Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Stravenkový paušál se zamlouvá zaměstnancům, zaměstnavatelům, restauracím i odborům a otevírá cestu k citelnějšímu zvýhodnění pro nejširší okruh pracujících

Stravenkový paušál je jednou z největších novinek roku 2021. Mnoho lidí jej vítá jako skutečně efektivní podporu zaměstnaneckého stravování, která se otevře ještě mnohem širšímu okruhu zaměstnanců než dosud. Ale na straně druhé se přece jen objeví i kritika a záporné reakce, tak jak to tedy se stravenkovým paušálem vlastně je?

Stravenkový paušál se zamlouvá zaměstnancům, zaměstnavatelům, restauracím i odborům a otevírá cestu k citelnějšímu zvýhodnění p 2.jpg
Datum článku: 15. 01. 2021

Stravenkový paušál je daňově zvýhodněným příspěvkem zaměstnavatele na jídlo zaměstnanci, který se poskytuje v peněžní formě

Jak již bylo mnohokrát řečeno, Stravenkový paušál není nic jiného, než zaměstnavatelův příspěvek na stravování zaměstnanců poskytovaný přímo v peněžní formě. Uvedený příspěvek má daňové výhody pro zaměstnavatele i zaměstnance a není třeba z něho platit, peníze žádnému zprostředkovateli, jak je tomu v případě stravenkových společností a stravenek, ale zůstává celý u zaměstnanců a firem.

I uvedené peníze poskytnuté zaměstnanci na stravu prostřednictvím tohoto stravenkového paušálu si zaměstnavatel bude moci odečíst z daní jako daňový náklad a vyplatí je přímo svému zaměstnanci a zbytek peněz, které by si na stravu ve formě stravenky doplácel zaměstnanec ze svého, už mu v čisté mzdě rovnou zůstane. Zaměstnanec už poskytnutý paušál nebude muset na své straně danit ani z něho povinně odvádět zdravotní pojištění či sociální pojištění.

Další výhodou, která na stravenkovém paušálu vyhovuje zaměstnavatelům, je výrazně menší administrativa, než ta která se pojí s poskytováním stravenek nebo ta spojená s provozováním závodní jídelny. Proto je uvedená možnost přispívat zaměstnancům na stravu daleko akceptovatelnější řešení pro mnohem rozsáhlejší okruh zaměstnavatelů než dosavadní stravenky či závodní stravování. Tento příspěvek na stravu svým zaměstnancům budou moci poskytnout třeba i  malé firmy, které si zatím danou podporu dovolit nemohly, což na druhé straně logicky znamená, že se příspěvek na jídlo bude moci dostat k daleko širší skupině pracujících, kteří dosud tuto možnost nemají.

Zaměstnanec prostřednictvím paušálu bude moci dostat například až 1500 Kč na měsíc v penězích navíc, o které nepřijde ani při případné exekuci na plat

U stravenkového paušálu platí stejně jako dosud u stravenek, že maximální částka, kterou si zaměstnavatel může daňově odečíst na podporu stravování, činí 70 procent z aktuálně platné hodnoty stravného pro pracovní cesty stanoveného vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. V roce 2020 mohl zaměstnavatel zaměstnanci takto poskytnout za každý odpracovaný den až 72 Kč. Pokud zaměstnanec pracuje celý měsíc, může tímto příspěvkem získat třeba 1500 Kč v hotových penězích navíc. Uvedené peníze jsou takzvaně exekučně nedotknutelná veličina, což znamená, že tento příspěvek na stravování nemůže být ze zákona předmětem exekuce ani výkonu soudního rozhodnutí. Exekučním srážkám ze mzdy totiž může podléhat pouze mzda, či příjmy, které nahrazují mzdu jako odměnu za práci zaměstnance a které jsou uvedeny v §299 občanského soudního řádu. Stravenkový paušál stejně jako stravenka jsou takzvaným nenárokovým benefitem, který zaměstnavatel může, ale nemusí poskytovat zaměstnancům nad rámec mzdy a proto tedy nejde o příjem, na nějž by si mohla brousit zuby exekuce.

