Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Stravenkový paušál se zamlouvá zaměstnancům, zaměstnavatelům, restauracím i odborům a otevírá cestu k citelnějšímu zvýhodnění pro nejširší okruh pracujících

Stravenkový paušál je jednou z největších novinek roku 2021. Mnoho lidí jej vítá jako skutečně efektivní podporu zaměstnaneckého stravování, která se otevře ještě mnohem širšímu okruhu zaměstnanců než dosud. Ale na straně druhé se přece jen objeví i kritika a záporné reakce, tak jak to tedy se stravenkovým paušálem vlastně je?

Stravenkový paušál se zamlouvá zaměstnancům, zaměstnavatelům, restauracím i odborům a otevírá cestu k citelnějšímu zvýhodnění p 2.jpg
Datum článku: 15. 01. 2021

Stravenkový paušál je daňově zvýhodněným příspěvkem zaměstnavatele na jídlo zaměstnanci, který se poskytuje v peněžní formě

Jak již bylo mnohokrát řečeno, Stravenkový paušál není nic jiného, než zaměstnavatelův příspěvek na stravování zaměstnanců poskytovaný přímo v peněžní formě. Uvedený příspěvek má daňové výhody pro zaměstnavatele i zaměstnance a není třeba z něho platit, peníze žádnému zprostředkovateli, jak je tomu v případě stravenkových společností a stravenek, ale zůstává celý u zaměstnanců a firem.

I uvedené peníze poskytnuté zaměstnanci na stravu prostřednictvím tohoto stravenkového paušálu si zaměstnavatel bude moci odečíst z daní jako daňový náklad a vyplatí je přímo svému zaměstnanci a zbytek peněz, které by si na stravu ve formě stravenky doplácel zaměstnanec ze svého, už mu v čisté mzdě rovnou zůstane. Zaměstnanec už poskytnutý paušál nebude muset na své straně danit ani z něho povinně odvádět zdravotní pojištění či sociální pojištění.

Další výhodou, která na stravenkovém paušálu vyhovuje zaměstnavatelům, je výrazně menší administrativa, než ta která se pojí s poskytováním stravenek nebo ta spojená s provozováním závodní jídelny. Proto je uvedená možnost přispívat zaměstnancům na stravu daleko akceptovatelnější řešení pro mnohem rozsáhlejší okruh zaměstnavatelů než dosavadní stravenky či závodní stravování. Tento příspěvek na stravu svým zaměstnancům budou moci poskytnout třeba i  malé firmy, které si zatím danou podporu dovolit nemohly, což na druhé straně logicky znamená, že se příspěvek na jídlo bude moci dostat k daleko širší skupině pracujících, kteří dosud tuto možnost nemají.

Zaměstnanec prostřednictvím paušálu bude moci dostat například až 1500 Kč na měsíc v penězích navíc, o které nepřijde ani při případné exekuci na plat

U stravenkového paušálu platí stejně jako dosud u stravenek, že maximální částka, kterou si zaměstnavatel může daňově odečíst na podporu stravování, činí 70 procent z aktuálně platné hodnoty stravného pro pracovní cesty stanoveného vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. V roce 2020 mohl zaměstnavatel zaměstnanci takto poskytnout za každý odpracovaný den až 72 Kč. Pokud zaměstnanec pracuje celý měsíc, může tímto příspěvkem získat třeba 1500 Kč v hotových penězích navíc. Uvedené peníze jsou takzvaně exekučně nedotknutelná veličina, což znamená, že tento příspěvek na stravování nemůže být ze zákona předmětem exekuce ani výkonu soudního rozhodnutí. Exekučním srážkám ze mzdy totiž může podléhat pouze mzda, či příjmy, které nahrazují mzdu jako odměnu za práci zaměstnance a které jsou uvedeny v §299 občanského soudního řádu. Stravenkový paušál stejně jako stravenka jsou takzvaným nenárokovým benefitem, který zaměstnavatel může, ale nemusí poskytovat zaměstnancům nad rámec mzdy a proto tedy nejde o příjem, na nějž by si mohla brousit zuby exekuce.

Příspěvek na stravování ve formě paušálu se zařadí do skupiny stravovacích benefitů, ale stále zůstává i možnost poskytovat stravenky nebo mít podnikovou jídelnu

Jak již bylo mnohokrát v dané souvislosti uváděno. Příspěvek na stravování nemá za cíl zrušit stravenky či stravování formou vlastních firemních jídelen. Možnost přispívat zaměstnancům na jídlo stravenkami nebo formou závodního stravování zůstává nadále zachována. Příspěvek poskytovaný v hotových penězích formou uváděného paušálu se k již používaným možnostem přiřadí a rozšíří je. Svoji podporu paušálu však kromě zaměstnavatelů a zaměstnanců hlasitě vyjadřují i restaurace a organizace hájící zájmy zaměstnanců.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Datum článku: 30. 11. 2023

Novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb. rozšiřuje možnosti dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci pracujícími…

Více informací
Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Datum článku: 22. 11. 2023

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění se může pro zaměstnance i nepříjemně protáhnout…

Více informací