Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Rok 2014 přinesl mnoho novinek v zákonech

Rok 2014 přinesl mnoho novinek do oblasti legislativy. Těžkou hlavu všem často způsobovaly rozdílné právní výklady některých zákonů nebo jejich částí. Nemalé potíže zejména zaměstnavatelům působily zásadní změny v soukromém právu. Změnil se občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém a účinnosti nabylo též Zákonné opatření Senátu, které novelizovalo i související zákony.

Rok 2014 přinesl mnoho novinek v zákonech.jpg
Datum článku: 29. 12. 2014

Změny v občanském zákoníku

Od počátku roku si představitelé obchodních korporací lámali hlavy nad tím jak řešit souběh funkcí svých členů statutárních orgánů. Stálo zde tvrzení proti tvrzení. Podle některých právních tvrzení souběh funkcí nevadil. Jiní odborníci z oblasti práva tvrdili, že v souladu s paragrafem 66d a celým obchodním zákoníkem je souběh funkcí nemožný. Řešení přišlo až v červenci, kdy ministerstvo spravedlnosti jednoznačně potvrdilo, že souběh funkcí je nemožný a byl by v rozporu s ustanovením § 1791 nového občanského zákoníku. Podle uvedeného paragrafu postrádá takový pracovní poměr svůj důvod. Na jednu činnost nemohou být uzavřeny dvě pracovní smlouvy. Člen statutárního orgánu obchodní korporace nemůže být sám sobě nadřízeným. V takovém případě nemůže dojít k uzavření pracovního poměru a nejde o závislou práci což je základním znakem pracovního práva.

Dalším problémovým bodem byl a dosud zůstává souběh exekučních srážek s dohodami o srážkách ze mzdy uzavíranými podle nového občanského zákoníku. Ani výklad Exekutorské komory ČR a Komise pro aplikaci nové civilní legislativy ministerstva vnitra, nevnesl do problému jednoznačně jasno a výklady odborníků na problematiku exekučních srážek ze mzdy se stále rozcházejí. Pomůže zřejmě až novela příslušných zákonných ustanovení.

Zaměstnavatelé si zvykali i na další novinky v oblasti občanského zákoníku. Tento předpis bude častěji využíván i v případech, kde se dosud používala ustanovení zákoníku práce. Nově se do nového občanského zákoníku přesunulo ustanovení o dolní hranici sjednání pracovního poměru, či ustanovení dohody konané mimo pracovní poměr osobou mladistvou a další.

Novelizace zákona o dani z příjmů fyzických osob

Novelizován byl také zákon o daních z příjmů fyzických osob. Změna přichází ve způsobu zdanění. Zrušil se pěti-tisícový limit pro uplatnění srážkové daně. Srážková daň platí pouze pro dohodu o provedení práce s úhrnnou odměnou, která nepřesahuje 10 000 Kč u jednoho zaměstnavatele. Všechny ostatní přivýdělky podléhají nyní dani zálohové. Řada občanů tak musí nově podat daňové přiznání v souladu s § 38 zákona o daních z příjmů.

Horko bylo také kolem úpravy zdanění autorských honorářů při výplatě plátcem. V roce 2014 se jedná o všechny autorské honoráře a ne jenom příspěvky médiím. Určit kdy jde o živnost a kdy o autorský honorář, který má zdanit plátce při výplatě je velmi složité. Od roku 2015 se budou při výplatě autorům opět danit jen příspěvky do médií. Stejně jako tomu bylo i v roce 2013.

Potíže vyvolalo i omezení slevy na dani pro pracující starobní důchodce. Tato omezení postupně zrušil Ústavní soud a mzdový účetní musí situaci řešit spolu s důchodci. Rok 2014 se dorovnává ročním zúčtováním nebo podáním daňového přiznání. Se slevou za rok 2013 je to složitější v tomto případě musí zaměstnavatelé provádět automatické opravy nebo si důchodci musí sami podávat daňová přiznání.

Hrozba povinné elektronické komunikace s ČSSZ

Hrozba povinné elektronické komunikace s ČSSZ dělala vrásky zaměstnavatelům v roce 2013 i 2014. Tato povinnost se vztahovala též na osoby samostatně výdělečně činné a lékaře. Kteří měli povinnost začít předávat elektronicky informace, které dosud této instituci poskytovali na předepsaných tiskopisech. ČSSZ měla, ale pravomoc udělit vyjímku z této povinnosti těm, kterým by povinnost přinesla velké administrativní zatížení. Vyjímka byla udělena na dva roky a s letošním roce se zjistilo, že mnoho zaměstnavatelů fyzických osob nemá dosud ani datovou schránku, ani elektronický podpis. A tak se v novele zákonů ruší povinná elektronická podání pro ČSSZ a věci zůstávají tak jak jsou nyní.

Jak vidíme v roce 2014 o situace zvyšující adrenalin v oblasti legislativy, nouze nebyla. A tak si můžeme jen přát, aby následující rok byl trochu klidnější, ale je třeba připravenost, pak nás situace nezaskočí.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nemocenská je dávkou s přísnými pravidly a i při pandemii může dojít i k jejímu krácení či nevyplacení

Nemocenská je dávkou s přísnými pravidly a i při pandemii může dojít i k jejímu krácení či nevyplacení

Datum článku: 04. 06. 2020

Nemocenská je dávkou, která v situaci posledních týdnů a měsíců zajímá daleko větší část národa než kdykoli…

Více informací
Ošetřovné čerpané v souvislosti s Koronavirem a nárok na řádnou dovolenou

Ošetřovné čerpané v souvislosti s Koronavirem a nárok na řádnou dovolenou

Datum článku: 03. 06. 2020

Léto a prázdniny se kvapem blíží i v době Koronavirové a mnoho zaměstnanců, zvláště těch, kteří byli…

Více informací
Letní brigády, nezletilí brigádníci a ustanovení zákona

Letní brigády, nezletilí brigádníci a ustanovení zákona

Datum článku: 03. 06. 2020

Kalendářní léto již začalo a to správné prázdninové a žákovské už je také za dveřmi. I letos si spousta…

Více informací
Novela zákoníku práce ukotví sdílená pracovní místa, změní výpočet dovolené a přinese větší odškodnění pozůstalým po zemřelém zaměstnanci

Novela zákoníku práce ukotví sdílená pracovní místa, změní výpočet dovolené a přinese větší odškodnění pozůstalým po zemřelém zaměstnanci

Datum článku: 02. 06. 2020

Zákoník práce si také žádá aktualizaci a přizpůsobení svých ustanovení měnícím se potřebám doby. Uvedená…

Více informací