Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přiznání k dani z příjmů v roce 2019 je třeba podat do 1. dubna

Je polovina ledna a většina daňových poplatníků by si měla začít uvědomovat, že i v roce 2019 je potřeba se vypořádat s povinností k dani z příjmů podáním daňového přiznání či ročním zúčtováním u zaměstnavatele. Pro většinu povinných k dani z příjmů a podávajících daňové  přiznání je letos klíčovým datem 1. duben 2019.

Přiznání k dani z příjmů v roce 2019 je třeba podat  2.jpg
Datum článku: 15. 01. 2019

Zásadním datem pro přiznání je v roce 2019 první duben

Přiznání k dani z příjmů musí i v roce 2019 podat v předem stanoveném termínu všechny právnické i fyzické osoby, kterým danou povinnost ukládá zákon. Fyzické osoby musí v roce 2019 podat daňové přiznání, pokud v roce 2018 měly zdanitelné příjmy nad 15 000 Kč za rok, ať už jde o příjmy z podnikání, pronájmu či prodeje kapitálového majetku, souběžné příjmy od více zaměstnavatelů či jiné příjmy, které zákon o dani z příjmů stanoví jako zdanitelné.

V roce 2019 se podává přiznání k dani z příjmů získaných v roce 2018. Standardní termín pro podání přiznání v letošním roce je 1. 4. 2019. Uvedené datum je posledním dnem lhůty, kdy je možné ještě podat přiznání v termínu. Všichni, kdo budou podávat přiznání po uvedeném datu bez předchozí domluvy s úřadem, si musí být vědomi nedodržení povinnosti a hrozby sankce.

Delší lhůta na přiznání či výjimky jsou možné i v roce 2019, ale po předchozí dohodě s finančním úřadem

Záležitosti kolem vyplnění a podávání daňového přiznání nemusí být pro každého zcela snadné a mohou trvat z různých důvodů různě dlouhou dobu. Z uvedených důvodů je zde stejně jako v letech předchozích možnost požádat o prodloužení termínu k podání přiznání. O uvedenou možnost lze žádat z důvodu podávání přiznání s poradcem či z vážných důvodů technických zdravotních či jiných, které dotyčnému znemožňují dodržet uvedený standardní termín. Přiznání s poradcem stačí pouze oznámit, ke všem ostatním výjimkám je nutné žádat písemně s uvedením důvodu. Uvedené oznámení nebo žádost je nutné učinit nejpozději do 1. 4. 2019.

Za podání do pěti dnů po termínu se pokuta ještě neplatí

Propásnutí termínů se mnozí lidé nedokáží vyhnout při běžných ani prodloužených lhůtách, proto i v roce 2019 bude platit tolerance do pěti dnů bez pokuty. Uvedený postup znamená, že pokud bude přiznání podáno po termínu do pěti pracovních dnů, záležitost se obejde bez pokuty.

Přiznání se podává na příslušný finanční úřad elektronicky poštou či osobně

Přiznání k dani z příjmů má buď podobu papírovou, nebo elektronickou podle situace poplatníka a na uvedenou formu se také váže odevzdání finančnímu úřadu.

Elektronicky musí podat daňové přiznání všechny právnické osoby a fyzické osoby se zřízenou aktivní datovou schránkou. Poplatníci, kteří nemají elektronické podání stanoveno zákonem a nemají datovou schránku, mohou zvolit papírovou formu podání prostřednictvím platného formuláře a doručit danou listinu úřadu poštou či osobně. Přiznání se vždy podává finančnímu úřadu podle místa trvalého bydliště poplatníka.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se nejspíš bude podávat až od 25 000 Kč

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se nejspíš bude podávat až od 25 000 Kč

Datum článku: 20. 07. 2022

Neustálý růst cen všeho na co jen člověk pomyslí je velmi zneklidňujícím faktorem, na němž většina z nás nic…

Více informací
Lhůta pro podání přiznání s poradcem i v roce 2022 končí první červencový den

Lhůta pro podání přiznání s poradcem i v roce 2022 končí první červencový den

Datum článku: 29. 06. 2022

Připomínáme poplatníkům, kteří ještě nemají splněnu povinnost podání přiznání k dani z příjmů, protože…

Více informací
Finanční správa se chystá od září 2022 zasílat výzvy za chyby u silniční daně

Finanční správa se chystá od září 2022 zasílat výzvy za chyby u silniční daně

Datum článku: 22. 06. 2022

Podnikatelé, kteří k podnikání používají vozidla s největší povolenou hmotností nad 12 tun a přípojná vozidla…

Více informací
Daňový poradce ohledně přiznání nemůže za poplatníka udělat úplně vše

Daňový poradce ohledně přiznání nemůže za poplatníka udělat úplně vše

Datum článku: 09. 05. 2022

Možnost vyřešit si povinnosti ohledně přiznání k dani z příjmu za pomoci daňového poradce využívá každým…

Více informací