Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Šest testů měsíčně na Covid je od června plně hrazeno pojišťovnou, ale musí to být ty, které jsou provedeny odborníkem na odběrovém místě či v zaměstnání

Jak už včera tyto stránky čtenáře informovaly, právě od včerejšího dne Ministerstvo zdravotnictví sjednotilo podmínky pro prokazování bezinfekčnosti na Covid-19. Čím bezinfekčnost prokazovat je tedy jasné. Ale pojďme se nyní podívat, jak je to s testováním hrazeným zdravotními pojišťovnami. I zde nastaly od 1. června změny. Na co zde má občan nárok a jaký test vlastně platí?

Šest testů měsíčně na Covid je od června plně hrazeno pojišťovnou, ale musí to být ty, které jsou provedeny odborníkem na odběro 2.jpg
Datum článku: 09. 06. 2021

Od 1. června 2021 se každý pojištěnec může nechat celkem šestkrát zdarma odborně testovat na Covid. V uvedené šestici jsou jak testy antigenní, tak PCR testy

Jak je řečeno v úvodu tohoto článku, čím je možné prokazovat bezinfekčnost na Covid-19 už ministerstvo zdravotnictví osvětlilo a sjednotilo podmínky tohoto prokazování. Jednoznačně jasné také je, že tohoto prokazování se ještě hned tak nezbavíme a testy či potvrzení budou zřejmě na nejrůznějších místech včetně kulturních či sportovních akcí nebo třeba do restaurací a bazénů určitě ještě nějakou dobu potřeba.

Od 1. června se však změnily podmínky ohledně testování zdarma a mnoho lidí nyní zase tápe v této záležitosti a nejsou si jisti, jaké testy vlastně zdarma jsou a kolikrát je možné je využít.

Aktuálně tedy ohledně testů platí, že každý občan ČR registrovaný v systému veřejného zdravotního pojištění, tedy i zde žijící a registrovaní cizinci mají od 1. června 2021 možnost nechat se zdarma otestovat na Covid-19 celkem 6krát každý měsíc. Čtyřikrát měsíčně to může být testem antigenním a dvakrát měsíčně je nově zdarma také přesnější test PCR. Formu testu si tedy občan může v měsíci prostřídat, jak potřebuje. Jak je z uvedeného patrné, dostupnější se staly testy PCR, které byly dříve zdarma jen  na předpis lékaře či hygieny, jinak si je občan musel vždy hradit coby samoplátce.

Co je ovšem potřeba vědět, je to, že aby byl každý z uvedených šesti testů měsíčně zdarma, má jednu důležitou podmínku, kterou je odborné provedení testu odborníkem k tomu účelu pověřeným v odběrovém místě či v zaměstnání. To znamená, že úhrada pojišťovny se nevztahuje na testy prováděné laiky čili samotesty.

Nárok na testy zdarma mají i lidé očkovaní a ve lhůtě po prodělané nemoci

Nejistotu ohledně nároku na bezplatné testování mají občas lidé, kteří již podstoupili očkování nebo se nacházejí ve lhůtě 180 dnů po prodělané nemoci. I tito lidé mají nárok na oněch šest hrazených testů měsíčně stejně jako ostatní občané. Takže i s potvrzením o očkování či prodělané nemoci se člověk může nechat zdarma otestovat až 6krát do měsíce antigenním či PCR testem a dostane samozřejmě, tak jako jindy aktuální potvrzení o provedení testu s jeho výsledkem.

Testovaní po 1. červnu, kteří si ještě museli za PCR test zaplatit, si mohou na odběrovém místě požádat o vrácení poplatku

Důležitá informace od ministerstva zdravotnictví je zde pro všechny, kteří 1. června či krátce po tomto datu podstoupily PCR test a byla po nich vyžádána úhrada, že si mohou zaplacené peníze vyžádat zpět. Laboratoře provádějící testy totiž dostaly od ministerstva zdravotnictví pozdě metodiku ke změně postupu, nebyly na změnu připraveny, a proto mnohde byla žádána úhrada za provedení testu i po uvedeném datu. Nyní je tedy možné na odběrovém místě, kde byl test proveden a uhrazen, žádat o vrácení peněz.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Smlouva o dílo se dá ukončit dohodou nebo také odstoupením

Smlouva o dílo se dá ukončit dohodou nebo také odstoupením

Datum článku: 06. 03. 2023

Smluvní vztah plynoucí ze smlouvy o dílo má ideálně skončit, tak, že dílo je dokončeno a předáno objednateli, tak…

Více informací
Nepravdivý posudek může pro zaměstnavatele znamenat náhradu škody zaměstnanci

Nepravdivý posudek může pro zaměstnavatele znamenat náhradu škody zaměstnanci

Datum článku: 01. 03. 2023

O tom, že při vypracování pracovního posudku musí být zaměstnavatel velmi profesionální, hlídat si ustanovení…

Více informací