Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Za nezaplacenou daň z nemovitosti hrozí příslušná sankce i v roce 2023

Také v roce 2023 mají všichni vlastníci nemovitosti případně nemovitostí, povinnost zaplatit příslušnou daň jinak hrozí sankce z prodlení za nesplnění této povinnosti. Sankce není úplně zanedbatelná a termín splatnosti vyprší 31. května 2023. Na zaplacení bez postihu mají poplatníci ještě toleranční lhůtu v prvních červnových dnech.

Za nezaplacenou daň z nemovitosti hrozí příslušná sa 2.jpg
Datum článku: 22. 05. 2023

Bez sankce je možné v roce 2023 zaplatit daň z nemovitosti nebo její část do 7. června. Poté již začne nabíhat úrok z prodlení.

Připomínáme poplatníkům, kteří jsou v roce 2023 vlastníky nemovitosti nebo i několika nemovitostí, že se blíží termín, do něhož je třeba zaplatit právě daň z nemovitých věcí čili daň z nemovitosti. Pokud je předepsaná daň, kterou má poplatník zaplatit vyšší než 5000 Kč. Může ji poplatník uhradit i ve dvou splátkách. Buď celou částku daně, nebo alespoň první splátku musí finanční úřad mít na svém účtu do 31 května respektive do 7 června 2023, pokud se chce poplatník vyhnout postihu v podobě úroku z prodlení za každý nezaplacený den po lhůtě splatnosti a toleranční lhůtě.

Za den splatnosti daně z nemovitosti je zákonem již roky ustanoven 31. květen. Nejpozději uvedený den by měla být platba připsána na příslušný účet finančního úřadu nebo zaplacena na pokladně úřadu, aby platba byla splněna v termínu. Uvedené platí i v roce 2023.

Pokud však poplatník platbu do uvedeného dne nestihne, dává mu zákon ještě 5 pracovních dnů po termínu navíc na splnění dané povinnosti bez postihu. Těchto pět dnů po lhůtě splatnosti je onou toleranční lhůtou, kdy má poplatník šanci povinnost splnit bez placení peněz navíc či nějakého vysvětlování. Pokud tedy poplatník zaplatí daň z nemovitosti nebo její část v podobě první splátky do 7. června 2023 bude vše v pořádku. Žádný postih v uvedeném případě nehrozí, protože povinnost bude splněna právě ještě v toleranční lhůtě.

Pokud však do uvedeného dne zaplaceno nebude, začne nabíhat úrok z prodlení z uvedené částky. Pokud si poplatník v roce 2023 rozdělí platbu do dvou splátek, tak druhá splátka musí být uhrazena nejpozději 30. listopadu 2023.

Úrok z prodlení u daně z nemovitosti v roce 2023 činí 21 procent z částky vyměřené daně za celý rok

Pokud poplatník daně z nemovitosti nesplní povinnost platby této daně v řádném termínu, ani v následné toleranční lhůtě, začne pochopitelně nabíhat trest za neplnění povinnosti. Tento trest je v podobě úroků z prodlení, které zvyšují původní vyměřenou částku daně. Úrok z prodlení se stanoví vždy dle aktuálně platné repo sazby stanovené ČNB dle aktuálního ekonomického a úrokového vývoje. Repo sazba je nyní na 75 procentech. Úrok z prodlení u daně z nemovitosti v roce 2023 činí 21 procent z částky vyměřené daně za celý rok. Vždy tedy platí, že pokud poplatník nezaplatí stanovenou částku daně v termínu nebo v uvedené toleranční lhůtě, musí daň zaplatit následně, kdy už je navýšena o úroky z prodlení. Stejný postup platí, Ať už poplatník má povinnost zaplatit celou částku daně najednou nebo má platbu rozdělenu do výše uvedených dvou splátek.

Zemědělci a chovatelé ryb mají termíny pro platbu v srpnu a v listopadu 2023

Povinnost k platbě daně z nemovitostí se samozřejmě týká i zemědělců a chovatelů ryb a jejich vlastněných nemovitostí a pozemků používaných k uvedené činnosti. Připomínáme, že uvedené skupiny mají zákonem stanovenu výjimku a jiný termín pro uvedenou platbu. Zemědělci a chovatelé ryb mají první termín splátky této daně zákonem stanoven na konec srpna a v případě že platí ve dvou splátkách, tak druhá část daně musí být uhrazena také do konce listopadu.

Daň musí být zaplacena nejen v předepsané výši, ale také na správný účet se správným variabilním i konstantním symbolem

Aby s platbou daně nebyly problémy, je třeba nejen dávat pozor na lhůty, ale také na zaplacení správné částky na správný účet se správnými symboly pro platbu. Platba na špatný účet je velmi nepříjemný problém a neřeší se zrovna snadno, proto je třeba si i v roce 2023 dát pozor na chyby.

V roce 2023 sice finanční úřad také zasílá poplatníkům příslušné informace ohledně platby daně z nemovitosti, ale mnozí poplatníci již nedostanou složenku pro placení této daně, jak byli dosud zvyklí. V souvislosti se zřízením povinných datových schránek od státu, mohou mít mnozí poplatníci s povinnou datovou schránkou informace pro platbu právě v oné schránce. Poplatníci, kteří si předem požádali o zasílání uvedených údajů na e-mail, najdou informace k platbě daně právě tam. Je zde ještě také možnost zaplatit daň z nemovitosti prostřednictvím SIPO, ale i o tento způsob, bylo nutné již požádat do konce ledna 2023.

Nejčastějším způsobem úhrady daně z nemovitosti je platba převodem z bankovního účtu plátce na účet příjemce čili finančního úřadu. Při platbě na účet je třeba zadat správně číslo účtu se správným předčíslím. Předčíslí pro platbu daně z nemovitosti je 7755.

Jako variabilní symbol zadává poplatník své rodné číslo případně IČO pokud je poplatník právnickou osobou.

Konstantní symbol pro platbu převodem z účtu je 1148.

Poplatníci, kteří budou v roce 2023 platit tuto daň běžnou poštovní poukázkou, si musí taktéž dávat pozor, aby správně vyplnili všechny potřebné údaje obdobně jako poplatníci platící převodem. Pozor na konstantní symbol, který je při platbě složenkou 1149.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Třetí Milostivé léto umožní splácet s pomocí splátkového kalendáře

Třetí Milostivé léto umožní splácet s pomocí splátkového kalendáře

Datum článku: 02. 06. 2023

Třetí oddlužovací akce státu čili Milostivé léto, která dá šanci tisícům dlužníků být zase bez dluhů, už je…

Více informací
Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Datum článku: 31. 05. 2023

Většina důchodců již ví, že se jim, od 1. června 2023 zvýší v rámci mimořádné valorizace důchody a že to…

Více informací
Žádost o příspěvek na bydlení by se již koncem roku 2023 měla vyplňovat s průběžným ukládáním

Žádost o příspěvek na bydlení by se již koncem roku 2023 měla vyplňovat s průběžným ukládáním

Datum článku: 26. 05. 2023

Vyjádření, že požádat o příspěvek na bydlení online není úplně snadné, zní z úst nejednoho žadatele…

Více informací
O jednorázový příspěvek na dítě je možné žádat už jen zhruba měsíc

O jednorázový příspěvek na dítě je možné žádat už jen zhruba měsíc

Datum článku: 23. 05. 2023

O jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč si mohou rodiče, kterým se dítě narodilo do konce roku 2022…

Více informací