Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Příspěvek na živobytí si žádá spolupráci žadatele a plnění podmínek

Příspěvek na živobytí pomáhá jednotlivci nebo skupině společně žijících osob zvládat krizové momenty, kdy příjmy nestačí ani na nejzákladnější potřeby pro život. I uvedený příspěvek si však žádá spolupráci žadatele s úřady, splnění podmínek a dodržování pravidel.

Příspěvek na živobytí si žádá spolupráci žadatele 2.jpg
Datum článku: 07. 02. 2018

Příspěvek na živobytí je pomoc cílená, šitá situaci na míru

Příspěvek na živobytí je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi a pomáhá ve chvílích, kdy příjmy jednotlivce či skupiny společně žijících a posuzovaných osob klesnou pod hranici existenčního minima. Existenční a životní minimum je pro tuto dávku určujícím prvkem.

Výše příspěvku na živobytí vždy vychází z konkrétní individuální situace posuzované osoby či skupiny osob. Základním kritériem pro stanovení výše příspěvku je částka, která žadateli zbývá na úhradu základního živobytí ve chvíli, když od příjmu odečte přiměřené náklady na bydlení. Přiměřené náklady na bydlení jsou náklady ve výši 30 %, v Praze 35 % z příjmu osoby či příjmů společně posuzovaných osob.

Příspěvek na živobytí je minimálně tak vysoký jako existenční minimum. U zákonem určených osob musí příspěvek na živobytí vždy dosahovat výše aktuálního životního minima.

Uvedenými osobami jsou:

 • starobní důchodci,
 • nezaopatřené děti,
 • osoby s invaliditou třetího stupně,
 • osoby pobírající příspěvek na péči,
 • rodiče pečující o dítě do deseti let závislé na péči.

Životní minimum v roce 2018 činí:

 • 3410 Kč pro dospělého jednotlivce,
 • 1740 Kč pro dítě do šesti let
 • 2410 Kč pro dítě od šesti do patnácti let
 • 2450 Kč pro dítě od patnácti do šestadvaceti let.

Výši příspěvku na živobytí ovlivňují i majetkové poměry žadatele či žadatelů pokud a jeho či jejich aktivní či pasivní přístup k řešení dané situace, dodržování zákonů i délka čerpání dávky.

Kdo se nesnaží, tomu se dávka po šesti měsících sníží

Příspěvek na živobytí má pomoci řešit především akutní příjmovou krizi a jedinec by se měl ve vlastním zájmu a v rozsahu svých možností snažit situaci aktivně řešit.

Pokud se poživatel příspěvku na živobytí nesnaží najít si sám práci, nespolupracuje s úřadem práce, nepřihlásí se k výkonu veřejně prospěšné práce a neodpracuje zde alespoň dvacet hodin měsíčně, příspěvek mu po šesti měsících klesne na hranici existenčního minima. Uvedená hranice je 2 200 Kč měsíčně. Osob, které ze zákona musí na živobytí dostat životní minimum, se pokles netýká.

Když po poklesu příspěvku bude aktivně a účelně projevována snaha o změnu, může se příspěvek znovu zvýšit. Jen s existenčním minimem se musí spokojit ten, kdo dluží na výživném za více než tři měsíce, hrubým způsobem porušoval pracovní povinnosti nebo byl celý měsíc hospitalizován ve zdravotnickém zařízení.

Jsou i situace, kdy na příspěvek nárok nevznikne

Ani příspěvek na živobytí není dávkou, která je v nouzi absolutně jistá a dostane ji vždy každý. Uvedenou dávku nedostane ten, kdo nespolupracuje s úřady, prokazatelně se nesnaží o změnu svých podmínek, nezaregistruje se do evidence uchazečů o práci, odmítá bez vážných důvodů pracovní nabídky i veřejně prospěšné práce.

Nárok na dávku nemá ani osoba, která řádně neplní povinnosti zákonného zástupce dítěte, nedbá na řádný výkon školní docházky tohoto dítěte a byla jí uložena sankce za daný prohřešek. Dávka nenáleží také osobě, která nastoupila výkon trestu spojený s vazbou.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Projekt OUTPLACEMENT pomáhá, ještě než přijde ztráta zaměstnání získat práci novou a myslí i na zaměstnavatele

Projekt OUTPLACEMENT pomáhá, ještě než přijde ztráta zaměstnání získat práci novou a myslí i na zaměstnavatele

Datum článku: 16. 04. 2021

Hrozící neodvratitelná ztráta zaměstnání je vždy velmi nepříjemná věc, která takto postiženému zaměstnanci…

Více informací
OSVČ mohou také žádat o příspěvek na testy na Covid a v získání příspěvku nebrání dokonce ani dluh na zdravotním pojistném

OSVČ mohou také žádat o příspěvek na testy na Covid a v získání příspěvku nebrání dokonce ani dluh na zdravotním pojistném

Datum článku: 16. 04. 2021

Co nejrozsáhlejší testování na přítomnost nemoci Covid-19 je v celospolečenském zájmu, aby se podařilo porazit…

Více informací
Konkurenční doložka se uzavírá vždy písemně a pouze tam, kde vzhledem k charakteru pracovní činnosti bude plnit svůj účel

Konkurenční doložka se uzavírá vždy písemně a pouze tam, kde vzhledem k charakteru pracovní činnosti bude plnit svůj účel

Datum článku: 15. 04. 2021

Ustanovení o konkurenční doložce je dnes velmi často součástí uzavíraných pracovněprávních vztahů, protože…

Více informací
Sčítání lidu 2021 v ČR je pro občany zákonná povinnost a její nesplnění znamená pokutu tisíce korun

Sčítání lidu 2021 v ČR je pro občany zákonná povinnost a její nesplnění znamená pokutu tisíce korun

Datum článku: 23. 03. 2021

Navzdory pandemii se život v naší zemi přece jen úplně nezastavil a tak je třeba myslet na povinné plnění…

Více informací