Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Za dovolenou může zaměstnanec dostat dokonce vyšší mzdu, než když běžně celý měsíc pracuje

Dovolená může zaměstnanci přinést kromě odpočinku a zážitků dokonce i vyšší mzdu, než kdyby v daném měsíci běžně pracoval. Vše totiž záleží na průměrném výdělku z předchozího čtvrtletí, po němž se dovolená čerpá. Vyplatí se proto si dovolenou dobře promyslet i z tohoto hlediska a správně ji načasovat.

Za dovolenou může zaměstnanec dostat dokonce vyšší mzdu, než když běžně celý mě 2.jpg
Datum článku: 22. 07. 2021

Náhrada mzdy zaměstnanci za dovolenou může být i vyšší než mzda za práci, když se naplánuje do správného čtvrtletí, a proto se vyplatí neponechávat ani z hlediska časového dovolenou náhodě

Všichni zaměstnanci mají ze zákona nárok na dovolenou a stejně tak mají nárok na náhradu mzdy při této dovolené. Znamená to, že zaměstnanec nejen, že nemusí pracovat, ale ještě přitom dostává svoji mzdu či plat respektive náhradu mzdy. Zaměstnanec, který čerpá zákonnou dovolenou, dostává tedy náhradu mzdy, ale to v žádném případě neznamená, že musí dostat méně peněz, než kdyby pracoval, věc může být dokonce přesně naopak a zaměstnanec může za dovolenou mít mzdu dokonce vyšší, než v jiném měsíci kdy celý měsíc pracoval.

Náhrada mzdy za dovolenou se vždy zaměstnanci počítá z průměrného výdělku, který měl v předchozím kalendářním čtvrtletí před dovolenou. Průměrný výdělek je jednoduše řečeno hrubá mzda za ty tři měsíce, ze kterých se náhrada mzdy počítá. Když se tato hrubá mzda za příslušné tři měsíce sečte a vydělí příslušným počtem odpracovaných hodin za dané čtvrtletí, získá se průměrný výdělek zaměstnance. Náhrada mzdy se následně vypočítá tak, že se průměrný hodinový výdělek vynásobí počtem odpracovaných hodin za den a tato částka se vynásobí počtem dnů dovolené. Na uvedeném místě je nutné také poznamenat, že průměrný výdělek vždy příznivě ovlivní všechny případné poskytnuté odměny.

Uvedené tedy ukazuje, že pokud je to jen trochu možné, je dobré si dovolenou naplánovat do mzdově nejpříznivějšího čtvrtletí. Pokud tedy zaměstnanec dostal ve druhém čtvrtletí roku mimořádnou prémii ke mzdě a ve třetím čtvrtletí tedy někdy v měsících červenec až září si bude vybírat dovolenou, odrazí se mu tato příjemná záležitost v náhradě mzdy za dovolenou, protože výše náhrady bude vyšší, než byla, kdyby se vypočítávala z odměny za čtvrtletí, první, třetí či čtvrté.

Je sice nutné si uvědomovat, že podle ustanovení zákona platí, že o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel podle harmonogramu dovolených s ohledem na potřeby podniku. Většinou však platí, že pokud zaměstnanec dovolenou plánuje a oznámí ji zaměstnavateli s předstihem, snaží se zaměstnavatel vyhovět a dovolenou v požadovaném termínu udělí.

Jakým způsobem odměna ke mzdě zvýší náhradu mzdy za dovolenou

Jak ukazují řádky výše, náhradu mzdy za dovolenou vždy příznivě ovlivní mimořádná či plánovaná odměna ke mzdě poskytnutá zaměstnanci za čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, v němž zaměstnanec čerpá dovolenou. Uvedená odměna k běžné mzdě ať už má podobu mimořádné měsíční, půlroční či roční prémie vždy vylepší výdělek a tedy i případnou náhradu mzdy za dovolenou. Každá prémie se však započítává jinak. Mimořádná prémie v měsíci se započítává do náhrady mzdy za dovolenou celá, ale z půlroční či roční prémie se do výše výdělku a tedy i do náhrady promítne vždy jen poměrná část dané odměny za každý měsíc. V případě půlroční prémie je to jedna šestina z odměny za každý měsíc.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dlouhodobější neplacené volno si zaměstnanci berou stále častěji, vždy je však potřeba si jej jednoznačně dohodnout se zaměstnavatelem a vyřešit platbu zdravotního pojištění

Dlouhodobější neplacené volno si zaměstnanci berou stále častěji, vždy je však potřeba si jej jednoznačně dohodnout se zaměstnavatelem a vyřešit platbu zdravotního pojištění

Datum článku: 23. 07. 2021

Dlouhodobější neplacené volno v zaměstnání třeba na měsíc i déle už není zase až tak výjimečným jevem.…

Více informací
Hospodářská komora ČR bude bojovat za to, aby případné další povinné testování ve firmách bylo starostí zaměstnanců nikoli zaměstnavatelů

Hospodářská komora ČR bude bojovat za to, aby případné další povinné testování ve firmách bylo starostí zaměstnanců nikoli zaměstnavatelů

Datum článku: 16. 07. 2021

Hospodářská komora ČR jako podpůrný orgán zaměstnavatelů a podnikatelů se hodlá za tyto zaměstnavatele…

Více informací
Pracovní neschopnost není všemocná a před výpovědí nechrání absolutně vždy

Pracovní neschopnost není všemocná a před výpovědí nechrání absolutně vždy

Datum článku: 15. 07. 2021

Spoléhat se na to, že pokud je zaměstnanec v režimu dočasné pracovní neschopnosti nemůže dostat od zaměstnavatele…

Více informací
Jak žádat o kompenzace mzdových nákladů z programu Tornádo

Jak žádat o kompenzace mzdových nákladů z programu Tornádo

Datum článku: 13. 07. 2021

O tom, že Ministerstvo práce vytvořilo program Tornádo, který má pomoci zaměstnavatelům, jejichž firmy byli postiženi…

Více informací