Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Účetnictví a evidence daní půjde vést v eurech nejspíš již v roce 2024

Podle nedávného vyjádření a v souladu s dlouhodobějšími ekonomickými plány vlády by se firmám měla již od roku 2024 otevřít možnost vést účetnictví a platit daně v eurech. Mnoho podnikatelů uvedený počin vítá, ale najdou se i odpůrci, kteří argumentují přílišnou měnovou podřízeností a nesvobodou naší země.

Účetnictví a evidence daní půjde vést v eurech nejspíš  2.jpg
Datum článku: 01. 04. 2022

Možnost vedení účetnictví a daní v cizí měně může firmám pomáhat snižovat náklady již od roku 2024

Pro firmy, které mají podnikání propojeno s dalšími zeměmi, by bylo většinou velmi přínosné, aby měli možnost vést účetnictví a daně v cizí měně. Tuto zákonnou možnost by měly tuzemské firmy mít již od roku 2024. Po uvedeném kroku přitom již nějakou dobu volají nejen podnikatelé, kteří se zaměřují na exportní činnost, ale i další.

V současnosti zde vedení účetnictví a daňové evidence v eurech možné není a dle zákona o účetnictví má každá firma povinnost vést účetnictví a daňovou evidenci výhradně v české měně i v případě, že se jedná o firmu specializovanou na exportní činnost. Toto však pro danou firmu znamená, každou pohledávku či závazek vůči zahraničnímu partnerovi vždy přepočítávat dle platného kurzu. Přepočet se týká také opravných položek a rezerv pokud je v cizí měně veden majetek. Pro účetní jednotku to znamená přepočítat měnu ve chvíli, kdy se děje uvedená účetní událost čili vzniká pohledávka či závazek atd., ale k dalšímu přepočtu musí dojít při sestavování účetní závěrky. Takový proces je samozřejmě pro firmy nejen zdlouhavější, ale žádá si i větší náklady, než kdyby měli možnost vést účetnictví podle své potřeby v eurech a samozřejmě také v eurech i platit daně.

Podle ministra financí Stanjury by tedy uvedenou možnost měly mít již od roku 2024. Podle mnoha analytiků právě zavedení možnosti účtování v eurech pomůže zvláště větším firmám snížit náklady. Další pozitivní vliv daného kroku by podle odborníků mohl být v motivaci pro nadnárodní firmy, aby do ČR umístily své regionální sídlo. Jde samozřejmě také o další krok naší země v upevnění provázanosti s eurozónou.

Na straně druhé je třeba říci, že uvedené propojování má i svá úskalí a že bude nutné se slaďovat s eurozónou také v oblasti cen i mezd, což nemusí být pro naši zemi vždy snadné.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Povinnosti související se sociálním pojištěním by si měli hlídat OSVČ i zaměstnanci

Povinnosti související se sociálním pojištěním by si měli hlídat OSVČ i zaměstnanci

Datum článku: 12. 05. 2022

Sociální zabezpečení a povinnosti, které se k dané záležitosti vztahují, by nemělo být lhostejné OSVČ ani…

Více informací
Nový daňový balíček zvedá limit pro registraci k DPH i paušální dani a mnoho dalšího

Nový daňový balíček zvedá limit pro registraci k DPH i paušální dani a mnoho dalšího

Datum článku: 10. 05. 2022

Ministerstvo financí poslalo včera do vnějšího připomínkového řízení návrh balíčku daňových novinek, které…

Více informací
Bez zápisu do obchodního rejstříku obchodní společnost nevznikne

Bez zápisu do obchodního rejstříku obchodní společnost nevznikne

Datum článku: 05. 05. 2022

Všude tam, kde má podnikání probíhat formou obchodní společnosti čili prostřednictvím, společnosti s ručením…

Více informací
Zapomenuté doklady v účetnictví řešit lze a řešeny být nutně musí

Zapomenuté doklady v účetnictví řešit lze a řešeny být nutně musí

Datum článku: 04. 05. 2022

I v nejlépe vedeném účetnictví může nastat situace, že se najednou objeví účetní doklad, který již měl být…

Více informací