Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Příspěvek na bydlení zřejmě v roce 2023 znovu vzroste a změní se v něm i další záležitosti

Příspěvek na bydlení je jednou z podpor obyvatelstvu, která se v poslední době mění a upravuje častěji, než kdy bylo zvykem. Uvedený trend bude s největší pravděpodobností pokračovat i v roce 2023, kdy se má příspěvek opět zvýšit, opět se má cesta k němu otevřít více lidem a sjednotit by se měly i podmínky prahy se zbytkem republiky.

Příspěvek na bydlení zřejmě v roce 2023 znovu vzroste a změní se v něm  2.jpg
Datum článku: 02. 11. 2022

U příspěvku na bydlení se v roce 2023 má změnit nejen jeho výše

Vláda ČR znovu počítá s tím, že od 1. 1. 2023 opět zvýší podporu obyvatel vyšším příspěvkem na bydlení a dávku opět zpřístupní většímu počtu potřebných. Návrh na uvedenou úpravu již připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Výše příspěvku však nemá být jediná, co se u uvedené dávky od ledna změní. Změn má být více a vláda k jejich schválení bude potřebovat i spolupráci Parlamentu ČR. S účinností se ale počítá od prvního dne roku 2023, i kdyby se legislativní proces zdržel.

Příspěvek na bydlení je státem vyplácenou podporou lidem, kterým náklady na bydlení čili nájem, energie a služby spolknou měsíčně 30 a v Praze 35 procent příjmů a tyto peníze pak chybí na úhradu dalších důležitých životních potřeb.

Pro zjištění zda má domácnost na uvedenou dávku nárok a v jaké výši má uvedená podpora v konkrétním případě být jsou důležitou veličinou jak skutečné náklady dané domácnosti, tak i náklady normativní. Normativní náklady určují, jak vysoké by asi měly být uvedené náklady pro domácnost s určitým počtem členů v bydlení o rozumné velikosti odpovídající danému počtu členů a podle velikosti obce, kde se domácnost nachází.

Právě veličina normativních nákladů má být jednou ze záležitostí, která by se měla od roku 2023 znovu měnit. Normativní náklady by měly být nově nejen vyšší, ale i přesnější. Po uvedených úpravách by se domácnosti s pouze jedním  nebo dvěma členy měly pro určování normativních nákladů sloučit do téže kategorie a rozdíl mezi vypočítanou dávkou pro domácnosti právě s nejmenším počtem členů proti domácnostem ostatním by se měl snížit. Stejně tak se má sjednotit koeficient pro výpočet dávky v Praze a zbytku republiky. Není prý již důvod, aby se náklady na bydlení v Praze měřili jiným procentem než ve zbytku země. Dosavadní odlišný postup hodnocení Prahy proti zbytku republiky je prý nevýhodnější zejména pro důchodce a sociálně slabší občany právě z metropole.

V roce 2023 by životní minimum již nemělo být určujícím příjmem pro nárok na příspěvek na bydlení a současně má stoupnout částka počítaná na pevná paliva

Jak je řečeno výše, změna v roce 2023 u příspěvku na bydlení se má odehrát i jinde, než u normativních nákladů. Zlepšení by mělo nastat pro domácnosti s velmi malými či dokonce žádnými příjmy, kde není s čím náklady na bydlení porovnat a porovnává se s výší životního minima, což však může výši dávky na bydlení znevýhodňovat čili snižovat. V roce 2023 už tedy životní minimum jako zástupce příjmů při výpočtu příspěvku sloužit nebude.

Další záležitostí, která se má v roce 2023 změnit u příspěvku na bydlení je částka nákladů na vytápění pevnými palivy. Uvedená položka se také má proti roku 2022 zvednout.

Současně by v roce 2023 měla zůstat v platnosti některá dočasná opatření zavedená kvůli nepříznivé ekonomické situaci a válečné situaci na Ukrajině a příspěvek na bydlení by tak mimořádně mohly znovu dostat i lidé bydlící na svých chatách a chalupách běžně určených pouze l bydlení rekreačnímu. Tyto záležitosti se však budou ještě dále upřesňovat.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Datum článku: 28. 11. 2023

Podnikatelé, kteří usilují o efektivní snížení své daňové povinnosti z příjmů pro rok 2023, mají nyní…

Více informací
Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Datum článku: 21. 11. 2023

Zaměstnavatelé mají ze zákona možnost poskytovat svým zaměstnancům nejrůznější výhody nebo jinak řečeno…

Více informací
Přiznání k dani za rok 2023 bude potřeba vyplnit v korunách i při placení daní a účtování v cizí měně

Přiznání k dani za rok 2023 bude potřeba vyplnit v korunách i při placení daní a účtování v cizí měně

Datum článku: 01. 11. 2023

Tuzemské firmy, které při své činnosti převážně operují s cizí měnou, budou moci od 1. 1. 2024 v cizí měně…

Více informací
Notáři budou i v roce 2023 jeden den radit zdarma, ale opět jen po telefonu

Notáři budou i v roce 2023 jeden den radit zdarma, ale opět jen po telefonu

Datum článku: 23. 10. 2023

Ve středu 25. října se uskuteční sedmý ročník Dne otevřených dveří, který pořádá Notářská komora České…

Více informací