Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Svátky a čerpání dovolené u zaměstnanců v nepřetržitém provozu

Na zaměstnance pracující v nepřetržitém provozu se vztahují stejná práva ohledně čerpání dovolené, i když dovolená připadne na den státního svátku, jako na zaměstnance v běžném provozu. Občas však mohou zaměstnavatelé v dané otázce tápat a dopouštět se chyb.

Svátky a čerpání dovolené u zaměstnanců v nepřetržitém p 2.jpg
Datum článku: 10. 06. 2022

Obecná pravidla zákona o nezapočítávání svátku do dovolené platí stejně pro zaměstnance v běžném i nepřetržitém provozu

Práce zaměstnanců v nepřetržitém provozu má na ještě vyšší nároky ohledně jeho fyzické i psychické kondice pracovníků, než práce v provozu běžném, proto je velmi důležité ze strany zaměstnavatele dbát na to, aby se zaměstnanci dostalo veškerého volna a dovolené, které mu ze zákona náleží. Jak však napovídá úvod, zaměstnavatelé občas chybují v záležitostech souběhu svátků s dovolenou a třeba i neoprávněně určí zaměstnanci dovolenou na den státního svátku, což je většinou rozhodnutí chybné a proti pravidlům zákona.

Obecná pravidla dle § 219 odstavce 2 zákoníku práce ohledně dovolené ve svátek, který je jinak obvyklým pracovním dnem, platí stejně u zaměstnanců v běžném provozu i u zaměstnanců v nepřetržitém provozu.

U obou skupin platí, že pokud zaměstnanec čerpá dovolenou a na některý ze dnů dovolené připadne státem uznaný svátek, tak pokud jde o den, který je pro zaměstnance jinak obvyklým pracovním dnem, tak se uvedený den zaměstnanci do dovolené nezapočítává. Znamená to, že svátek danému zaměstnanci den dovolené ušetří, protože svátek má před dovolenou přednost. Uvedené platí jak pro zaměstnance, kteří mají jako obvyklé pracovní dny pondělí až pátek, tak pro zaměstnance pro něž jsou obvyklými pracovními dny i ostatní dny v týdnu, měsíci a roce. Obvyklým pracovním dnem zákon v daném případě vnímá každý takový den, který byl zaměstnanci zaměstnavatelem v předem stanoveném týdenním rozvrhu týdenní pracovní doby rozvržen jako den, pracovní čili zaměstnanci zde připadla směna. To jestli zaměstnanec pracuje v běžném provozu s klasickým rozvržením směn či v provozu nepřetržitém do záležitosti nijak nezasahuje. Pokud tedy zaměstnanec pracující v nepřetržitém provozu čerpá několik dnů dovolené ve dnech, v nichž by měl jinak podle pracovního rozvrhu směny, a na jeden z těchto dnů připadne svátek například 8. květen, tak se tento den zaměstnanci do dovolené nezapočítá. Ze zákona také platí, že zaměstnavatel taktéž nesmí zaměstnanci na den svátku čerpání dovolené nařídit proti jeho vůli.

Pozor na novelizaci v zákoně, kdy si zaměstnanec může požádat, aby mu byla dovolená zaměstnavatelem na den svátku určena, protože pak se dovolená zaměstnanci započítává

Jak už to tak bývá i v otázce dovolené zaměstnanců v nepřetržitém provozu ve svátečních dnech může nastat situace, kdy se zaměstnanci čerpaná dovolená započítává, což znamená, že dovolená bude vyčerpána i když je svátek. Jedná se o situace, kdy si zaměstnanec sám požádá zaměstnavatele, aby mu na den svátku, v němž má pracovat určil čerpání dovolené. Pokud zaměstnavatel uvedené žádosti zaměstnance vyhoví a vyhovět jí v souladu s novelizací č 285 zákoníku práce v roce 2020 může, tak se dovolená čerpaná v den svátku, který měl být jinak pracovním dnem § 91 odstavec 4 zákoníku práce, zaměstnanci do dovolené započte. Mohou totiž nastat situace, kdy zaměstnanec pracující v nepřetržitém provozu i ve dnech svátečních potřebuje neodkladně dovolenou právě ve sváteční den, na který mu byla rozvržena směna. V uvedené situaci má tedy zaměstnanec od 1. 1. 2021 možnost požádat si zaměstnavatele, aby mu určil čerpání dovolené na tento den. Pokud zaměstnavatel takové žádosti vyhoví a dovolenou určí, zákon nepřestoupí, protože tak činí na žádost zaměstnance a dovolenou zaměstnanci v souladu se zákonem do vyčerpané dovolené započítává.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Datum článku: 22. 09. 2023

Dlouho připravovaná a tolik diskutovaná novela zákoníku práce má na sobě konečně podpis prezidenta, takže  může…

Více informací
Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Datum článku: 15. 09. 2023

Nadcházející novela zákoníku práce přinese mimo jiné i změny ohledně srážek z výdělku pracovníků…

Více informací
Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci dočasně přidělenému do zahraničí není snadné

Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci dočasně přidělenému do zahraničí není snadné

Datum článku: 13. 09. 2023

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli není nic neobvyklého ani nezákonného a zaměstnavatelé…

Více informací
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem chce trpělivost

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem chce trpělivost

Datum článku: 11. 09. 2023

Zaměstnanec, který se rozhodne okamžitě ukončit pracovní poměr se svým zaměstnavatelem, protože mu zaměstnavatel…

Více informací