Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Řešení peněz zaslaných na špatný účet by mělo být v nejedné bance od roku 2023 rychlejší

Zaslání platby na chybné číslo účtu je i dnes velmi nepříjemná záležitost, která se může stát velmi snadno během několika vteřin. Náprava chyby však většinou nějakou dobu trvá a bývá nejisté a velmi stresující, jestli se věc podaří. Od roku 2023 se chystá nová bankovní služba, která by s uvedenou nepříjemností měla rychleji pomoci.

Řešení peněz zaslaných na špatný účet by mělo být v nejedné bance od r 2.jpg
Datum článku: 17. 10. 2022

Elektronizace reklamace platby bude od roku 2023 urychlovat proces vrácení špatně zaslané platby. Stále se však záležitost neobejde bez součinnosti příjemce, aby peníze vrátil

Bankovních služeb vedoucích k zjednodušení a většímu pohodlí klientů neustále přibývá. Tento trend bude pokračovat i v roce 2023, kdy se nejedna banka chystá nově zavést elektronizaci reklamace platby. Jak napovídá úvod jmenovaná novinka má pomáhat klientům efektivněji a hlavně rychleji řešit nepříjemný problém s platbou zaslanou na špatný účet.

V současnosti pokud klient zašle omylem platbu na špatný účet nastává mu poměrně zdlouhavé nepříjemné vyjednávání s nejistým výsledkem, kdy musí žádat o pomoc banku svoji i banku nesprávného příjemce a poté ještě posílat další žádost nesprávnému příjemci o vrácení částky. Dále pak následuje opět čekání, jestli oslovený platbu vrátí či nikoli.

Od roku 2023 budou banky moci začít klientům nabízet nově elektronickou reklamaci platby čili zadání reklamace elektronicky, což by mělo pomoci zrychlit právě jednání v případech plateb zaslaných na nesprávný účet. Komunikace mezi bankami ohledně žádosti klienta kvůli špatně zaslané platbě má být nově plynulejší a rychlejší právě díky elektronickému postupu. Banky si mezi sebou informaci o chybné platbě předají během několika vteřin a následně budou moci rychleji poskytnout chybujícímu klientovi údaje k oslovení nesprávného příjemce platby. K výměně mezibankovních informací ohledně vrácení platby bude docházet přes platební systém CERTIS provozovaný centrální bankou, což je samozřejmě také elektronický datový systém. Nově bude moci elektronicky záležitost vyřizovat, jak klient, tak banky a nebude nutné věc řešit papírově a čekat až dojdou příslušné dopisy od klienta bankám a zpět.

Chybně zaslanou platbu půjde s doložením chyby řešit přes elektronické bankovnictví

Patálii s platbou zaslanou na nesprávné číslo účtu bude moci chybující začít řešit hned prostřednictvím svého internetového bankovnictví v počítači či mobilu. Přímo přes internetové bankovnictví bude moci klient vybrat platbu, u které udělal chybu a kliknout na příslušné tlačítko, kterým se proklikne do formuláře žádosti o vrácení platby. Formulář vyplní a odešle své bance, která obratem kontaktuje banku nesprávného příjemce, pokud má tento příjemce jinou banku než odesílající. Banka příjemce stejně tak elektronicky ihned osloví klienta se žádostí, aby chybně zaslanou platbu vrátil. Pokud příjemce na oslovení bankou nereaguje, může banka chybujícímu zpřístupnit jméno a adresu tohoto nesprávně obeslaného, aby mohl dotčeného kontaktovat sám a požádat si o vrácení chybné platby například za drobnou odměnu. Celý proces bude tedy moci probíhat elektronicky a v tom bude jeho zrychlení. Je však třeba také upozornit, že k žádosti o vrácení platby bude muset žadatel doložit nějaký potvrzující dokument se správným číslem účtu, na nějž měla platba odejít. Z dokumentu musí být patrné, že šlo skutečně o náhodný omyl při zadávání čísla platby a nikoli o nějaké vyřizování nedobytných pohledávek podnikatelů či něčeho podobného. Banka má právo takový dokument požadovat, protože je jejím úkolem záležitost prověřit z hlediska nekalých praktik a podvodů.

Ne všechny banky mají zatím o zavedení uvedené nové služby jasno a někde tedy elektronizace reklamace možná nebude

Banky sice mají ze zákona o platebním styku povinnost být klientovi při získávání chybně zaslané platby nápomocni. Ovšem příslušný paragraf 186 daného zákona stanoví k dané záležitosti pouze to, že pokud si plátce, který provedl chybnou platbu, písemně požádá, sdělí mu poskytovatel (banka) všechny údaje, které má k dispozici a které plátce nutně potřebuje na uplatnění práva na vrácení prostředků vůči příjemci chybně zadané platby.

Z uvedeného je tedy jednoznačně jasné, že v dané věci musí být písemná žádost chybujícího vůči bance a banka musí na základě žádosti poskytnout žádané informace. To jakou písemnou formou budou uvedené poskytovány, zákon zatím jednoznačně neudává. Znamená to tedy, že informace mohou být poskytnuty elektronicky nebo i papírovou formou. Jinými slovy možná ne všechny banky budou výše popsanou službu zavádět. Někdo se novinku jednoznačně zavést chystá, třeba Česká spořitelna, ČSOB, nebo MONETA Money Bank, jiní si věc zvažují. Jednoznačně jasno, které banky popsanou novinku nabízet bubou, ukáže tedy až rok 2023.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Peníze naspořené ve druhém důchodovém pilíři je možné získat jen do konce roku 2023

Peníze naspořené ve druhém důchodovém pilíři je možné získat jen do konce roku 2023

Datum článku: 27. 07. 2023

Finanční úřady v České republice se v současné době opět intenzivně věnují kontaktování občanů, kteří si…

Více informací
Finanční benefity poskytují firmy znatelně méně než v roce předchozím

Finanční benefity poskytují firmy znatelně méně než v roce předchozím

Datum článku: 29. 06. 2023

Benefity jsou stále slovem, při jehož pouhém vyslovení zbystří zaměstnanci sluch i přidají na pracovní…

Více informací
Předčasné splacení hypoték dostane jasná pravidla ohledně poplatku

Předčasné splacení hypoték dostane jasná pravidla ohledně poplatku

Datum článku: 23. 06. 2023

Vláda ČR před několika dny schválila zákon, který mimo jiné nastaví nová jasná pravidla možnosti předčasného…

Více informací
SPoint a finanční podpora pomůže se zaměstnávání postižených na běžném trhu práce

SPoint a finanční podpora pomůže se zaměstnávání postižených na běžném trhu práce

Datum článku: 12. 06. 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje brzkou změnu v zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.…

Více informací