Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přiznání k dani z nemovitých věcí na poslední chvíli

Přiznání k dani z nemovitých věcí – daň z nemovitosti je nutné podat do 31. ledna příslušného roku, protože je letos poslední lednový den v sobotu přesouvá se rozhodné datum na pondělí 2. února 2015. Pojďme se nyní podívat na to koho se přiznání k dani z nemovitých věcí týká, jak je vyplnit a jak zaplatit.

Přiznání k dani z nemovitých věcí v poslední chvíli.jpg
Datum článku: 29. 01. 2015

Na koho se podání přiznání vztahuje

Přiznání k dani z nemovitostí musí podat každý kdo je:

 • vlastníkem pozemku, nájemcem nebo pachtýřem pozemku,
 • uživatelem pozemku, když není vlastník pozemku znám,
 • vlastník stavby nebo samostatného nebytového prostoru,
 • na všechny u nichž došlo v uplynulém zdaňovacím období ke změně rozhodných skutečností, které mají vliv na platbu daně z nemovitostí. Jde o změny v ceně či výměře nemovitosti, změny ve vlastnických vztazích, ale také pokud došlo k nástavbě přístavbě nebo rozšíření stavby.

Na koho se přiznání k dani z nemovitých věcí nevztahuje

 • Na toho kdo přiznání již podal nebo mu daň byla vyměřena z moci úřední v dřívější době a nedošlo ke změně rozhodných skutečností pro podání přiznání. V uvedeném případě finanční úřad sám zašle složenku k zaplacení daně a částka bude vyměřena dle předchozího období.
 • Přiznání se nepodává také v případě pouhé změny koeficientů.

Forma podání přiznání

 • Přiznání lze podat vyplněním a odevzdáním klasického papírového formuláře, které si vyzvedneme na finančním úřadě.
 • Přiznání je možné si také stáhnout ve formě interaktivního formuláře vyplnit jej v počítači vytisknout a odeslat. Lze si stáhnout základní verzi formuláře neplacenou nebo verzi rozšířenou za poplatek 99 Kč i s DPH. Pokud by po vás formulář vyžadoval DIČ a nemáte jej, použijete místo něho rodné číslo s předponou CZ. Formulář lze stáhnout na webu Podnikatel.cz.
 • Přiznání k dani z nemovitostí lze vyplnit online na webu Finanční správy, ale toto lze provést jen v případě, že používáte zaručený elektronický podpis.

Vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí

 1. Na začátku vyplníte název příslušného finančního úřadu pro , který je přiznání podáváno. V případě vlastnictví více nemovitostí v různých krajích je potřeba podat přiznání odděleně pro každý finanční úřad zvlášť
 2. Dále vyplňujete zda přiznávání podáváte jako běžný občan nebo podnikající osoba a jaká. Důležité je uvedení telefonního kontaktu, což urychlí případnou komunikaci mezi plátcem a správcem daně.
 3. Jestliže máte aktivní datovou schránku, pak vám písemnosti budou zasílány do datové schránky a pouze ty písemnosti, které do schránky z technických důvodů zaslat nelze. Budou zaslány na korespondenční adresu místa trvalého pobytu.
 4. Další část formuláře je určena pro údaje z katastru nemovitostí, které vedou k výpočtu daně z pozemků. Daň z pozemků se vztahuje na nezastavěnou část pozemku a tu část pozemku na které se nachází stavba jenž není spojena se zemí pevným základem. Pozemek na kterém se nachází stavba, která není spojena se zemí pevným základem dani z pozemků podléhá.
 5. V případě že jsou v jednom katastrálním území dvě parcely téhož druhu pozemku se stejným parcelním číslem, kdy jde o parcelu dosud evidovanou zjednodušeným způsobem a parcelu katastru nemovitostí vykazují se jako jedna parcela pod jediným parcelní číslem se součtem jejich výměr na shodném listu k dani z pozemků. Mohou ale být vykázány i každá zvlášť na samostatném listu k dani z pozemků.
 6. Jinak se ale pro každý druh pozemku musí vyplnit samostatný list k dani z pozemků. Samostatný list s daňovými údaji se vyplňuje pro všechny typy lesních pozemků podle jejich kódů. A samostatný list s daňovými údaji je určen také pro vykazování pozemků rybníků, zaměřených intenzivní průmyslivý chov ryb.
 7. V další části formuláře budou uvedeny údaje rozhodné pro výpočet daně ze staveb, bytů či samostatných nebytových prostorů
 8. Opět se vyplňuje samostatný list pro každý druh stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru, který přiznáváte. Jednotky téhož druhu, které se nacházejí v jedné stavbě uveďte za příslušné katastrální území v jednom listě, případně v přílohách k danému listu.
 9. V jednom listu budou uvedeny též stavby nebo jednotky se stejnou výší spoluvlastnického podílu a jednoho druhu. Jinak i v případě spoluvlastnictví pokud se jedná o samostatnou stavbu nebo bytovou jednotku budou uvedeny na samostatném listu. Uvedené je zakotveno v § 13a) odstavci 5 zákona o dani ze staveb a spoluvlastnickém podílu.
 10. Poslední část formuláře je určena pro vypočtenou celkovou výši daně a podpis toho, kdo přiznání vypracoval.


