Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Výše cestovní náhrady za benzín se zvyšuje mimořádně již v roce 2021 a ne až v roce 2022

Stálý vzestup cen posledních týdnů a měsíců se samozřejmě týká i pohonných hmot a uvedená situace si už vynutila i mimořádnou změnu v cestovních náhradách pro služební cesty s využitím automobilu. Zaměstnanec na pracovní cestě dostane na benzín pravděpodobně více peněz. Zvýšení se zatím týká jen jednoho typu benzínu.

Výše cestovní náhrady za benzín se zvyšuje mimořádně již v roce 2021 a ne až v 2.jpg
Datum článku: 20. 10. 2021

Zaměstnanci konající pracovní cestu automobilem na benzín 95 oktanů dostanou v rámci cestovních náhrad více peněz již nyní a v posledních měsících roku 2021

Jak je řečeno již v úvodu ceny všech produktů a služeb, pohonné hmoty nevyjímaje, stoupají v posledních týdnech mimořádně strmě vzhůru a mimořádné situace si žádají i mimořádný postup.

V důsledku uvedené situace se pro mimořádný krok rozhodlo také Ministerstvo práce a sociálních věcí, které má na starost mimo jiné i pravidelnou každoroční úpravu cestovních náhrad vyplácených zaměstnancům konajícím pracovní cesty, rozhodlo o mimořádném zvýšení náhrady na benzín. Zvýšení se zatím týká pouze jednoho druhu automobilového benzínu toho běžnějšího 95 oktanů.

Tato mimořádná úprava ceny zvyšuje náhradu za 1 litr automobilového benzínu 95 oktanů z 27,80 Kč na 33 80 Kč. Úprava je účinná již od 19. října 2021. Mimořádnost této úpravy je v tom, že běžně se ceny pro cestovní náhrady upravují k tomu určenou vyhláškou MPSV na přelomu roku s účinností od prvního dne roku následujícího. Letos se však z výše uvedených důvodů ministerstvo rozhodlo nečekat až na rok 2022 a měnit dříve. Prostor pro takovouto mimořádnou změnu zákon dává ve druhém odstavci § 189 zákoníku práce. Zatím je tato změna, co se týče cestovních náhrad jediná a všechny ostatní položky ať u pohonných hmot či stravného zatím zůstávají na cenách platných pro rok 2021.

Pro zaměstnance konající pracovní cestu automobilem tato novinka znamená, že pokud se tato cesta odehraje v období od 20 října do konce roku 2021 a zaměstnanec ji bude vykonávat automobilem, do něhož zakoupí benzín výše uvedeného typu, náleží mu vyšší cestovní náhrada než v předchozím období, ať už se bude stanovovat dle vyhlášky nebo podle předložených dokladů za nákup benzínu.

Účtenky je důležité pro vyúčtování cestovních náhrad vždy schovat, a pokud není účtenka, je v uvedené situaci třeba velký technický průkaz použitého vozidla

Zaměstnavatel, který vyšle zaměstnance na pracovní cestu, má ze zákona povinnost proplatit náklady, které danému zaměstnanci v souvislosti s výkonem pracovní cesty vznikly. Tato zákonná povinnost však platí pro náklady, které zaměstnanec nějakým hodnověrným způsobem prokáže, tedy doloží. Pro zaměstnance, který jde k zaměstnavateli žádat o úhradu cestovních náhrad, je důležité mít příslušné doklady účtenky či v daném případě velký technický průkaz vozidla.

Zaměstnanec po služební cestě má po zaměstnavateli právo požadovat proplacení pohonných hmot v ceně, za které tyto hmoty skutečně nakoupil. Ale aby nárok mohl být takto uplatněn, je nutné předložit doklad o nákupu, který současně doloží i souvislost nákupu s pracovní cestou. Běžná účtenka případně více účtenek k prokázání postačí.

Pokud zaměstnanec uvedený doklad k prokázání nemá, bude zaměstnavatel určovat výši náhrady za spotřebované pohonné hmoty určovat podle výše uvedené vyhlášky. Náhrada se v daném případě určí vynásobením ceny pohonné hmoty množstvím spotřebované pohonné hmoty. Spotřeba pohonných hmot může být v daném případě spočítána podle údajů o spotřebě uvedených ve velkém technickém průkazu vozidla, který je zaměstnanec povinen k danému účelu zaměstnavateli předložit. Zádrhel však může nastat v případě, pokud technický průkaz údaje o spotřebě neobsahuje. V takovém případě se zaměstnanec bude domáhat náhrady jen těžko. Spotřeba jde v takovém případě vypočítat jedině podle technického průkazu shodného typu vozidla se shodným objemem válců, pokud jej zaměstnanec předloží. Takže jak je vidět schovávat si platební doklad se při pracovní cestě zaměstnanci vyplatí.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Datum článku: 24. 11. 2023

Velké změny v zákonech, které přinese takzvaný konsolidační balíček daňových změn, jenž nabývá účinnosti…

Více informací
Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Datum článku: 23. 11. 2023

Ozdravný nebo taktéž konsolidační balíček nejen daňových opatření, který má vést ke snížení státního dluhu…

Více informací
Zdanění výher od roku 2024 stoupne a pravidla jsou u každé výhry mírně odlišné

Zdanění výher od roku 2024 stoupne a pravidla jsou u každé výhry mírně odlišné

Datum článku: 21. 11. 2023

Od roku 2024 se všichni, kteří se občas neubrání pokušení hráčské vášně, musí připravit na nové daňové…

Více informací