Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Správné tiskopisy pro přiznání k dani z příjmů jsou potřeba i v roce 2023

Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2022 ubíhá a je nutné pomalu sáhnout po příslušném formuláři k vyplnění. Ať už bude poplatník v roce 2023 plnit povinnost podání přiznání k příjmům v papírové formě nebo elektronicky musí zvolit ten správný formulář.

Správné tiskopisy pro <a href="https://www.vedeni-ucetnictvi.cz/sluzby/zpracovani-priznani-k-dani"  >přiznání k dani</a> z příjmů jsou potřeba 2.jpg
Datum článku: 23. 02. 2023

Aby bylo daňové přiznání v roce 2023 pro finanční úřad správné, musí být na odpovídajícím formuláři elektronickém nebo papírovém z finančního úřadu

I v roce 2023 musí být daňové přiznání k dani z příjmů podáno v příslušných lhůtách pro splnění uvedené povinnosti a podle konkrétní situace poplatníka do kdy mu zákon určuje, že musí povinnost splnit. Základní lhůta určená zákonem o dani z příjmů pro podání přiznání k dani končí vždy 1. dubna případně ve dnech následujících podle toho zda je první duben den všední či víkendový. Letos tato lhůta končí 3. dubna 2023. V uvedeném základním termínu musí povinnost podání přiznání splnit všichni poplatníci, kteří budou v daném roce podávat přiznání v klasické papírové podobě. Ostatní poplatníci, kteří budou přiznání podávat elektronicky, mají na přiznání lhůtu prodlouženu do začátku května. Nejdelší čas na přiznání k dani mají vždy poplatníci, kterým s přiznáním pomáhá daňový poradce, zde lhůta končí až na začátku července. Uvedený postup se nemění ani v roce 2023, kdy se podává přiznání k příjmům za rok 2022.

Aby byla povinnost podání přiznání k dani z příjmů splněna, tak jak má a nepřišly kvůli ní pokuty, tak je kromě dodržení lhůt potřeba podání učinit správnou formou na správném formuláři určeném pro daný rok, za který je přiznání podáváno. Pokud poplatník podá přiznání na nesprávném formuláři, tak to pochopitelně znamená, že svoji daňovou povinnost nesplnil a musí věc napravit a případně zaplatit pokutu.

K podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2022 dochází ke změnám v tiskopisech, protože došlo ke změnám v zákoně o daních z příjmů a dalších souvisejících zákonů. K podání činěnému v roce 2023 za rok 2022 je třeba použít tiskopisy DAP DPFO č. 25 5404 MFin 5405 vzor č. 28 a č. 25 5405/D MFin vzor č. 5 včetně příloh těchto tiskopisů a pokynů k vyplnění. Tyto tiskopisy odpovídají vzorům formulářových podání, které stanoví vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Uvedené tiskopisy jsou včetně příslušných příloh a pokynů k vyplnění k dispozici v elektronické podobě v databázi daňových tiskopisů na webu Finanční správy, kde je možné uvedené formuláře rovnou také vyplnit a poté vytisknout a případně taktéž rovnou učinit podání čili rovnou odeslat formulář příslušnému finančnímu úřadu. Elektronické podání musí být vždy učiněno prostřednictvím k tomu určených postupů buď datové schránky poplatníka nebo prostřednictvím online finančního úřadu čili portálu mojedane.cz, nebo aplikace EPO Finanční správy ČR.

Elektronické vyplňování a podávání přiznání má výhodu nejen v tom, že poplatník nemusí s přiznáním dojít na úřad a vystát tam frontu k samotnému úkonu, ale výhoda je také v tom, že při elektronickém podání systém rovnou poradí a kontroluje případné chyby.

Formulář je možné si z uvedené databáze také stáhnout vytisknout a následně klasicky vyplnit, podepsat a poté odeslat běžnou poštou nebo přímo odnést na finanční úřad. Pro papírovou verzi tiskopisu a příslušných příloh je možné si také dojít na finanční úřad. Pokud si poplatník není jist výběrem správného tiskopisu je důležité si správnost ověřit, buď právě na webu Finanční správy v databázi tiskopisů, nebo se právě zeptat na úřadě.

Správně splněná povinnost přiznání si žádá také správné vyplnění a pomůže k němu elektronická cesta, úředník nebo daňový poradce

Předchozí řádky tedy jednoznačně napovídají, že ke správnému splnění povinnosti přiznání k dani z příjmů je nutné mít ten správný formulář k vyplnění a odevzdat jej úřadu ve správné lhůtě, ale je zde také již řečeno, že správné vyplnění je dalším nezbytným krokem neoddělitelným od těch ostatních. Nebo ještě názorněji nesprávně vyplněné přiznání bude znamenat problém, i když bude na správném formuláři a odevzdáno v příslušné lhůtě.

