Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Roční zúčtování daně je zde i v roce 2022 a může vrátit nemalé přeplatky

Možnost ročního zúčtování daně u zaměstnavatele je zde pro mnoho zaměstnanců i v roce 2022. Jako vždy je to možnost se poměrně bez starostí vypořádat s daněmi i uplatnit slevy a odpočty a získat zpět peníze zaplacené v předchozím roce na daňové povinnosti navíc. Aby tato možnost byla je třeba u zaměstnavatele respektive v účtárně do 15. února 2022 podepsat Prohlášení poplatníka nazývané též „Růžové prohlášení“ a doložit nárok na slevy a případné odpočty daně z příjmu.

Roční zúčtování daně je zde i v roce 2022 a může vrátit nemal 2 (1).jpg
Datum článku: 31. 01. 2022

O roční zúčtování u zaměstnavatele si mohou i v roce 2022 požádat všichni zaměstnanci, kteří v předchozím roce měli jen příjem ze zaměstnání

Jak napovídají řádky výše o vypořádání s daňovou povinností prostřednictvím účetní svého zaměstnavatele, mohou vždy jen zaměstnanci, kteří k tomu splňují zákonem nastavené podmínky. O roční zúčtování daně za rok 2021 v roce 2022 si mohou požádat zaměstnanci, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání ze zákona, měli v předchozím roce pouze příjmy ze zaměstnání a mohou u zaměstnavatele podepsat formulář takzvaného růžového prohlášení k dani. Uvedené prohlášení je možné vždy v jednom zdaňovacím období podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. To znamená, že uvedené podmínky splní i za rok 2021, všichni zaměstnanci, kteří měli po celý rok jen zaměstnání u jediného zaměstnavatele a nepodnikali. Požádat si o uvedené zúčtování mohou i zaměstnanci, kteří v daném roce měli zaměstnavatelů více, ale postupně ne souběžně ve stejných měsících.

Prohlášení poplatníka musí být i za rok 2021 podepsáno nejpozději do 15. února 2022 a zaměstnanci, kteří chtějí uplatňovat slevy, musí doložit, že jim tyto slevy náleží.

Které daňové slevy a odpočty je možné si v zúčtování podávaném v roce 2022 uplatnit?

Z daňových odpočtů je možné si uplatnit:

pravidelné příspěvky odváděné na důchodové spoření,

příspěvky na životní pojištění,

zaplacené úroky z hypotéky,

poskytnuté dary včetně darování krve či orgánů,

příspěvky zaplacené odborům,

poplatky za zvyšování kvalifikace.

Z daňových slev lze uplatnit:

základní slevu na poplatníka,

daňové zvýhodnění na dítě/děti,

slevu na umístění dítěte ve školce/školkovné,

daňovou slevu na manželku/manžela s nízkými příjmy,

slevu na studenta,

slevu na invaliditu poplatníka,

slevu pro držitele průkazu ZTP/P.

Nárok na každou z uvedených slev musí být vždy u zúčtování podložen příslušným dokladem. To znamená, každý žadatel musí účetní doložit potvrzení požadované slevy. Například k odvodům na spoření, pojištění, či hypotéku je třeba potvrzení z banky. K poskytnutým darům je nutné potvrzení o poskytnutí daru, Darování krve se dokládá potvrzením od transfuzní stanice. Ke zvýhodnění na děti je třeba doložit rodné listy dětí. Slevu na manželku či manžela lze uplatňovat jen doložením oddacího listu. Jediné co se nedokládá, je základní sleva na poplatníka.

Rodiče, kteří již v roce 2021 měli dvě nebo více dětí se mohou těšit na více vrácených peněz než v jiných letech

Rodiče, kteří v toce 2021 uplatňovali měsíční zvýhodnění na více než jedno vyživované dítě či studenta do 26 let čeká po zúčtování v roce 2022 tedy ve výplatě za duben příjemný přeplatek. Protože se uvedené zvýhodnění na druhé či třetí dítě v loňském roce v červenci zvyšovalo a zvýšení bylo i zpětné, to znamená i za leden až červen 2021, tak dostanou všichni rodiče, kteří za první polovinu splňovali nárok na toto vyšší zvýhodnění, dostanou, dané zvýšení vyplaceno právě po zúčtování v roce 2022. V loňském roce v prvním pololetí dostali rodiny zvýhodnění ve výši, které náleželo do schválení červencového zvýšení a letos jim bude doplacen zbytek.

Znamená to, že rodiny, které v roce 2021 v prvním pololetí roku splňovali podmínku nároku na zvýhodnění na druhé nezaopatřené dítě, mohou dostat přeplatek až 2900 Kč. Pokud rodině náleželo zvýhodnění na třetí nezaopatřené dítě, může být přeplatek na této daňové slevě až 6500 Kč.

Zvýhodnění na první dítě se v roce 2021 neměnilo a zůstalo po celý rok na stejné částce jako v roce předchozím tedy na částce 15 204 Kč za celý rok. Rodiče zaměstnanci, kteří po celý rok 2021 uplatňovali zvýhodnění jen na první dítě a toto zvýhodnění dostávali v měsíční výplatě přeplatek, čili vratku čekat nemohou, zde není co vracet.

Připomeňme si, že pokud se jedná o dítě s těžkým postižením s průkazem ZTP/P náleží na takto postižené dítě zvýhodnění vždy v dvojnásobné výši než na dítě zdravé a to platilo i v roce 2021.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nenárokové odměny musí mít vždy precizně nastavená pravidla

Nenárokové odměny musí mít vždy precizně nastavená pravidla

Datum článku: 24. 05. 2022

Vyplácení zvláštních nenárokových odměn za nadstandardní pracovní výsledky je jistě bohulibá činnost, která…

Více informací
Atrapa kamery se ke zlepšení morálky zaměstnanců používat nesmí

Atrapa kamery se ke zlepšení morálky zaměstnanců používat nesmí

Datum článku: 19. 05. 2022

Každý zaměstnavatel se samozřejmě snaží mít přehled o dění ve firmě a také nejrůznějšími způsoby motivuje…

Více informací
Cestovní náhrady jsou od čtrnáctého května 2022 znovu vyšší

Cestovní náhrady jsou od čtrnáctého května 2022 znovu vyšší

Datum článku: 17. 05. 2022

Zaměstnavatelé, kteří vyšlou v těchto dnech zaměstnance na pracovní cestu automobilem, jim musí ze zákona, opět…

Více informací
Povinnosti související se sociálním pojištěním by si měli hlídat OSVČ i zaměstnanci

Povinnosti související se sociálním pojištěním by si měli hlídat OSVČ i zaměstnanci

Datum článku: 12. 05. 2022

Sociální zabezpečení a povinnosti, které se k dané záležitosti vztahují, by nemělo být lhostejné OSVČ ani…

Více informací