Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Příjmy z poskytnutí bytu přes Airbnb mohou zamíchat daněmi

Pronajímání bytu prostřednictvím platformy Airbnb je i v tuzemsku stále častějším jevem. Jenže příjem z dané aktivity musí být chtě nechtě uveden v daních. Pokud takový příjem sice zdaněn je, avšak toto zdanění není správné, znamená to pro toho, kdo pronajímá nepříjemné starosti, které mohou skončit i před soudem.

Příjmy z poskytnutí bytu přes Airbnb mohou zam 2.jpg
Datum článku: 09. 09. 2021

Příjmy z poskytnutí užívání bytu přes platformu Airbnb daňový pohled vidí jako příjmy z podnikání a nikoli z pronájmu

Stále více lidí vidí v příjmech z pronájmu bytu poměrně výhodný a zajímavý přivýdělek a skutečně tomu tak může být, ale také nemusí. Vždy je nutné si uvědomit, že i příjem z pronájmu je nutné vždy náležitě srovnat s daněmi. A druhé úskalí může být v tom, že záležitost, která se pronajímateli jeví jednoznačně, jako běžný pronájem už může být z hlediska finančního úřadu a daňových povinností podnikáním.

Problémem je, že zdanění příjmů z pronájmu má zákonem nastavena jiná pravidla než zdanění příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a právě u příjmů z poskytování bydlení prostřednictvím uvedené internetové platformy se jedinci nezkušenému v daňové oblasti může lehce stát, že provede nesprávný způsob zdanění těchto příjmů. Finanční úřad se samozřejmě ozve a bude požadovat nápravu věci a v případě, že pronajímatel tuto nápravu neuskuteční, bude jej samozřejmě postihovat sankcí za neplnění daňových povinností a celý případ pravděpodobně bude muset rozhodnout soud.

Jak již bylo na tomto portále v jednom z dřívějších článků uvedeno. Finanční správa ČR si zdanění příjmů z činností provozovaných prostřednictvím internetových platforem velmi hlídá z hlediska možných daňových podvodů a sleduje například z hlediska pravidelnosti a četnosti plateb právě to, zda jde o příležitostný pronájem nebo už o podnikatelskou činnost ve formě dlouhodobého pronájmu tedy ubytovacích služeb.

Zrada je v tom, že z běžného pronájmu netřeba povinně plnit odvody pojistného, ale při podnikání se již povinnosti odvodů vyhnout nelze

Zákon o dani z příjmů totiž stanoví, že pokud se jedná o příjmy z pronájmu podle § 9 zákona o dani z příjmu, tak musí být z takového příjmu odvedena právě daň z příjmu, ale povinnosti zdravotního pojištění ani sociálního pojištění už tento příjem nepodléhá.

Naproti tomu pokud se jedná o příjmy podléhající § 7 zákona o dani z příjmu, což znamená příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, tak už zdravotní i sociální pojištění musí být pravidelně odváděno.

Linie hodnocení uvedené činnosti daňovým pohledem je velmi tenká a zvláště osobám, které se perfektně neorientují na poli daní, může rozdíl, kdy už se nejedná o pronájem, ale o podnikání snadno uniknout. Pokud si člověk v oblasti daní není svými kroky jednoznačně jist, vyplatí se třeba před podáním přiznání k dani poradit s daňovým poradcem. Mnohdy i jen telefonická konzultace pomůže zabránit chybám, z nichž mohou právě vzejít i velké nepříjemnosti.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Příspěvek zaměstnancům na dopravu si zaměstnavatel může uplatnit v daních

Příspěvek zaměstnancům na dopravu si zaměstnavatel může uplatnit v daních

Datum článku: 01. 07. 2022

Za cesty do a ze zaměstnání utratí nejeden zaměstnanec nemalou položku. I to může být někdy důvod, proč se…

Více informací
Přímé poskytnutí daru potřebnému nemusí být z hlediska daní snadné

Přímé poskytnutí daru potřebnému nemusí být z hlediska daní snadné

Datum článku: 30. 06. 2022

Pomáhat druhým v těžkých životních situacích finančním darem je velmi šlechetná záležitost, která má ale…

Více informací
Proti opakované nezákonné daňové kontrole se lze bránit

Proti opakované nezákonné daňové kontrole se lze bránit

Datum článku: 27. 06. 2022

Pokud má daňový subjekt pocit, že je správou daně kontrolován příliš často bez jednoznačného srozumitelně…

Více informací
Doklady k zápisu do evidence skutečných majitelů

Doklady k zápisu do evidence skutečných majitelů

Datum článku: 20. 06. 2022

Evidence skutečných majitelů je informační systém sloužící ze zákona k přehlednému zjišťování důležitých…

Více informací