Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Soudní znalci musí mít nově od roku 2021 povinně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou profesní činností

Od 1. 1. 2021 nastávají zásadní změny v zákoně č. 254/2019 o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Uvedené změny jsou především ve zpřísnění a povinností. Znalci, kteří budou chtít vykonávat svoji profesi, ať již nově či po přerušení musí povinně doložit, sjednané platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při své profesi. Dalšími nezbytnými doklady je doklad o odborné profesní i technické způsobilosti k dané profesi. Mnoho znalců nové požadavky odrazují a zvažují odchod z oboru.

Soudní znalci musí mít nově od roku 2021 povinně sjednané pojištění odpovědnosti za šk 2.jpg
Datum článku: 26. 01. 2021

Nová zákonná povinnost profesního pojištění je pro soudní znalce nákladná a zřejmě bude znamenat další úbytek odborníků, kterých již nyní není nazbyt

Profese soudních znalců je jistě náročná činnost, která musí být vykonávána opravdovými profesionály a je zde jistě nutné nejen důkladné profesní prověření těchto odborníků, ale i zajištění proti jejich případnému profesnímu pochybení. Vše uvedené by měly zajistit změny v zákoně č. 254/2019, které začaly platit od 1. 1. 2021, který těmto odborníkům ukládá nové povinnosti pro vstup do profese či návrat k ní po určité pauze.

Nejkritizovanějším bodem v nově uložených zákonných povinnostech je povinnost založit si pojištění profesní odpovědnosti, které má krýt případnou způsobenou škodu, kterou znalec způsobí při výkonu svého povolání. Tuto povinnost musí mít nově splněnu nejen samostatní soudní znalci, ale i ti, kteří danou činnost vykonávají jako zaměstnanci, společníci či členové znalecké kanceláře nebo ústavu. Doklad o splnění uvedené povinnosti musí každý z daných odborníků předložit Ministerstvu vnitra ČR do 26. 3. 2021. Za nesplnění této podmínky samozřejmě hrozí postihy a sankce. Splnění povinného pojištění musí doložit i znalci, kteří mají z nějakých důvodů pozastavenou činnost.

Zásadní problém s danou novinkou je v tom, že tato nová zákonná povinnost je pro znalce velmi nákladná a ukusuje velkou část z toho, co si daný odborník svojí činností vydělá. Výše uvedeného pojištění musí být volena tak, aby kryla případné škody způsobené chybou či opomenutím uvedeného profesionála při práci. Jenže jak je řečeno výše, výkon uvedené profese je velmi náročný a s danou náročností se pojí i vysoká míra rizika a pokud si znalec zvolí třeba nedostatečný limit u daného pojištění, hrozí zde, že bude platit nejen pojistné, ale ještě případně doplácet poškozenému škodu ze svého. Podle Komory soudních znalců uvedená povinnost vede nejednoho znalce k úvahám o ukončení své činnosti, protože rizika a požadavky spojené s touto profesí jsou stále vyšší a neodpovídají finančním odměnám a motivaci těchto odborníků.

Znalci, kteří znaleckou činnost vykonávají ještě na základě předchozího zákona, musí požádat o nový zápis do seznamu znalců

Na změny v paragrafech od roku 2021 musí zareagovat také znalci, kteří svoji práci dělali a dělají ještě na základě dřívějšího zákona o soudních znalcích. Uvedení mohou sice v činnosti pokračovat po přechodnou dobu na základě dočasného znaleckého oprávnění, ale současně si musí podat novou žádost o zapsání do seznamu znalců podle nových pravidel, tedy pravidel platných od roku 2021.

K uvedené žádosti, která musí být na k tomu určeném formuláři, musí znalec doložit požadované vysokoškolské vzdělání v oboru, ve kterém chce působit a složit vstupní zkoušku, která prověří jeho obecné i specializované znalosti v oboru.

Další věcí, kterou musí uchazeč o zapsání do seznamu soudních znalců podle nových pravidel doložit je to, má i materiálně-technické vybavení, které mu umožní výkon dané profese podle pravidel určených zákonem pro tu konkrétní činnost.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zákoník práce ČR chrání zaměstnance i při smlouvě dle cizího práva

Zákoník práce ČR chrání zaměstnance i při smlouvě dle cizího práva

Datum článku: 08. 06. 2023

Cizinec pracující v ČR se také může soudně domáhat neplatnosti výpovědi z pracovního poměru a může být…

Více informací
U převodních cen je i v roce 2023 potřeba hlídat pravidla

U převodních cen je i v roce 2023 potřeba hlídat pravidla

Datum článku: 07. 06. 2023

Převodní ceny jsou ceny sjednávané při transakcích podniků vzájemně propojených kapitálem nebo managementem…

Více informací
Podporu v nezaměstnanosti čekají zřejmě změny nejen ohledně odstupného

Podporu v nezaměstnanosti čekají zřejmě změny nejen ohledně odstupného

Datum článku: 06. 06. 2023

O tom, že bude nutné nejen z úsporných důvodů změnit respektive zpřísnit podmínky ohledně nároku a čerpání…

Více informací
Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací