Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Vstupní prohlídku či zdravotní průkaz je možné v nouzovém stavu nahradit čestným prohlášením uchazeče

I když se vyhlášením nouzového stavu v naší zemi veškerá činnost zpomalila a mnohde zcela zastavila, tak jsou naopak i segmenty, kde je třeba i přes trvající epidemii naopak přidávat na tempu a nabírat i nové pracovní posily. Jenže jak má nově nastupující zaměstnanec splnit povinnost zdravotní prohlídky nebo mít zdravotní průkaz, když mnoho praktických lékařů kvůli Koronaviru neordinuje vůbec nebo jen na dálku?

Vstupní prohlídku či zdravotní průkaz je možné v nouzovém stavu nahradit čestným proh 2.jpg
Datum článku: 25. 03. 2020

Vstupní zdravotní prohlídka a mnohde i zdravotní průkaz si zákon u pracovního poměru a někdy i u dohod žádá povinně

Zaměstnanec nastupující do nového zaměstnání musí ve většině případů ještě před samotným nástupem do práce podstoupit lékařskou prohlídku. Pokud zaměstnanec nastupuje do zaměstnání na základě pracovního poměru, musí ze zákona vstupní lékařskou prohlídkou projít vždy. Jsou samozřejmě podle typu zaměstnání a vykonávané činnosti i různé kategorie lékařských prohlídek, od těch kde se žádná rizika neočekávají, až po ty kde jsou zdravotní rizika velmi vysoká. Pro každé zaměstnání má tedy zdravotní prohlídka trochu jiná specifika. Podstatné je samozřejmě  to zda je zaměstnanec způsobilý danou práci vykonávat, může být i způsobilý s určitou podmínkou případně může z prohlídky vzejít i to, že je zaměstnanec k dané práci nezpůsobilý. Výsledek dané prohlídky je pro zaměstnavatele velmi zásadní a musí se jím při přijímání uchazeče řídit.

Vstupní lékařská prohlídka může být povinná i při práci na dohody konané mimo pracovní poměr v případech, kdy se jedná o práci náročnou s rizikovými faktory a zaměstnavatel potřebuje jistotu, že uchazeč práci bude zvládat a nebude ohroženo jeho zdraví.

Zdravotní průkaz pak musí mít, podle zákona o ochraně veřejného zdraví, každý zaměstnanec, který vykonává činnost spojenou s výrobou či prodejem potravin.

V nouzovém stavu může vstupní prohlídku či zdravotní průkaz nahradit čestné prohlášení uchazeče, ale pozor nečestnost se trestá přísněji

Nouzový stav, který však v současné době v naší zemi panuje kvůli epidemii Covid 19 si v mnohém žádá i provizorní úpravu nejrůznějších zákonů k plnění povinností a týká se to právě i vstupních lékařských prohlídek a zdravotních průkazů do zaměstnání.

Pro danou situaci vydala vláda zvláštní rozhodnutí s trváním od 15. března 2020 až do ukončení nouzového stavu. Pro tuto dobu tedy platí, že pokud v uvedené době vzniká pracovní poměr zaměstnance, může být vstupní lékařská prohlídka a také zdravotní průkaz  suplována čestným prohlášením uchazeče. V daném prohlášení dotyčný zaměstnanec čestně prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k výkonu činnosti, která po něm bude v zaměstnání požadována a v posledních 21 dnech nenavštívil některý ze států s vysokým výskytem nákazy Koronaviru. Dále v dokumentu zaměstnanec prohlašuje, že netrpí žádným onemocněním, které by znemožňovalo vydání zdravotního průkazu podle zákona o ochraně veřejného zdraví a je zdravotně způsobilý k výkonu činností epidemiologicky závažných spočívajících ve výrobě a uvádění potravin do oběhu.

Vědomé šíření Koronaviru je ze zákona trestný čin s hrozbou vysokého trestu vězení

Ovšem pozor každému zaměstnanci musí být jasné, k čemu se daným čestným prohlášením zavazuje a jaké právní důsledky může mít nepravdivost tohoto prohlášení. Obecně platí zásada, že porušení zákonů se v době nouzového stavu trestá mnohem přísněji než za normální situace a zvláště přísné jsou pak tresty za vědomé ohrožení lidského zdraví či dokonce lidských životů a platí to i pro ohrožení života a zdraví z nedbalosti.

Zásadní je si v daném případě uvědomit, že vědomé šíření Koronaviru je ze zákona trestný čin, za který následuje vězení na dobu i osmi let. Ale může dokonce přijít trest až dvanácti let, pokud šíření této nákazy způsobí smrt více osob.

Čestné prohlášení dočasně nahrazující zdravotní způsobilost i zdravotní průkaz lze nalézt a stáhnout například zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zhoršení pracovních podmínek přejímaného zaměstnance a právo na odstupné

Zhoršení pracovních podmínek přejímaného zaměstnance a právo na odstupné

Datum článku: 24. 01. 2022

Přejímání zaměstnanců mezi jednotlivými firmami téhož podnikatele není nic až tak výjimečného. Většinou…

Více informací
Na uplatnění školkovného v daních se rodičům vyplatí nezapomenout ani v roce 2022

Na uplatnění školkovného v daních se rodičům vyplatí nezapomenout ani v roce 2022

Datum článku: 21. 01. 2022

Čas na roční zúčtování k dani u zaměstnavatele či na podání daňového přiznání k dani z příjmů se opět…

Více informací
Rady a návody ohledně testování zaměstnanců mohou nově podnikatelé nalézt na webu MPO i ve svých datových schránkách

Rady a návody ohledně testování zaměstnanců mohou nově podnikatelé nalézt na webu MPO i ve svých datových schránkách

Datum článku: 18. 01. 2022

S chaosem kolem nových přísnějších pravidel ohledně povinného testování, karantén a případných izolací…

Více informací
Odškodnění pracovního úrazu zaměstnance při konkurzu zaměstnavatele

Odškodnění pracovního úrazu zaměstnance při konkurzu zaměstnavatele

Datum článku: 14. 01. 2022

Zaměstnavatel v insolvenci, na jehož majetek byl vyhlášen konkurz, už se velmi často příliš nestará ani starat…

Více informací