Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Upřednostnění splácení jistiny dluhu před úrokem má od ledna 2022 pomáhat dlužníkům

Novela občanského zákoníku, která nabyla účinnosti dne 7. 1. 2022, má poskytovat dlužníkům-spotřebitelům větší šanci splatit svůj dluh a zmenšilo se pro ně riziko pádu do dluhové pasti. Mění se totiž způsob započítávání plnění dlužníka.

Upřednostnění splácení jistiny dluhu před úrokem má od ledn 2.jpg
Datum článku: 10. 01. 2022

Dlužníci-spotřebitelé by měli mít od ledna 2022 větší možnost snáze splatit dluh i při prodlení. Přednost dostává plnění na jistinu místo na úrok

Nová zákonná úprava v § 1932 občanského zákoníku, která je účinná od 7. 1. 2022 má dát dlužníkům-spotřebitelům více šancí dostat se z dluhových problémů i v případě prodlení s platbou. Pokud se dlužník o splácení snaží, už by díky uvedené změně nemělo jeho snahu hatit neustálé narůstání dluhu pro úrok z prodlení. Změnil se totiž zápočet dlužníkova plnění na jednotlivé složky dluhu a přednost dostalo plnění na jistinu před plněním na úrok z prodlení.

To, že dlužník přestane splácení dluhu zvládat je v mnoha případech způsobeno neustálým zvyšováním příslušenství dluhu kvůli úroku z prodlení. Ve chvíli, kdy dlužník nesplatí svůj závazek tedy dluh v určitou chvíli, dostává se vždy do prodlení, což vždy znamená, že původní částka začne den za dnem narůstat o úrok z prodlení čili příslušenství dluhu. Uvedená situace pak většinou vede právě k neschopnosti vůbec splácet původní částku dluhu čili jistinu, což má většinou za následek pád do dluhové pasti a žádost dlužníka o oddlužení. Ke vzniku uvedeného stavu před popisovanou novelizací často vedl i způsob zápočtu platby na jednotlivé složky dluhu. Přednost při splácení totiž dostávalo takzvané plnění na úrok, čili příslušenství dluhu místo na samotný dluh.

Od uvedeného sedmého ledna 2022 se situace mění a přednost při započítávání dostává splátka na jistinu, což znamená, že přednostně se i v případě, kdy je dlužník v prodlení peníze započítají na uspokojení dluhu samotného. Hlavním úkolem této změny v započítávání je bránit tomu, aby se dlužník dostal do úpadku. To, že dlužník nejprve splatí jistinu, mu má pomoci k zastavení nárůstu příslušenství dluhu tedy částky placené za to, že se neplatí včas.

Popsaná změna zápočtu už nepřipouští při započítávání plateb dlužníků-spotřebitelů jiný postup. U podnikatelů, ale může být postup i jiný

Změna v uvedených pravidlech by měla přinést výhody i pro věřitele, kteří by se měli snáze dočkat splacení alespoň nějaké, části toho co jim dlužník dluží.

Nový způsob zápočtu plnění dlužníka tedy upřednostnění plnění na jistinu místo na příslušenství musí být použito vždy, pokud se jedná od dlužníka-spotřebitele. V daných případech už není možné postupovat jinak, protože jde o právní normu kogentní, čili právní ustanovení, které nepřipouští odchylku od svého ustanovení. Při započítávání splátky dluhu je nutné dávat si na změnu v postupu zápočtu i jeho zaznamenávání do příslušných dokladů pozor.

Dlužníkem-spotřebitelem je má zákon na mysli dlužníka dle ustanovení občanského zákoníku ohledně spotřebitelských smluv, spotřebitele, který při uzavírání a plnění smluv, z nichž předmětný dluh vznikl, nejednal v rámci své podnikatelské činnosti.

Pokud se jedná o dlužníka podnikatele, zákon možnost odchylky od uvedeného postupu započítávání dluhu připouští, což znamená, že dlužník-podnikatel může mít při splácení dluhu i nadále větší problémy a bude zde hodně záležet na přístupu věřitelů a na komunikaci mezi dlužníkem a věřitelem, jaký způsob bude zvolen.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Datum článku: 25. 09. 2023

Většině ekonomicky činných osob je již jasné, že v roce 2024 budou nuceni, z důvodů vyšší průměrné mzdy…

Více informací
Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Datum článku: 25. 09. 2023

Novelizovaný zákoník práce začne být, kromě ustanovení o dovolené u dohod účinný již od 1. října 2023.…

Více informací
Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Datum článku: 19. 09. 2023

Lhůty pro splnění daňových povinností nebývají nikdy přehnaně dlouhé a s včasným plněním daných…

Více informací
Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Datum článku: 15. 09. 2023

Nadcházející novela zákoníku práce přinese mimo jiné i změny ohledně srážek z výdělku pracovníků…

Více informací