Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Výše cestovní náhrady za benzín se zvyšuje mimořádně již v roce 2021 a ne až v roce 2022

Stálý vzestup cen posledních týdnů a měsíců se samozřejmě týká i pohonných hmot a uvedená situace si už vynutila i mimořádnou změnu v cestovních náhradách pro služební cesty s využitím automobilu. Zaměstnanec na pracovní cestě dostane na benzín pravděpodobně více peněz. Zvýšení se zatím týká jen jednoho typu benzínu.

Výše cestovní náhrady za benzín se zvyšuje mimořádně již v roce 2021 a ne až v 2.jpg
Datum článku: 20. 10. 2021

Zaměstnanci konající pracovní cestu automobilem na benzín 95 oktanů dostanou v rámci cestovních náhrad více peněz již nyní a v posledních měsících roku 2021

Jak je řečeno již v úvodu ceny všech produktů a služeb, pohonné hmoty nevyjímaje, stoupají v posledních týdnech mimořádně strmě vzhůru a mimořádné situace si žádají i mimořádný postup.

V důsledku uvedené situace se pro mimořádný krok rozhodlo také Ministerstvo práce a sociálních věcí, které má na starost mimo jiné i pravidelnou každoroční úpravu cestovních náhrad vyplácených zaměstnancům konajícím pracovní cesty, rozhodlo o mimořádném zvýšení náhrady na benzín. Zvýšení se zatím týká pouze jednoho druhu automobilového benzínu toho běžnějšího 95 oktanů.

Tato mimořádná úprava ceny zvyšuje náhradu za 1 litr automobilového benzínu 95 oktanů z 27,80 Kč na 33 80 Kč. Úprava je účinná již od 19. října 2021. Mimořádnost této úpravy je v tom, že běžně se ceny pro cestovní náhrady upravují k tomu určenou vyhláškou MPSV na přelomu roku s účinností od prvního dne roku následujícího. Letos se však z výše uvedených důvodů ministerstvo rozhodlo nečekat až na rok 2022 a měnit dříve. Prostor pro takovouto mimořádnou změnu zákon dává ve druhém odstavci § 189 zákoníku práce. Zatím je tato změna, co se týče cestovních náhrad jediná a všechny ostatní položky ať u pohonných hmot či stravného zatím zůstávají na cenách platných pro rok 2021.

Pro zaměstnance konající pracovní cestu automobilem tato novinka znamená, že pokud se tato cesta odehraje v období od 20 října do konce roku 2021 a zaměstnanec ji bude vykonávat automobilem, do něhož zakoupí benzín výše uvedeného typu, náleží mu vyšší cestovní náhrada než v předchozím období, ať už se bude stanovovat dle vyhlášky nebo podle předložených dokladů za nákup benzínu.

Účtenky je důležité pro vyúčtování cestovních náhrad vždy schovat, a pokud není účtenka, je v uvedené situaci třeba velký technický průkaz použitého vozidla

Zaměstnavatel, který vyšle zaměstnance na pracovní cestu, má ze zákona povinnost proplatit náklady, které danému zaměstnanci v souvislosti s výkonem pracovní cesty vznikly. Tato zákonná povinnost však platí pro náklady, které zaměstnanec nějakým hodnověrným způsobem prokáže, tedy doloží. Pro zaměstnance, který jde k zaměstnavateli žádat o úhradu cestovních náhrad, je důležité mít příslušné doklady účtenky či v daném případě velký technický průkaz vozidla.

Zaměstnanec po služební cestě má po zaměstnavateli právo požadovat proplacení pohonných hmot v ceně, za které tyto hmoty skutečně nakoupil. Ale aby nárok mohl být takto uplatněn, je nutné předložit doklad o nákupu, který současně doloží i souvislost nákupu s pracovní cestou. Běžná účtenka případně více účtenek k prokázání postačí.

Pokud zaměstnanec uvedený doklad k prokázání nemá, bude zaměstnavatel určovat výši náhrady za spotřebované pohonné hmoty určovat podle výše uvedené vyhlášky. Náhrada se v daném případě určí vynásobením ceny pohonné hmoty množstvím spotřebované pohonné hmoty. Spotřeba pohonných hmot může být v daném případě spočítána podle údajů o spotřebě uvedených ve velkém technickém průkazu vozidla, který je zaměstnanec povinen k danému účelu zaměstnavateli předložit. Zádrhel však může nastat v případě, pokud technický průkaz údaje o spotřebě neobsahuje. V takovém případě se zaměstnanec bude domáhat náhrady jen těžko. Spotřeba jde v takovém případě vypočítat jedině podle technického průkazu shodného typu vozidla se shodným objemem válců, pokud jej zaměstnanec předloží. Takže jak je vidět schovávat si platební doklad se při pracovní cestě zaměstnanci vyplatí.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Penzijní spoření by mělo být již od roku 2024 lákavější

Penzijní spoření by mělo být již od roku 2024 lákavější

Datum článku: 29. 05. 2023

Potřeba aby si lidé více a aktivněji spořili na důchod je stále naléhavější. Stát proto již od roku 2024…

Více informací
Zákon o DPH se od července 2023 novelizuje kvůli definičním změnám

Zákon o DPH se od července 2023 novelizuje kvůli definičním změnám

Datum článku: 29. 05. 2023

V zákoně o DPH dojde od 1. 7. 2023 ke změnám definic stavby bytového domu a stavby rodinného domu právě pro…

Více informací
Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Datum článku: 25. 05. 2023

Cestovní náhrady náleží zaměstnanci za plnění úkolů pro zaměstnavatele na pracovní cestě. Pokud zaměstnanec…

Více informací
Platové tabulky ve veřejném sektoru se změní, aby lákaly mladé posily

Platové tabulky ve veřejném sektoru se změní, aby lákaly mladé posily

Datum článku: 24. 05. 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí se chystá změnit platové tabulky určující výši platů zaměstnanců…

Více informací