Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

U pokuty za neoznámení osvobozených příjmů lze také žádat prominutí

Pokud poplatníkovi hrozí pokuta za nesplnění nějaké povinnosti a má, ospravedlnitelný závažný důvod proč povinnost neplnil, může v nejednom případě požádat o prominutí dané sankce. O uvedené prominutí lze požádat i v případě pokuty za neoznámení osvobozených příjmů vyšších než 5 000 000 korun.

U pokuty za neoznámení osvobozených příjmů lze také žáda 2.jpg
Datum článku: 24. 08. 2022

Finanční správa upozorňuje, že sankce za nedodržení povinnosti oznámení osvobozených příjmů přesahujících 5 000 000 Kč se dá v určitých případech prominout

Zapomenout nebo ze závažných důvodů nesplnit daňovou povinnost je v dnešní neklidné době ještě snazší, než kdy dříve, zvláště pokud se jedná o povinnost nastávající nepravidelně či náhodně. Taková nemilá situace může velmi snadno nastat v případě oznamovací povinnosti osvobozených příjmů nad 5 000 000 korun jednotlivého příjmu. Uvedená povinnost se vztahuje na poplatníky fyzické osoby a ukládá ji § 38 zákona o daních z příjmů.

Z uvedeného příjmu, pokud jej poplatník obdržel, není tedy povinnost odvádět daň z příjmu, protože jde o příjem osvobozený, ale je třeba jej nahlásit finančnímu úřadu čili správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, kdy poplatník příjem získal. Platí zde samozřejmě také pravidlo, že pokud je zákonem stanovena nějaká povinnost, která není patřičně a včas splněna, pak hrozí tomu, kdo neplní, příslušná zákonem stanovená pokuta.

Pokuta za pozdní podání či úplné neoznámení osvobozeného příjmu může být od 0,1% až do 15% z neoznámeného příjmu. Výše pokuty samozřejmě záleží na míře provinění.

Jak je uvedeno výše popsaného postihu je však možné se v určitých prominutelných případech zcela zprostit žádostí poplatníka o prominutí. Prominutí umožňuje pokyn D 56 Generálního finančního ředitelství ČR.

Za žádost o prominutí je třeba u vyšších promíjených částek zaplatit správní poplatek

V případě, že se poplatník rozhodne požádat o prominutí výše uvedené pokuty, musí si současně většinou nachystat peníze na správní poplatek. Podání žádosti je zpoplatněno, pokud se žádá o prominutí částky vyšší než 3000 Kč. Správní poplatek činí 1000 Kč. Pokud však poplatník žádá o prominutí částky rovných 3000 Kč a nižší je žádost bez poplatku. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zaměstnavatel musí u zaměstnanců správně stanovit a dodržovat dobu odpočinku nejen u směn

Zaměstnavatel musí u zaměstnanců správně stanovit a dodržovat dobu odpočinku nejen u směn

Datum článku: 27. 09. 2022

Jak asi většina z nás minimálně tuší, tak každý zaměstnavatel má zákonem stanovenu vůči svým zaměstnancům…

Více informací
Přeplatek na silniční dani se týká mnoha poplatníků a vyplatí se o něj požádat

Přeplatek na silniční dani se týká mnoha poplatníků a vyplatí se o něj požádat

Datum článku: 21. 09. 2022

Finanční správa upozorňuje poplatníky silniční daně, že mnoho z nich má v současnosti i z minulých let…

Více informací
Kontrol i pokut za nelegální a zastřené zaměstnávání v roce 2022 přibývá

Kontrol i pokut za nelegální a zastřené zaměstnávání v roce 2022 přibývá

Datum článku: 20. 09. 2022

Zaměstnavatelé by si měli zkontrolovat, zda mají ohledně svých zaměstnanců a zaměstnávání vše v pořádku.…

Více informací
Objem zpráv v datové schránce od ledna 2023 naroste i fyzickým osobám a bude nutné si jej hlídat

Objem zpráv v datové schránce od ledna 2023 naroste i fyzickým osobám a bude nutné si jej hlídat

Datum článku: 20. 09. 2022

I když ne všichni jsou tím nadšeni, tak je nutné se smířit s tím, že rozvoj elektronizace a elektronické komunikace…

Více informací