Správné vyplnění znamená, aby ve všech políčkách tiskopisu byly právě údaje, které si tam zákon žádá a jak si je tam žádá. Před vyplňováním je tedy nutné, aby se poplatník vždy informoval o tom, které údaje jsou v daném roce aktuální a ty pak zapsal do příslušných kolonek. Změny totiž nenastávají jen v podobě formulářů, ale často i v jejich obsahu. Zde je nutné například vědět, že se pro rok 2022 změnila výše základní slevy na poplatníka a poplatník si tak může nárokovat tuto slevu vyšší než v přiznání předchozím. Uvedená sleva se zvýšila na částku 30 840 Kč za celý rok 2022 a uplatňuje se na řádku 64 standardního formuláře nebo na řádku 36 zjednodušeného formuláře přiznání. Zjednodušený formulář přiznání je určený pro přiznávání k dani u zaměstnanců, kteří nepodnikají, ale povinnost přiznání přesto mají. Vyšší slevu, než v předchozím zdaňovacím období je možné si za zdaňovací období roku 2022 uplatnit také na umístění dítěte v předškolním zařízení čili u školkovného až 16 200 Kč za celý rok.

Podobných změn je v přiznání podávaném v roce 2023 více. Pokud si poplatník není s vyplňováním jist je lépe se předem informovat a poradit, než muset následně řešit v přiznání opravy. Jak je řečeno výše, poradit může jak přímo daňový poradce, tak příslušný úředník finančního úřadu a často i šikovná účetní.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nový online kanál pro komunikaci s Finanční správou dostal název MOJE DANĚ a umožňuje elektronická podání daňových přiznání, zasílání upozornění na blížící se termíny a přehledný přístup k informacím o stavu daňových povinností. Tento nový kanál  je spojen i s legislativní novelou zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, konkrétně přepracovanými § 69 až § 69b, které upravují základní povinnosti správce daně ve vztahu k zajištění dálkového přístupu a rozsahu dostupných informací.

Portál MOJE DANĚ s jehož pomocí si vyřídíte daňové povinnosti, odkud budete chtít. Velký důraz klade na bezpečné a moderní přihlášení a umožňuje kontrolovat informace na daňovém účtu, vyřizovat daňové povinnosti nebo sledovat stav podaných žádostí. Jeho  služeb využívá již více než půl milionu uživatelů.  V letošním roce se chystají další úpravy, které souvisejí se zapracováním legislativních změn, převod dalších EPO formulářů do modernější technologie EPO3 zavedení technologie „Průvodce“ v aktualizovaném formuláři k dani z příjmů právnických osob včetně zvýšení ochrany osobních údajů.

Nový portál lze využívat také tak, jak jsme byli zvyklí, to znamená bez přihlášení vybrat dostupné volby. Elektronická podání pro Finanční správu zahrnující daňová tvrzení a některá další podání, dále Elektronická evidence tržeb, Registr DPH, Vracení DPH v rámci EU a Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS/OSS). Responsivní design umožňující spuštění i na mobilních zařízeních a zajištěnou funkčnost na všech obvyklých platformách a v nejrozšířenějších prohlížečích. Dále jsou vyjmenovány možnosti přihlášení, resp. přístupu do daňové informační schránky a specifikovány osoby, které mají přístup ze zákona anebo na základě uděleného pověření.

Zrušení přístupu do starší verze daňového portálu na adrese: https://adisspr.mfcr.cz je nezbytné pro zvýšení přehlednosti poskytovaných služeb a jejich sjednocení. Uživatelé naleznou všechny jeho funkce v modernizované podobě na portálu MOJE daně na adrese www.mojedane.cz. Cílem tohoto portálu je usnadnit vyřizování daňových povinností a umožnit občanům mít všechny důležité informace na jednom místě. Portál MOJE DANĚ spustila Finanční správa pro zjednodušení, zrychlení a poskytnutí vyššího komfortu elektronické komunikace s Finanční správou. Pro samotné daňové poplatníky tato novela přinesla například prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání o jeden měsíc, pokud je toto podáváno elektronicky (viz § 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád).

Prodloužení úředních hodin na finančních úřadech v roce 2023

Prodloužení úředních hodin na finančních úřadech v roce 2023

Datum článku: 27. 03. 2023

Čas na podání daňového přiznání za rok 2022 v papírové formě se krátí a Finanční správa proto opět…

Více informací
Pokuty za jízdu bez zimních pneumatik mohou zaskočit

Pokuty za jízdu bez zimních pneumatik mohou zaskočit

Datum článku: 24. 03. 2023

Změnu pneumatik ze zimních na letní je vždy potřeba důkladně promyslet nejen z hlediska ročního období…

Více informací
Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací