Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

U pokuty za neoznámení osvobozených příjmů lze také žádat prominutí

Pokud poplatníkovi hrozí pokuta za nesplnění nějaké povinnosti a má, ospravedlnitelný závažný důvod proč povinnost neplnil, může v nejednom případě požádat o prominutí dané sankce. O uvedené prominutí lze požádat i v případě pokuty za neoznámení osvobozených příjmů vyšších než 5 000 000 korun.

U pokuty za neoznámení osvobozených příjmů lze také žáda 2.jpg
Datum článku: 24. 08. 2022

Finanční správa upozorňuje, že sankce za nedodržení povinnosti oznámení osvobozených příjmů přesahujících 5 000 000 Kč se dá v určitých případech prominout

Zapomenout nebo ze závažných důvodů nesplnit daňovou povinnost je v dnešní neklidné době ještě snazší, než kdy dříve, zvláště pokud se jedná o povinnost nastávající nepravidelně či náhodně. Taková nemilá situace může velmi snadno nastat v případě oznamovací povinnosti osvobozených příjmů nad 5 000 000 korun jednotlivého příjmu. Uvedená povinnost se vztahuje na poplatníky fyzické osoby a ukládá ji § 38 zákona o daních z příjmů.

Z uvedeného příjmu, pokud jej poplatník obdržel, není tedy povinnost odvádět daň z příjmu, protože jde o příjem osvobozený, ale je třeba jej nahlásit finančnímu úřadu čili správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, kdy poplatník příjem získal. Platí zde samozřejmě také pravidlo, že pokud je zákonem stanovena nějaká povinnost, která není patřičně a včas splněna, pak hrozí tomu, kdo neplní, příslušná zákonem stanovená pokuta.

Pokuta za pozdní podání či úplné neoznámení osvobozeného příjmu může být od 0,1% až do 15% z neoznámeného příjmu. Výše pokuty samozřejmě záleží na míře provinění.

Jak je uvedeno výše popsaného postihu je však možné se v určitých prominutelných případech zcela zprostit žádostí poplatníka o prominutí. Prominutí umožňuje pokyn D 56 Generálního finančního ředitelství ČR.

Za žádost o prominutí je třeba u vyšších promíjených částek zaplatit správní poplatek

V případě, že se poplatník rozhodne požádat o prominutí výše uvedené pokuty, musí si současně většinou nachystat peníze na správní poplatek. Podání žádosti je zpoplatněno, pokud se žádá o prominutí částky vyšší než 3000 Kč. Správní poplatek činí 1000 Kč. Pokud však poplatník žádá o prominutí částky rovných 3000 Kč a nižší je žádost bez poplatku. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Třetí Milostivé léto umožní splácet s pomocí splátkového kalendáře

Třetí Milostivé léto umožní splácet s pomocí splátkového kalendáře

Datum článku: 02. 06. 2023

Třetí oddlužovací akce státu čili Milostivé léto, která dá šanci tisícům dlužníků být zase bez dluhů, už je…

Více informací
Telefonické dotazy už Finanční správa vyřizuje z místně příslušných pracovišť FÚ

Telefonické dotazy už Finanční správa vyřizuje z místně příslušných pracovišť FÚ

Datum článku: 01. 06. 2023

Od dnešního dne 1. 6. 2023 mění Finanční správa způsob telefonické komunikace s veřejností. Dotazy veřejnosti bude…

Více informací
Zrychlené mimořádné odpisy majetku pro rok 2023 a 2024 by měly pomáhat místo seškrtaných dotací

Zrychlené mimořádné odpisy majetku pro rok 2023 a 2024 by měly pomáhat místo seškrtaných dotací

Datum článku: 30. 05. 2023

Připravovaný konsolidační nebo taktéž úsporný balíček, který v současnosti připravuje vláda ČR, bude poměrně…

Více informací
Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací