Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přiznání k dani z nemovitých věcí a platba v roce 2023

Měsíc leden postupuje neúprosně vpřed a nejeden poplatník si i v roce 2023 musí nachystat podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Toto přiznání musí být podáno do 31. 1. 2023. Platba daně v daném případě ještě pár měsíců počká. Avšak pozor za složenky se nově bude platit.

Přiznání k dani z nemovitých věcí a platba v roc2.jpg
Datum článku: 06. 01. 2023

Přiznání k dani z nemovitých věcí si musí do konce ledna 2023 vyřešit všichni, kdo nově získali dům, byt, nebytový prostor či pozemek nebo přestavěli nástavbou či přístavbou stávající nemovitost

Rok 2023 sice sotva začal, ale to nic nemění na tom, že je nutné hlídat si daňové povinnosti s ním spojené a včas je také plnit, protože jinak hrozí samozřejmě nepříjemnosti.

Právě v měsíci lednu je nutné si ohlídat případné včasné podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Jak ukazují řádky výše, povinnost musí být splněna vždy do posledního lednového dne roku, kterého se přiznání týká. U daně z nemovitých věcí čili daně z nemovitostí se přiznání podává dopředu, což znamená právě to, že přiznat se k dani na rok 2023 je nutné již v lednu daného roku.

Přiznání k dani z nemovitostí podávají vždy jen ti vlastníci, kteří se vlastníky domu, bytové jednotky, nebytového prostoru či pozemku stali nově.

Upozorňujeme, že přiznání k dani z nemovitostí musí podat kromě nových vlastníků také všichni, kdo v roce 2022 dokončili přístavbu či nástavbu zdanitelné stavby nebo jinak měnili základy stávající nemovitosti. Vlastníci, kteří již přiznání k dani k nemovitosti řádně splnili a neuskutečnili žádnou změnu okolností pro stanovení daně z nemovitosti, což znamená uvedenou nástavbu, přístavbu a podobně, přiznání k dani v roce 2023 podávat nebudou.

Jak podat přiznání k dani z nemovitých věcí

Přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2023 je možné podávat elektronickou formou, ale i na klasickém k tomu určeném papírovém formuláři.

Finanční správa ČR samozřejmě doporučuje poplatníkům vyplnění a podání daného přiznání elektronickou cestou prostřednictvím portálu Moje daně na webu Finanční správy v sekci elektronická podání pro finanční správu kliknout na Elektronické formuláře-Daň z nemovitých věcí. Elektronické aplikace obsahují návod k vyplnění i odeslání přiznání jsou zde obsaženy i všechny číselníky nutné pro správné vyplnění přiznání. Pokud je poplatník přihlášen do aplikace pomocí elektronické identity čili elektronického občanského průkazu, bankovní identity pro internetové bankovnictví může přiznání po vyplnění následně ihned správci daně odeslat a má povinnost splněnu.

Kdo chce vyplňovat přiznání k dani z nemovitostí klasickou papírovou formou, může si příslušný tiskopis vyzvednout na finančním úřadě a na internetových stránkách Finanční správy ČR si najít pokyny k vyplnění daného dokumentu. Pozor na podepsání dokumentu. Na papírovém formuláři přiznání nikdy nesmí chybět vlastnoruční podpis poplatníka.

Přiznání odeslané bez podpisu je vždy bráno jako neplatné, což znamená, že povinnost přiznání v takovém případě splněna není.

Přiznání v papírové formě je samozřejmě možné následně odeslat finančnímu úřadu poštou nebo jej odevzdat osobně na podatelně příslušného územního pracoviště finančního úřadu.

Složenky k platbě daně z nemovitosti jsou nově od roku 2023 zpoplatněny. Kdo nechce platit za složenku, musí si do konce ledna nebo poloviny března 2023 dojednat jiný způsob platby této daně

V souvislosti s úhradou výše uvedené daně upozorňuje Finanční správa na novinku v roce 2023, která se týká poplatníků, kteří jsou zvyklí platit tuto daň zasílanou bezplatnou daňovou složenkou typu A.

Uvedená složenka sice přijde, ale již nebude bezplatná, ale bude nutné z ní uhradit příslušný poplatek České poště. Kdo nechce uvedený poplatek hradit, musí úhradu provést některým z ostatních způsobů úhrady. To znamená požádat si do 15. března o zaslání údajů k platbě této daně na e-mail a poté v příslušném čase uhradit daň převodem z účtu plátce na účet finančnímu úřadu, úhradu je možné uskutečnit i prostřednictvím zaslaného příslušného QR kódu.

Už několik let je zde možnost uhradit uvedenou daň také přes službu SIPO, ale ten, kdo chce uskutečnit platbu přes SIPO poprvé, musí si do konce ledna roku, v němž chce platbu uskutečnit požádat o danou službu a ve stejném termínu oznámit správci daně přidělené číslo SIPO

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

Datum článku: 26. 09. 2023

Nájem nemovité věci je specifická problematika, u které v mnoha případech není nutné se záležitostmi DPH zabývat…

Více informací
Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Datum článku: 25. 09. 2023

Většině ekonomicky činných osob je již jasné, že v roce 2024 budou nuceni, z důvodů vyšší průměrné mzdy…

Více informací
Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Datum článku: 25. 09. 2023

Novelizovaný zákoník práce začne být, kromě ustanovení o dovolené u dohod účinný již od 1. října 2023.…

Více informací
Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Datum článku: 22. 09. 2023

Dlouho připravovaná a tolik diskutovaná novela zákoníku práce má na sobě konečně podpis prezidenta, takže  může…

Více informací