Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Správné tiskopisy pro přiznání k dani z příjmů jsou potřeba i v roce 2023

Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2022 ubíhá a je nutné pomalu sáhnout po příslušném formuláři k vyplnění. Ať už bude poplatník v roce 2023 plnit povinnost podání přiznání k příjmům v papírové formě nebo elektronicky musí zvolit ten správný formulář.

Správné tiskopisy pro <a href="https://www.vedeni-ucetnictvi.cz/sluzby/zpracovani-priznani-k-dani"  >přiznání k dani</a> z příjmů jsou potřeba 2.jpg
Datum článku: 23. 02. 2023

Aby bylo daňové přiznání v roce 2023 pro finanční úřad správné, musí být na odpovídajícím formuláři elektronickém nebo papírovém z finančního úřadu

I v roce 2023 musí být daňové přiznání k dani z příjmů podáno v příslušných lhůtách pro splnění uvedené povinnosti a podle konkrétní situace poplatníka do kdy mu zákon určuje, že musí povinnost splnit. Základní lhůta určená zákonem o dani z příjmů pro podání přiznání k dani končí vždy 1. dubna případně ve dnech následujících podle toho zda je první duben den všední či víkendový. Letos tato lhůta končí 3. dubna 2023. V uvedeném základním termínu musí povinnost podání přiznání splnit všichni poplatníci, kteří budou v daném roce podávat přiznání v klasické papírové podobě. Ostatní poplatníci, kteří budou přiznání podávat elektronicky, mají na přiznání lhůtu prodlouženu do začátku května. Nejdelší čas na přiznání k dani mají vždy poplatníci, kterým s přiznáním pomáhá daňový poradce, zde lhůta končí až na začátku července. Uvedený postup se nemění ani v roce 2023, kdy se podává přiznání k příjmům za rok 2022.

Aby byla povinnost podání přiznání k dani z příjmů splněna, tak jak má a nepřišly kvůli ní pokuty, tak je kromě dodržení lhůt potřeba podání učinit správnou formou na správném formuláři určeném pro daný rok, za který je přiznání podáváno. Pokud poplatník podá přiznání na nesprávném formuláři, tak to pochopitelně znamená, že svoji daňovou povinnost nesplnil a musí věc napravit a případně zaplatit pokutu.

K podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2022 dochází ke změnám v tiskopisech, protože došlo ke změnám v zákoně o daních z příjmů a dalších souvisejících zákonů. K podání činěnému v roce 2023 za rok 2022 je třeba použít tiskopisy DAP DPFO č. 25 5404 MFin 5405 vzor č. 28 a č. 25 5405/D MFin vzor č. 5 včetně příloh těchto tiskopisů a pokynů k vyplnění. Tyto tiskopisy odpovídají vzorům formulářových podání, které stanoví vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Uvedené tiskopisy jsou včetně příslušných příloh a pokynů k vyplnění k dispozici v elektronické podobě v databázi daňových tiskopisů na webu Finanční správy, kde je možné uvedené formuláře rovnou také vyplnit a poté vytisknout a případně taktéž rovnou učinit podání čili rovnou odeslat formulář příslušnému finančnímu úřadu. Elektronické podání musí být vždy učiněno prostřednictvím k tomu určených postupů buď datové schránky poplatníka nebo prostřednictvím online finančního úřadu čili portálu mojedane.cz, nebo aplikace EPO Finanční správy ČR.

Elektronické vyplňování a podávání přiznání má výhodu nejen v tom, že poplatník nemusí s přiznáním dojít na úřad a vystát tam frontu k samotnému úkonu, ale výhoda je také v tom, že při elektronickém podání systém rovnou poradí a kontroluje případné chyby.

Formulář je možné si z uvedené databáze také stáhnout vytisknout a následně klasicky vyplnit, podepsat a poté odeslat běžnou poštou nebo přímo odnést na finanční úřad. Pro papírovou verzi tiskopisu a příslušných příloh je možné si také dojít na finanční úřad. Pokud si poplatník není jist výběrem správného tiskopisu je důležité si správnost ověřit, buď právě na webu Finanční správy v databázi tiskopisů, nebo se právě zeptat na úřadě.

Správně splněná povinnost přiznání si žádá také správné vyplnění a pomůže k němu elektronická cesta, úředník nebo daňový poradce

Předchozí řádky tedy jednoznačně napovídají, že ke správnému splnění povinnosti přiznání k dani z příjmů je nutné mít ten správný formulář k vyplnění a odevzdat jej úřadu ve správné lhůtě, ale je zde také již řečeno, že správné vyplnění je dalším nezbytným krokem neoddělitelným od těch ostatních. Nebo ještě názorněji nesprávně vyplněné přiznání bude znamenat problém, i když bude na správném formuláři a odevzdáno v příslušné lhůtě.

Správné vyplnění znamená, aby ve všech políčkách tiskopisu byly právě údaje, které si tam zákon žádá a jak si je tam žádá. Před vyplňováním je tedy nutné, aby se poplatník vždy informoval o tom, které údaje jsou v daném roce aktuální a ty pak zapsal do příslušných kolonek. Změny totiž nenastávají jen v podobě formulářů, ale často i v jejich obsahu. Zde je nutné například vědět, že se pro rok 2022 změnila výše základní slevy na poplatníka a poplatník si tak může nárokovat tuto slevu vyšší než v přiznání předchozím. Uvedená sleva se zvýšila na částku 30 840 Kč za celý rok 2022 a uplatňuje se na řádku 64 standardního formuláře nebo na řádku 36 zjednodušeného formuláře přiznání. Zjednodušený formulář přiznání je určený pro přiznávání k dani u zaměstnanců, kteří nepodnikají, ale povinnost přiznání přesto mají. Vyšší slevu, než v předchozím zdaňovacím období je možné si za zdaňovací období roku 2022 uplatnit také na umístění dítěte v předškolním zařízení čili u školkovného až 16 200 Kč za celý rok.

Podobných změn je v přiznání podávaném v roce 2023 více. Pokud si poplatník není s vyplňováním jist je lépe se předem informovat a poradit, než muset následně řešit v přiznání opravy. Jak je řečeno výše, poradit může jak přímo daňový poradce, tak příslušný úředník finančního úřadu a často i šikovná účetní.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

Datum článku: 26. 09. 2023

Nájem nemovité věci je specifická problematika, u které v mnoha případech není nutné se záležitostmi DPH zabývat…

Více informací
Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Datum článku: 25. 09. 2023

Většině ekonomicky činných osob je již jasné, že v roce 2024 budou nuceni, z důvodů vyšší průměrné mzdy…

Více informací
Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Datum článku: 22. 09. 2023

Dlouho připravovaná a tolik diskutovaná novela zákoníku práce má na sobě konečně podpis prezidenta, takže  může…

Více informací
Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Datum článku: 19. 09. 2023

Lhůty pro splnění daňových povinností nebývají nikdy přehnaně dlouhé a s včasným plněním daných…

Více informací