Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Upřednostnění splácení jistiny dluhu před úrokem má od ledna 2022 pomáhat dlužníkům

Novela občanského zákoníku, která nabyla účinnosti dne 7. 1. 2022, má poskytovat dlužníkům-spotřebitelům větší šanci splatit svůj dluh a zmenšilo se pro ně riziko pádu do dluhové pasti. Mění se totiž způsob započítávání plnění dlužníka.

Upřednostnění splácení jistiny dluhu před úrokem má od ledn 2.jpg
Datum článku: 10. 01. 2022

Dlužníci-spotřebitelé by měli mít od ledna 2022 větší možnost snáze splatit dluh i při prodlení. Přednost dostává plnění na jistinu místo na úrok

Nová zákonná úprava v § 1932 občanského zákoníku, která je účinná od 7. 1. 2022 má dát dlužníkům-spotřebitelům více šancí dostat se z dluhových problémů i v případě prodlení s platbou. Pokud se dlužník o splácení snaží, už by díky uvedené změně nemělo jeho snahu hatit neustálé narůstání dluhu pro úrok z prodlení. Změnil se totiž zápočet dlužníkova plnění na jednotlivé složky dluhu a přednost dostalo plnění na jistinu před plněním na úrok z prodlení.

To, že dlužník přestane splácení dluhu zvládat je v mnoha případech způsobeno neustálým zvyšováním příslušenství dluhu kvůli úroku z prodlení. Ve chvíli, kdy dlužník nesplatí svůj závazek tedy dluh v určitou chvíli, dostává se vždy do prodlení, což vždy znamená, že původní částka začne den za dnem narůstat o úrok z prodlení čili příslušenství dluhu. Uvedená situace pak většinou vede právě k neschopnosti vůbec splácet původní částku dluhu čili jistinu, což má většinou za následek pád do dluhové pasti a žádost dlužníka o oddlužení. Ke vzniku uvedeného stavu před popisovanou novelizací často vedl i způsob zápočtu platby na jednotlivé složky dluhu. Přednost při splácení totiž dostávalo takzvané plnění na úrok, čili příslušenství dluhu místo na samotný dluh.

Od uvedeného sedmého ledna 2022 se situace mění a přednost při započítávání dostává splátka na jistinu, což znamená, že přednostně se i v případě, kdy je dlužník v prodlení peníze započítají na uspokojení dluhu samotného. Hlavním úkolem této změny v započítávání je bránit tomu, aby se dlužník dostal do úpadku. To, že dlužník nejprve splatí jistinu, mu má pomoci k zastavení nárůstu příslušenství dluhu tedy částky placené za to, že se neplatí včas.

Popsaná změna zápočtu už nepřipouští při započítávání plateb dlužníků-spotřebitelů jiný postup. U podnikatelů, ale může být postup i jiný

Změna v uvedených pravidlech by měla přinést výhody i pro věřitele, kteří by se měli snáze dočkat splacení alespoň nějaké, části toho co jim dlužník dluží.

Nový způsob zápočtu plnění dlužníka tedy upřednostnění plnění na jistinu místo na příslušenství musí být použito vždy, pokud se jedná od dlužníka-spotřebitele. V daných případech už není možné postupovat jinak, protože jde o právní normu kogentní, čili právní ustanovení, které nepřipouští odchylku od svého ustanovení. Při započítávání splátky dluhu je nutné dávat si na změnu v postupu zápočtu i jeho zaznamenávání do příslušných dokladů pozor.

Dlužníkem-spotřebitelem je má zákon na mysli dlužníka dle ustanovení občanského zákoníku ohledně spotřebitelských smluv, spotřebitele, který při uzavírání a plnění smluv, z nichž předmětný dluh vznikl, nejednal v rámci své podnikatelské činnosti.

Pokud se jedná o dlužníka podnikatele, zákon možnost odchylky od uvedeného postupu započítávání dluhu připouští, což znamená, že dlužník-podnikatel může mít při splácení dluhu i nadále větší problémy a bude zde hodně záležet na přístupu věřitelů a na komunikaci mezi dlužníkem a věřitelem, jaký způsob bude zvolen.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Datum článku: 17. 04. 2024

V brzké době se očekává, že v zákoníku práce dojde k řadě významných změn, které se dotknou nejen procesu…

Více informací