Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Soudní znalci musí mít nově od roku 2021 povinně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou profesní činností

Od 1. 1. 2021 nastávají zásadní změny v zákoně č. 254/2019 o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Uvedené změny jsou především ve zpřísnění a povinností. Znalci, kteří budou chtít vykonávat svoji profesi, ať již nově či po přerušení musí povinně doložit, sjednané platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při své profesi. Dalšími nezbytnými doklady je doklad o odborné profesní i technické způsobilosti k dané profesi. Mnoho znalců nové požadavky odrazují a zvažují odchod z oboru.

Soudní znalci musí mít nově od roku 2021 povinně sjednané pojištění odpovědnosti za šk 2.jpg
Datum článku: 26. 01. 2021

Nová zákonná povinnost profesního pojištění je pro soudní znalce nákladná a zřejmě bude znamenat další úbytek odborníků, kterých již nyní není nazbyt

Profese soudních znalců je jistě náročná činnost, která musí být vykonávána opravdovými profesionály a je zde jistě nutné nejen důkladné profesní prověření těchto odborníků, ale i zajištění proti jejich případnému profesnímu pochybení. Vše uvedené by měly zajistit změny v zákoně č. 254/2019, které začaly platit od 1. 1. 2021, který těmto odborníkům ukládá nové povinnosti pro vstup do profese či návrat k ní po určité pauze.

Nejkritizovanějším bodem v nově uložených zákonných povinnostech je povinnost založit si pojištění profesní odpovědnosti, které má krýt případnou způsobenou škodu, kterou znalec způsobí při výkonu svého povolání. Tuto povinnost musí mít nově splněnu nejen samostatní soudní znalci, ale i ti, kteří danou činnost vykonávají jako zaměstnanci, společníci či členové znalecké kanceláře nebo ústavu. Doklad o splnění uvedené povinnosti musí každý z daných odborníků předložit Ministerstvu vnitra ČR do 26. 3. 2021. Za nesplnění této podmínky samozřejmě hrozí postihy a sankce. Splnění povinného pojištění musí doložit i znalci, kteří mají z nějakých důvodů pozastavenou činnost.

Zásadní problém s danou novinkou je v tom, že tato nová zákonná povinnost je pro znalce velmi nákladná a ukusuje velkou část z toho, co si daný odborník svojí činností vydělá. Výše uvedeného pojištění musí být volena tak, aby kryla případné škody způsobené chybou či opomenutím uvedeného profesionála při práci. Jenže jak je řečeno výše, výkon uvedené profese je velmi náročný a s danou náročností se pojí i vysoká míra rizika a pokud si znalec zvolí třeba nedostatečný limit u daného pojištění, hrozí zde, že bude platit nejen pojistné, ale ještě případně doplácet poškozenému škodu ze svého. Podle Komory soudních znalců uvedená povinnost vede nejednoho znalce k úvahám o ukončení své činnosti, protože rizika a požadavky spojené s touto profesí jsou stále vyšší a neodpovídají finančním odměnám a motivaci těchto odborníků.

Znalci, kteří znaleckou činnost vykonávají ještě na základě předchozího zákona, musí požádat o nový zápis do seznamu znalců

Na změny v paragrafech od roku 2021 musí zareagovat také znalci, kteří svoji práci dělali a dělají ještě na základě dřívějšího zákona o soudních znalcích. Uvedení mohou sice v činnosti pokračovat po přechodnou dobu na základě dočasného znaleckého oprávnění, ale současně si musí podat novou žádost o zapsání do seznamu znalců podle nových pravidel, tedy pravidel platných od roku 2021.

K uvedené žádosti, která musí být na k tomu určeném formuláři, musí znalec doložit požadované vysokoškolské vzdělání v oboru, ve kterém chce působit a složit vstupní zkoušku, která prověří jeho obecné i specializované znalosti v oboru.

Další věcí, kterou musí uchazeč o zapsání do seznamu soudních znalců podle nových pravidel doložit je to, má i materiálně-technické vybavení, které mu umožní výkon dané profese podle pravidel určených zákonem pro tu konkrétní činnost.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Okamžitým platbám se od června 2021 zvyšuje limit pro příchozí platby, ale u odchozích plateb zvýšení samozřejmostí nebude a některé banky odchozí limit dokonce sníží

Okamžitým platbám se od června 2021 zvyšuje limit pro příchozí platby, ale u odchozích plateb zvýšení samozřejmostí nebude a některé banky odchozí limit dokonce sníží

Datum článku: 06. 05. 2021

Okamžité platby čili takzvané rychlé převody peněz mezi bankami jsou již i v Česku velmi oblíbenou a využívanou…

Více informací
Pracovní cesta zaměstnance a doba mimo vlastní výkon pracovního úkolu a kdy náleží či nenáleží mzda

Pracovní cesta zaměstnance a doba mimo vlastní výkon pracovního úkolu a kdy náleží či nenáleží mzda

Datum článku: 06. 05. 2021

Je jasné, že na pracovní cestě plní zaměstnanec úkoly, kvůli nimž byl zaměstnavatelem na pracovní cestu vyslán.…

Více informací
Pracujícího starobního důchodce také chrání zákony především zákoník práce a důchod není v žádném případě důvod k výpovědi

Pracujícího starobního důchodce také chrání zákony především zákoník práce a důchod není v žádném případě důvod k výpovědi

Datum článku: 05. 05. 2021

Někteří budoucí starobní důchodci se do důchodu těší třeba i proto, že se konečně zbaví pracovních…

Více informací
Zápis skutečných majitelů firem je vhodné provést opravdu až po prvním červnu 2021, i když právě od tohoto data platí nová pravidla

Zápis skutečných majitelů firem je vhodné provést opravdu až po prvním červnu 2021, i když právě od tohoto data platí nová pravidla

Datum článku: 05. 05. 2021

Od června nabývá účinnosti nový zákon o evidenci skutečných majitelů firem. Nový zákon bude mít přísnější…

Více informací