Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

V zemědělství dlouhodobě chybí mnohde i 60 procent zaměstnanců v rostlinné i živočišné výrobě

Nedostatek pracovníků v tuzemském zemědělství je stále se zvětšující problém. Zaměstnanci v zemědělství chybí celorepublikově a nejedná se jen o nedostatek pracovníků na sezónní práce, ale o záležitost celoroční. Nedostatek pracovních sil je jak v rostlinné tak živočišné výrobě, situace se stále zhoršuje, a nutno zdůraznit, že zde zdaleka není na vině jen covidová situace, ale že jde o rozsáhlý a dlouhodobý problém zapříčiněný mnoha faktory.

V zemědělství dlouhodobě  chybí mnohde i 60 procent zaměstnanců v rostlinné i živočišné výrobě.jpg
Datum článku: 16. 08. 2021

Mnoha zemědělským podnikům schází i více než 40 procent z celkového počtu zaměstnanců

V zemědělství jsou pilné ruce i bystré hlavy potřeba celoročně sedm dní v týdnu a často i čtyřiadvacet hodin denně. Problém však je, že zaměstnání v zemědělství v ČR nepřitahuje, platové ohodnocení je nízké, motivace malá a benefity často v daném odvětví zcela chybí. Stále citelněji se objevuje zneklidňující jev, že zaměstnance, kteří v současnosti v zemědělství pracují a mají třeba již důchodový věk, nemá, kdo nahradit.

Mladí se do práce v uvedeném odvětví rozhodně nehrnou ani na brigády natož do trvalého zaměstnání. Podle Agrární komory ČR je bohužel zaměstnání v zemědělství, ať už v rostlinné či živočišné výrobě vnímáno jako podřadné a jako oblast velké dřiny bez možnosti nějakého profesního růstu. To vše zapříčiňuje, že se všechny zemědělské podniky v republice dlouhodobě potýkají s velkým nedostatkem pracovních sil a mnohde chybí i 40 či 60 procent z celkového počtu zaměstnanců.

Agrární komora upozorňuje na to, že je nezbytně nutné začít urychleně s propagací zemědělství u veřejnosti a hlavně na školách. Je nutné ukazovat již dětem na základních školách, že i v zemědělství se dnes pracuje se s chytrými technologiemi a že i péče o zvířata už zdaleka neznamená jen nakrmit a vykydat hnůj, ale že jde o práci, k níž jsou třeba odborné znalosti z oblastí krmivářství, veterinární péče a dalších oborů. Druhým nezbytným krokem je soustředit se na odstranění překážek pro nabírání zahraničních pracovníků, protože se tuzemské zemědělství bez posil ze zahraničí zatím prostě neobejde.

Když tuzemští zaměstnanci chybí je nezbytné je nahradit pracovníky ze zahraničí a omezování počtu agenturních pracovníků by znamenalo další ztížení situace

Jak ukazují řádky výše, zaměstnanecké zajištění chodu tuzemského zemědělství rozhodně není snadné a je nutné se soustředit na to, jak danému segmentu odstraňovat z cesty překážky, aby zde mohli být pracovníci ze zahraničí, které využívá až 57 procent zemědělských podniků. Uvedené posily získává až třetina podniků prostřednictvím pracovních agentur a omezování získávání pracovníků daným způsobem, o němž se nedávno ve vládě uvažovalo, vidí většina těchto podniků i Agrární komora jako jednání nepromyšlené a krátkozraké, které by vedlo jen k dalšímu zhoršení situace.

Pokud by došlo k uvedenému omezování v počtu agenturních pracovníků na plánovaných maximálně 10 procent z celkového počtu zaměstnanců tak reálně hrozí nejen, že se nebude mít, kdo postarat o zvířata, ale že bude docházet i k obrovským ztrátám na nesklizených plodinách. Protože právě čas sklizně je jednoznačně určen vegetačním obdobím na pouhých několik týdnů či dnů v roce a nedá se odkládat či přesouvat. Pokud chybějící tuzemské pracovníky nezastoupí pracovníci ze zahraničí zejména z Ukrajiny, Slovenska, Bulharska nebo třeba i Filipín či Nepálu, došlo by podle odborníků k dalšímu snižování potravinové soběstačnosti naší země.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Volno zaměstnanců na dohody při všech přípustných překážkách v práci na straně zaměstnance

Volno zaměstnanců na dohody při všech přípustných překážkách v práci na straně zaměstnance

Datum článku: 20. 11. 2023

Novela zákoníku práce, která vstoupila v platnost v říjnu 2023, přinesla podstatné změny v postupech a pravidlech…

Více informací
Nepřetržitý odpočinek zaměstnance při více zaměstnáních nebo dohodách

Nepřetržitý odpočinek zaměstnance při více zaměstnáních nebo dohodách

Datum článku: 10. 11. 2023

Doba nepřetržitého odpočinku zaměstnance v pracovním procesu je nařízena přímo zákoníkem práce. Zaměstnavatelé…

Více informací