Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Rodičovský příspěvek se zvýší a náhradní výživné bude pokračovat

Vláda ČR v posledních červnových dnech schválila navýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč. Další příznivou schválenou záležitostí zejména pro rodiče samoživitele je, že budou moci i nadále čerpat náhradní výživné od státu, pokud druhý z rodičů neplní vyživovací povinnost vůči dítěti. Schváleny byly i novinky k rozšíření digitalizace a zefektivnění spolupráce mezi ČSSZ, úřady práce a ministerstvem práce.

Rodičovský příspěvek se zvýší a náhradní výživné bude pokra 2.jpg
Datum článku: 10. 07. 2023

Rodičovský příspěvek bude vyšší, ale čerpat ho bude možné jen do 3 let dítěte

Vláda ČR vyslyšela volání rodičů na rodičovské dovolené pobírajících rodičovský příspěvek a schválila navýšení uvedené dávky o 50 000 Kč. Místo současných 300 000 Kč rodičovského příspěvku na jedno dítě budou nově od roku 2024 rodiče nejmenších dětí dostávat v rámci uvedené dávky celkem 350 000 Kč. Rodičovský příspěvek se samozřejmě zvýší i rodičům, kterým se narodí dvě a více dětí najednou i zde se počítá se zvýšením současné výše příspěvku o 50 000 Kč. Současně s uvedeným navýšením, ale přijde zkrácení doby čerpání této dávky ze čtyř let na tři roky. To znamená, že peněz dostanou rodiče na rodičovské více, ale budou je moci čerpat kratší dobu, než nyní. Popsané změny se budou vztahovat až na děti narozené od 1. 1. 2024. Rodiče dětí narozených před prvním lednem 2024 budou dostávat rodičovský příspěvek dle předchozích pravidel.

Platnost zákona o náhradním výživném na děti se prodlouží

Jak je řečeno v úvodu článku, tak kromě zvýšení rodičovského příspěvku bylo současně schváleno i pokračování náhradního výživného, což je příznivá zpráva zejména pro rodiče samoživitele, když jeden z rodičů vyživovací povinnost vůči dítěti neplní. Náhradní výživné vyplácí dítěti stát a následně je pak vymáhá po neplatícím rodiči. Možnost požádat si o uvedenou dávku byla původně schválena jen na dva roky, Nyní se tedy záležitost prodlouží a uvedenou podporu budou moci rodiče samoživitelé žádat i nadále za stejných podmínek. To znamená, musí být splněno:

  • výživné musí být stanoveno soudem nebo soudem schválena dohoda rodičů o výživném,
  • dítě musí být nezaopatřené s trvalým pobytem i bydlištěm na území ČR,
  • musí být zahájen proces vymáhání dlužného výživného.

Administrativa ohledně žádostí o dávky se ještě více zdigitalizuje a zjednoduší pro žadatele

Kromě dvou výše popsaných záležitostí vztahujících se především na rodiče s malými a nezaopatřenými dětmi schválila vláda ještě další novinky, které mají přispět k zjednodušení administrativního procesu žádostí o sociální dávky. V případě dávkové administrativy bude nadále pokračovat proces digitalizace, aby podpora a pomoc mohla být rychlá i cílenější. Z uvedeného důvodu tedy schválila vláda také novelizaci zákona o státní sociální podpoře, zákon o Úřadu práce ČR i zákon o nemocenském pojištění. Ono zjednodušení bude spočívat v tom, že mnoho informací, které dnes musí k žádostem dodávat žadatel, si budou vzájemně předávat úřady, instituce, zaměstnavatelé či třeba dodavatelé energií v rychlé digitální komunikaci, například dodavatelé energií, budou mít povinnost poskytnout ČSSZ informace ohledně žadatelových nákladů na bydlení. Žadatelé  budou dodávat jen informace, které skutečně nejsou zjistitelné jinde a pro poskytnutí dávek a pomoci jsou nezbytné.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Jak podat daňové přiznání 2024 elektronicky?

Jak podat daňové přiznání 2024 elektronicky?

Datum článku: 02. 05. 2024

Pokud se rozhodnete podat své daňové přiznání za rok 2024 elektronicky, není nutné používat datovou schránku, což…

Více informací
Na platbu daně z nemovitosti v roce 2024 je třeba mít připraveno více peněz

Na platbu daně z nemovitosti v roce 2024 je třeba mít připraveno více peněz

Datum článku: 23. 04. 2024

Opět nastává čas, kdy vlastníci nemovitostí musí sáhnout hlouběji do kapsy. Finanční úřad již zahájil proces…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací