Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí už se začínají i v roce 2021 rozcházet do schránek poplatníků

I v roce 2021 je zde pro vlastníky nemovitostí povinnost platby daně z nemovitých věcí. Již nyní začala Finanční správa s rozesíláním složenek k platbě i s rozesíláním platebních informací do datových schránek případně e-mailem poplatníkům, kteří mají datovou schránku nebo požádali o zasílání údajů e-mailem. Složenky by měly být do 25. května 2021 a nejpozději ke stejnému datu by měli mít potřebné údaje i ostatní poplatníci

Složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí už se začínají i v roce 2021 rozcházet do 2.jpg
Datum článku: 22. 04. 2021

Daň z nemovitých věcí je možné i v roce 2021 zaplatit složenkou, převodem na účet s použitím údajů z datové schránky či mailu nebo v krajním případě i osobně na finančním úřadě

Je konec dubna 2021 a jako každý rok začínají v těchto dnech přicházet poplatníkům, kteří mají povinnost platit daň z nemovitých věcí přicházet do schránek první složenky k zaplacení této daně a tedy splnění povinnosti.

Navzdory koronavirové situaci se stejně jako v jiných letech blíží zákonem stanovená lhůta, kdy má být uvedená daň nebo alespoň její první splátka, pokud částka k úhradě převyšuje 5000 Kč, zaplacena. Konec této lhůty stanoví zákon na 31. května. Uvedený termín platí i v roce 2021, ale kvůli koronaviru může poplatník tuto povinnost splnit bez sankcí i později, pokud si o to požádá.

Ve způsobech úhrady této daně se proti minulým letům nic nemění. Poplatníci, kterým přijde do schránky papírová složenka, mohou platbu uhradit na poště, nebo údaje ze složenky použít a zaplatit elektronicky převodem z účtu. Je zde také možnost uvedenou platbu uhradit prostřednictvím SIPO. V případě platby přes SIPO však už měl poplatník oznámit využití daného způsobu platby finančnímu úřadu a dát příkaz aby daň v uvedeném období a čase odešla. Toto nahlášení mělo být provedeno do 31. ledna 2021. Další možností je nechat si údaje pro platbu zasílat na e-mail pokud poplatník nemá povinnost mít datovou schránku a nechce zasílat údaje složenkou.

Poplatník, který chce platit pomocí údajů zasílaných e-mailem, však už musí být předem také k uvedené službě přihlášen, což znamená, požádat si finanční úřad o zasílání uvedených údajů na e-mail. Tuto žádost je nutné úřadu podat do 15. března daného roku, což už se nyní stihnout nedá.

V krajním případě se i v roce 2021 dá uhradit daň z nemovitosti osobně na pokladně finančního úřadu

I v epidemické situaci roku 2021 je možný starý klasický způsob úhrady daně hotově osobně na úřadě. Finanční úřad však prosí poplatníky, aby pokud, je to jen trochu možné, využili nejraději platbu převodem z účtu na účet  a zbytečně se nevystavovali kontaktu s dalšími osobami při návštěvě úřadu.

Složenky by všichni, kdo je mají, dostat měli mít ve schránce do 25. května. Kdo má datovou schránku nebo si požádal o placení daně přes SIPO či zasílání údajů mailem, složenku nedostane

Upozorňujeme poplatníky, že složenka do poštovní schránky k uvedené platbě není automaticky zasílána všem. Uvedené složenky jsou zasílány poplatníkům, kteří nemají zřízenu aktivní datovou schránku ze zákona či dobrovolně a ani se nepřihlásili k jinému z výše uvedených způsobů platby, to znamená platbě přes SIPO či prostřednictvím údajů zasílaných mailem. Komu složenka k uvedené platbě do 25. května 2021 do schránky nedorazí a nemá nahlášen jiný způsob platby, měl by po uvedeném datu kontaktovat svůj úřad.

Daň je možné jako v minulých letech platit ve dvou splátkách a při problémech s koronavirem je možné požádat o odklad platby a prominutí úroku z opožděné platby

Poplatníci, kterým částka uvedené platby daně přesahuje 5000 Kč, si mohou stejně jako v letech minulých platbu rozdělit do dvou stejných splátek. První splátku pak uhradí do 31. května a druhou splátku do konce listopadu 2021.

Poplatníci, kteří mají z důvodů koronaviru finanční potíže, si mohou i v případě daně z nemovitých věcí požádat finanční úřad o posečkání daně a daň pak bez sankcí uhradit později. K odložení platby se ovšem také váže úrok z opožděné platby a o prominutí tohoto úroku je také možné si požádat. Je však nutné o každou z těchto záležitostí žádat zvlášť a žádosti jsou bez poplatku. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Kolik se platí daň z nemovitosti 2024?

Kolik se platí daň z nemovitosti 2024?

Datum článku: 29. 04. 2024

Rok 2024 přinesl pro majitele nemovitostí zásadní změnu v podobě zvýšení daní, které bylo implementováno…

Více informací
Daň z nemovitosti se ze zahraničí složenkou zaplatit nedá

Daň z nemovitosti se ze zahraničí složenkou zaplatit nedá

Datum článku: 29. 04. 2024

V letošním roce, stejně jako každý předešlý, nastal čas, kdy Finanční správa České republiky započala…

Více informací
Kolik se platí na nemocenské pojištění?

Kolik se platí na nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

V souvislosti s nemocenským pojištěním, které je nezbytnou součástí sociálního zabezpečení v České republice,…

Více informací
Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací