Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přivýdělek k zaměstnání je vždy nutné sladit se zákoníkem práce

Přivýdělek k zaměstnání je v dnešní době stále rostoucích cen u veškerého zboží i služeb vítanou a vyhledávanou záležitostí. Jedná se o záležitost velmi častou, které se ani zákon nijak zásadně nebrání, ale na straně druhé je vždy nutné takový přivýdělek sladit se zákoníkem práce

Přivýdělek k zaměstnání je vždy nutné sladi 2.jpg
Datum článku: 20. 01. 2022

Zásadní u přivýdělku k zaměstnání je mít písemný souhlas šéfa, pracovní vztahy si nesmí konkurovat a pro státní zaměstnance platí zvláštní předpisy

Jak prozrazuje úvod článku mít k zaměstnání ještě přivýdělek, není nic zakázaného či mimořádného. Zákoník práce na uvedenou situaci myslí v § 304, kde je přímo řečeno, že zaměstnanci mohou mít kromě jednoho zaměstnání v základním pracovněprávním vztahu ještě další výdělečnou činnost, to znamená další zaměstnání na vedlejší pracovní poměr nebo některou z dohod mimo pracovní poměr a možné je i podnikat.

Na straně druhé také platí a zákon to zdůrazňuje taktéž, že základní zaměstnání je nutné vždy s přivýdělkem vyladit, aby si činnosti nekonkurovaly, aby nedocházelo ke zneužívání získaných informací, k ovlivňování řídicích či kontrolních činností nebo ke kolizi v odměňování. Není vyloučeno, aby zaměstnanec konal pro více zaměstnavatelů stejný druh práce, pokud si tito zaměstnavatelé nekonkurují a jsou s danou situací srozuměni. Ale jsou i přísné výjimky, kdy zaměstnanec v určité profesi přivýdělek určitého typu mít nesmí.

Zaměstnanec, který si chce k základnímu pracovnímu vztahu ještě přivydělávat, by měl vždy předem zjistit, zda si obě práce nebudou překážet po stránce paragrafů, ale nejzásadnější a prvotní co musí zaměstnanec vždy mít, je písemný souhlas zaměstnavatele s daným přivýdělkem. Bez písemného souhlasu základního zaměstnavatele nelze vykonávat další zaměstnání na pracovní poměr či dohodu ani podnikat na vedlejší činnost.

Pokud by se stalo, že zaměstnavatel, který nejprve s přivýdělkem svého zaměstnance souhlasil, si následně souhlas rozmyslí a odvolá jej. Pak je zaměstnanec povinen co nejdříve bez zbytečného odkladu přivýdělek ukončit. Pokud tak neučiní, dopouští se protiprávního jednání proti svému základnímu zaměstnavateli a ten mu může dát výpověď.

U některých zaměstnání však není možné současně podnikat nebo mít další zaměstnání určitého typu

Někteří zaměstnanci v určitých profesích si musí při výběru přivýdělku dávat velký pozor, aby si nevybrali činnost, kterou si přivydělávat ze zákona nesmí. Pozor si takto musí dávat úředníci správních orgánů, policisté, příslušníci ozbrojených složek, zaměstnanci soudů, bank a jiní. Úředníci územních samosprávných celků například nesmí být členy řídících či kontrolních orgánů podnikajících právnických osob a podnikání mohou provozovat jedině se souhlasem zaměstnavatele.

Ovšem je zde i určitá výjimka, kdy uvedený zákaz členství v řídících orgánech podnikajících právnických osob neplatí. Uvedená situace nastává, pokud do daného orgánu byli vysláni svým hlavním zaměstnavatelem a za uvedenou činnost nedostávají odměnu od příslušné podnikající osoby.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nenárokové odměny musí mít vždy precizně nastavená pravidla

Nenárokové odměny musí mít vždy precizně nastavená pravidla

Datum článku: 24. 05. 2022

Vyplácení zvláštních nenárokových odměn za nadstandardní pracovní výsledky je jistě bohulibá činnost, která…

Více informací
Žádost o příspěvek na bydlení se o trochu zjednoduší, ale ne o moc

Žádost o příspěvek na bydlení se o trochu zjednoduší, ale ne o moc

Datum článku: 20. 05. 2022

Žádat o příspěvek na bydlení není v současné době, navzdory ujišťování ministerstva nic administrativně…

Více informací
Atrapa kamery se ke zlepšení morálky zaměstnanců používat nesmí

Atrapa kamery se ke zlepšení morálky zaměstnanců používat nesmí

Datum článku: 19. 05. 2022

Každý zaměstnavatel se samozřejmě snaží mít přehled o dění ve firmě a také nejrůznějšími způsoby motivuje…

Více informací
Nerozdělení zisku mezi společníky může společník napadnout soudní žalobou

Nerozdělení zisku mezi společníky může společník napadnout soudní žalobou

Datum článku: 16. 05. 2022

Vždy pokud v obchodních společnostech spojuje síly několik společníků, činí tak jednak proto, aby se jim…

Více informací