Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí a jedním z aspektů, který podléhá časovým změnám, je daňové zatížení, konkrétně sazba daně z přidané hodnoty (DPH). Změnu v sazbách DPH zavedl i vládní konsolidační balíček daňových opatření, který je účinný od prvního ledna 2024. Právě tato změna v sazbách DPH má svůj zásadní vliv na uzavřené smluvní vztahy zejména u dříve uzavřených smluv podle toho jak byla či nebyla v těchto smlouvách záležitost DPH řešena.

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změ 2.jpg
Datum článku: 16. 04. 2024

Otázku DPH ve smlouvách je nutné při uzavření smlouvy řešit tak, aby případnou změnu sazby DPH šlo zohlednit

Při uzavírání každého druhu smlouvy, ať už jde o smlouvy o dílo nebo kupní smlouvy, je zcela nezbytné myslet na potenciální změny v sazbách DPH. Tyto změny mohou mít v průběhu platnosti smlouvy značný vliv na celkovou cenu sjednaných služeb nebo zboží..

Klíčovým aspektem pro zvládnutí těchto změn je detailní formulace smluvních podmínek týkajících se DPH. Právní experti doporučují, aby byla cena ve smlouvě definována bez zahrnutí DPH s dodatkem, že DPH bude připočítána dle sazby platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Toto ustanovení poskytuje smluvním stranám flexibilitu a ochranu před finančními dopady změn sazeb DPH, které mohou nastat během trvání smlouvy.

Pokud DPH ve smlouvách není nastavena s možností flexibility, řeší se případná změna sazby jen velmi těžko

V situaci, kdy smlouva obsahuje ustanovení o DPH na základě sazeb platných v době uzavření smlouvy, jsou strany vázány těmito podmínkami a jakákoli pozdější změna sazby DPH nemá vliv na dohodnutou cenu, pokud smlouva explicitně nestanoví jinak. To může vést k situacím, kde jedna ze stran nese nečekané finanční ztráty.

Je důležité si uvědomit, že pokud smlouva vůbec nezmiňuje DPH, předpokládá se, že cena zahrnutá ve smlouvě DPH neobsahuje. V takovém případě musí být DPH vyúčtována nad rámec dohodnuté ceny, což může být pro jednu ze stran nečekaným finančním zatížením.

Obecně platí, že změna legislativy týkající se DPH sama o sobě neovlivňuje obsah již uzavřených smluv, ledaže by bylo smluvními stranami dohodnuto jinak. Proto je důkladné a přesné formulování smluvních podmínek, zejména těch, které se týkají daňových aspektů, základem pro zajištění finanční stability a předvídatelnosti v obchodních vztazích.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Datum článku: 17. 04. 2024

V brzké době se očekává, že v zákoníku práce dojde k řadě významných změn, které se dotknou nejen procesu…

Více informací