Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Stavební deník je nutnou dokumentací všech povolených staveb

Stavební deník je ze zákona nezbytnou dokumentací a tedy administrativní povinností, která musí být splněna u každé úřadem povolované stavby či rekonstrukce objektu. To, aby byl stavební deník veden, tak jak to vyžaduje zákon 183/2006 a nově i zákon 283/2021. Stavební deník je jedním z nejzásadnějších informačních prostředků a důkazních materiálů stavby a to aby byl deník v pořádku, si musí hlídat každý zhotovitel stavby i stavebník svépomocí,

Stavební deník je nutnou dokumentací všech povo 2.jpg
Datum článku: 28. 07. 2022

Co musí stavební deník obsahovat a kdo do něho údaje zapisuje?

Stavební deník musí obsahovat všechny důležité záznamy skutečnosti o průběhu realizace stavby či její rekonstrukce. Kromě každodenních záznamů o konaných pracích, použitém materiálu nebo třeba klimatických podmínkách, jaké při provádění toho kterého úkonu panovaly, musí být v deníku i záznam projektové dokumentace a záznamy o provedených zkouškách a revizích.

V deníku nesmí chybět žádný záznam o provedené kontrole stavebního dozoru ani výsledek dané kontroly.

Zvláštní pozor je důležité dávat v případě prováděných změn proti projektové dokumentaci, Všechny tyto případné změny i mnoho dalšího musí být v deníku zachyceny.

Vždy je nutné pamatovat na to, že stavební deník není slohové cvičení. Na straně druhé údaje v dané dokumentaci uvedené musí být vždy jednoznačné a srozumitelné. Způsob vedení deníku je stanoven přímo k tomu určenou vyhláškou č. 499/2006.

Stavební deník může mít jak klasickou papírovou podobu tištěného sešitu prodávaného přímo k danému účelu v papírnictvích, tak může mít deník podobu elektronickou. U staveb, které jsou veřejnými zakázkami v nadlimitním režimu, je od 1. 1. 2021 elektronická forma vedení stavebního deníku povinná.

Záznamy do stavebního deníku zapisují, zhotovitel stavby, stavebník, stavbyvedoucí a osoba konající stavební dozor, ale též také další technický dozor.

Po dokončení stavby zhotovitelem musí tento zhotovitel vždy předat stavební deník stavebníkovi čili objednateli stavby investorovi, který má povinnost uvedenou dokumentaci pečlivě uchovávat nejméně po dobu 10 let pro případ kontrol, ale také pro případ výskytu nějakých závad.

Nevedení stavebního deníku je samozřejmě porušení povinností, za což může následovat pokuta

Jak ukazují řádky výše, tak je vedení stavebního deníku povinností a naopak nevedení uvedené dokumentace je tudíž porušením povinností a může za to následovat pokuta až 200 000 Kč od stavebního úřadu. Pokud jsou ve vedeném deníku při kontrole stavebním úřadem shledány chyby, dává úřad ještě šanci bez pokuty a vyzve k nápravě chyb v deníku ve stanovené lhůtě.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací