celý případ pravděpodobně bude muset rozhodnout soud.

Jak již bylo na tomto portále v jednom z dřívějších článků uvedeno. Finanční správa ČR si zdanění příjmů z činností provozovaných prostřednictvím internetových platforem velmi hlídá z hlediska možných daňových podvodů a sleduje například z hlediska pravidelnosti a četnosti plateb právě to, zda jde o příležitostný pronájem nebo už o podnikatelskou činnost ve formě dlouhodobého pronájmu tedy ubytovacích služeb.

Zrada je v tom, že z běžného pronájmu netřeba povinně plnit odvody pojistného, ale při podnikání se již povinnosti odvodů vyhnout nelze

Zákon o dani z příjmů totiž stanoví, že pokud se jedná o příjmy z pronájmu podle § 9 zákona o dani z příjmu, tak musí být z takového příjmu odvedena právě daň z příjmu, ale povinnosti zdravotního pojištění ani sociálního pojištění už tento příjem nepodléhá.

Naproti tomu pokud se jedná o příjmy podléhající § 7 zákona o dani z příjmu, což znamená příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, tak už zdravotní i sociální pojištění musí být pravidelně odváděno.

Linie hodnocení uvedené činnosti daňovým pohledem je velmi tenká a zvláště osobám, které se perfektně neorientují na poli daní, může rozdíl, kdy už se nejedná o pronájem, ale o podnikání snadno uniknout. Pokud si člověk v oblasti daní není svými kroky jednoznačně jist, vyplatí se třeba před podáním přiznání k dani poradit s daňovým poradcem. Mnohdy i jen telefonická konzultace pomůže zabránit chybám, z nichž mohou právě vzejít i velké nepříjemnosti.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Datum článku: 29. 11. 2023

Každý občan České republiky by měl pečlivě sledovat své závazky v oblasti zdravotního pojištění, obzvláště…

Více informací
Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Datum článku: 29. 11. 2023

Manažery větších firem s počtem zaměstnanců přesahujícím padesátku a ročním obratem v přepočtu kolem 10…

Více informací
Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Datum článku: 28. 11. 2023

Vlastníci nedostatečně identifikovaní v katastru nemovitostí i vlastníci neidentifikovaní čili neznámí mají…

Více informací
Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Datum článku: 23. 11. 2023

Ozdravný nebo taktéž konsolidační balíček nejen daňových opatření, který má vést ke snížení státního dluhu…

Více informací