Příspěvek na stravování ve formě paušálu se zařadí do skupiny stravovacích benefitů, ale stále zůstává i možnost poskytovat stravenky nebo mít podnikovou jídelnu

Jak již bylo mnohokrát v dané souvislosti uváděno. Příspěvek na stravování nemá za cíl zrušit stravenky či stravování formou vlastních firemních jídelen. Možnost přispívat zaměstnancům na jídlo stravenkami nebo formou závodního stravování zůstává nadále zachována. Příspěvek poskytovaný v hotových penězích formou uváděného paušálu se k již používaným možnostem přiřadí a rozšíří je. Svoji podporu paušálu však kromě zaměstnavatelů a zaměstnanců hlasitě vyjadřují i restaurace a organizace hájící zájmy zaměstnanců.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Izolačku čili Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě je možné zaúčtovat dvěma způsoby, ale nemusí být snadné vybrat ten správný

Izolačku čili Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě je možné zaúčtovat dvěma způsoby, ale nemusí být snadné vybrat ten správný

Datum článku: 14. 05. 2021

Mimořádný příspěvek ke mzdě zaměstnanci při nařízené karanténě, který zaměstnavatelé vyplácí nemocným…

Více informací

Izolačku čili Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě je možné zaúčtovat dvěma způsoby, ale nemusí být snadné vybrat ten správný

Mimořádný příspěvek ke mzdě zaměstnanci při nařízené karanténě, který zaměstnavatelé vyplácí nemocným zaměstnancům, musí být zaměstnanci nejen řádně vyplacen, ale musí se také objevit na správném účtu v účetnictví tohoto zaměstnavatele a toto zaúčtování nemusí být úplně snadné. Protože v daném případě lze účtovat dvěma způsoby a je nutné dobře rozvážit, který způsob je podle situace pro daného zaměstnavatele tím správným.

Izolačka se zaúčtovává buď do rozvahových účtů, nebo do účtů výsledkových jako mzdový náklad záleží na tom, zda si zaměstnavatel může uplatnit odpočet izolačky či nemůže

Účetnictví musí být vždy prováděno velmi pečlivě a přesně, což znamená, že každá operace se musí objevit na těch správných účtech, kde je jí zákonem určeno.

Uvedená záležitost nemusí být úplně vždy snadnou rutinou ani pro zkušenou účetní zvláště pokud jde o zaúčtování nejrůznějších mimořádných položek, které nemají v účetnictví vyhrazenou stálou pozici, ale vznikly z potřebnosti situace a je nutné je správně promítnout do účetnictví.

Tímto nesnadným oříškem pro mnohé účetní může být zaúčtování takzvané Izolačky čili odborným termínem mimořádného příspěvku ke mzdě zaměstnanci v karanténě či zaměstnanci přímo nemocnému onemocněním Covid-19. Tento příspěvek se totiž může v účetnictví objevit na dvou zcela odlišných účtech, může být zaúčtován dvěma různými způsoby. Každý z těchto způsobů se váže k určité situaci podmínkám zaměstnavatele, který příspěvek zaměstnanci vyplácí a je tedy na účetní dané firmy určit podle situace zaměstnavatele ten správný postup.

 

Uvedený mimořádný příspěvek až 370 Kč na den k náhradě mzdy vyplácí zaměstnavatelé z rozhodnutí vlády všem zaměstnancům v karanténě i zaměstnancům nemocným onemocněním Covid-19. Uvedený příspěvek se vyplácí od měsíce března 2021 a podle současných pravidel bude náležet až do června 2021 tedy ještě za měsíc červen. Jak je zde řečeno příspěvek vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel spolu s náhradou mzdy prvních 14 dní karantény či nemoci samotné.

Zaměstnavatel si tento vyplacený zúčtovaný příspěvek následně může odečíst od povinného měsíčního pojistného, které odvádí na sociální pojištění. Daný odpočet mu umožňuje zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Odpočet si však může zaměstnavatel uplatnit jen, když k tomu splní podmínky dané uvedeným zákonem. Může však nastat i situace, že zaměstnavatel z různých důvodů podmínky pro odpočet nesplňuje a odečíst si příspěvek nemůže a vznikne mu tím mzdový náklad.

Jak je však uvedeno výše, ať už vznikne ta či ona situace musí se vždy správně promítnout do účetnictví zaúčtováním na správné účty. V prvním případě, když zaměstnavatel splňuje podmínky pro odpočet příspěvku, Účtuje se na účtech rozvahových.

Pokud nastane druhá situace a zaměstnavateli nevznikne nárok na odpočet tohoto příspěvku a účetní jednotka si nemůže snížit odvody na sociální pojištění, poskytnutý příspěvek pak zůstává nákladem účetní jednotky a tento případ je třeba promítnout na účty výsledkové. Více zde.

Pracovní volno poskytované na práci s dětmi a jeho novinky v roce 2021

Pracovní volno poskytované na práci s dětmi a jeho novinky v roce 2021

Datum článku: 13. 05. 2021

Léto se neúprosně blíží a s ním i nejrůznější dětské tábory, sportovní a další aktivity, které naplní…

Více informací
Trvalý kurzarbeit čili ochranu zaměstnanců před propouštěním schválila vláda

Trvalý kurzarbeit čili ochranu zaměstnanců před propouštěním schválila vláda

Datum článku: 12. 05. 2021

O kurzarbaitu jako vhodném a výhodném řešení potíží se zaměstnáváním v době krizových situací v ekonomice se…

Více informací