Do kdy je potřeba zaplatit daň

Nejlépe je zaplatit daň při podání přiznání, když přiznání podáváte osobně na finančním úřadě.
Jinak je potřeba dodržet tyto termíny
Když je roční daň do výše 5000 Kč. Je splatná do 1.6. 2015.
Jde-li o daň vyšší než 5000 Kč. Je možné uhradit ve dvou splátkách. 1/2 do 1.6. 2015 a druhou 1/2 do 30.11.2015.
Zemědělci a chovatelé ryb mají první termín splátky posunut na 31.8.2015, ale druhá splátka musí být uskutečněna v konečném termínu 30.11. 2015.
Pokud je daň do výše 30 Kč, hradit se nemusí.

Způsob platby daně

 • přímo na pokladně FÚ
 • příslušnou složenkou zaslanou FÚ
 • převodem z bankovního účtu
Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Odškodnění za úraz musí zaměstnanec dostat, i když pracoval z vlastní iniciativy a práce mu nebyla výslovně zakázána

Odškodnění za úraz musí zaměstnanec dostat, i když pracoval z vlastní iniciativy a práce mu nebyla výslovně zakázána

Datum článku: 10. 07. 2020

Na správnou koordinaci pracovních aktivit zaměstnanců musí zaměstnavatel velmi pečlivě dbát. Všem zaměstnancům by…

Více informací
Od roku 2021 se prodlouží lhůta pro elektronické podání přiznání, vzroste limit vratitelného přeplatku i mnoho dalšího

Od roku 2021 se prodlouží lhůta pro elektronické podání přiznání, vzroste limit vratitelného přeplatku i mnoho dalšího

Datum článku: 08. 07. 2020

Rok 2021 ukotví v daňovém řádu změny, které by měli poplatníkům pomoci snáze dostát daňovým povinnostem ohledně…

Více informací
Zrušení superhrubé mzdy a třeba i odvodů na sociální pojištění pro zaměstnance možná už od ledna 2021

Zrušení superhrubé mzdy a třeba i odvodů na sociální pojištění pro zaměstnance možná už od ledna 2021

Datum článku: 07. 07. 2020

Zaměstnanci by se již od ledna 2021 měli dočkat vyšších výplat díky zrušení superhrubé mzdy a možná…

Více informací
Přehledy o příjmech a výdajích mohou OSVČ podat až do 18. září 2020, ale současně je nutné zaplatit i doplatek pojistného

Přehledy o příjmech a výdajích mohou OSVČ podat až do 18. září 2020, ale současně je nutné zaplatit i doplatek pojistného

Datum článku: 03. 07. 2020

V souvislosti s koronavirovou krizí je to v roce 2020 s plněním nejrůznějších daňových povinností trochu jinak.…

Více informací