Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Žádost o jednorázový příspěvek na dítě se neobejde bez nutných informací

Většina žádostí podávaných úřadům a institucím se neobejde bez uvedení nutných často dokonce předepsaných údajů, které jsou pro posuzování žádané věci a rozhodování o tom zda bude vyhověno či bude žádost zamítnuta, údaji nezbytnými. Takovéto nutné údaje, které v žádosti být nutně musí, se týkají i žádosti o jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě.

Žádost o jednorázový příspěvek na dítě se neobejde bez nutný 2.jpg
Datum článku: 19. 07. 2022

Bez podání žádosti se jednorázový příspěvek na dítě 5000 Kč v některých rodinách neobejde, aneb ne vše jde vždy automaticky

Vyplácení jednorázového podpůrného příspěvku 5000 Kč na děti do 18 let rodinám s ročními příjmy nižšími než milion korun, začne již od 1. srpna 2022. Pojďme si nyní znovu připomenout, že ne všechny rodiny budou mít na tuto dávku nárok automaticky. Někteří rodiče budou muset o uvedený příspěvek požádat.

O uvedený příspěvek pro své dítě či děti do 18 let věku si musí podat žádost rodiče, kteří z nějakého důvodu nepobírají přídavek na dítě a nemají tedy na daný příspěvek nárok za červen 2022. Stejně tak si o jednorázový příspěvek na dítě musí požádat rodiče, kterým se dítě, či děti od 2. srpna 2022 do 31. prosince 2022 teprve narodí.

Automaticky dostanou oněch jednorázových 5000 Kč rodiče, kteří budou mít po prvním srpnu dítě či děti mladší 18 let věku, na které pobírají přídavek na dítě, respektive jim uvedená dávka náležela, za měsíc červen 2022.

Žádost musí obsahovat nutné informace nejen o dítěti a žadateli, ale také nutné informace o příjmu rodičů či podnikání

Jak je naznačeno v úvodu žádost musí obsahovat některé nutné informace, bez nichž nemůže být projednána ani vyplacena, zkrátka bez kterých se neobejde.

Jsou to v první řadě údaje o dítěti či dětech, na které je dávka žádána a údaje o rodiči žadateli. Jedná se o jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo dítěte. U dětí, kterým již byl vydán občanský průkaz, nesmí chybět ani číslo tohoto dokladu. Údaje o rodiči žadateli musí obsahovat taktéž jméno, příjmení, datum i místo narození a rodné číslo rodiče, který o dávku žádá, jde o rodiče, s nímž dítě žije ve společné domácnosti, který uhrazuje náklady dítěte a u něhož se sleduje příjem pro nárok na tento příspěvek. I rodič musí k těmto údajům přidat ještě číslo svého dokladu totožnosti a v případě že rodič nemá v tuzemsku rodné číslo, uvádí číslo pojištěnce přidělené orgánem sociálního zabezpečení.

Dále nesmí v žádosti chybět kontaktní údaje žadatele čili adresa bydliště, na které rodič žadatel s dítětem či dětmi bydlí a uhrazuje náklady na potřeby své a potřeby dítěte. Chybět nesmí ani elektronická adresa čili e-mail a telefonní číslo žadatele.

Další nezbytnou informací, která nesmí chybět, je informace, zda má být příspěvek vyplacen převodem na účet, nebo naopak poštovní poukázkou.

Další nutnou informací v žádosti je čestné prohlášení o výši příjmu rodičů za rok 2021, která dokládá, že rodiče výší příjmů splňují podmínku nároku a jejich roční příjem za rok 2021 byl pod jedním milionem korun.

Pokud žádající rodič byl v roce 2021 OSVČ na hlavní činnost v paušálním režimu, musí do žádosti uvést i tuto skutečnost.

Pokud některá z uvedených informací by v žádosti chyběla, bude to zásadní problém, protože pak se bude jednat o žádost neúplnou čili vadnou, kterou zřejmě bude potřeba podat znovu správně a bez chyb.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací
Daňové zvýhodnění na více dětí by mohlo být vyšší až o 25 procent

Daňové zvýhodnění na více dětí by mohlo být vyšší až o 25 procent

Datum článku: 09. 04. 2024

V současné době rodinám s větším počtem dětí svítá naděje, že by jim daňové zvýhodnění na děti mohlo…

Více informací
Nižší doplatek za léky je možné mít s doložením invalidity pojišťovně

Nižší doplatek za léky je možné mít s doložením invalidity pojišťovně

Datum článku: 19. 03. 2024

Je známo, že ceny léků mohou být pro mnohé z nás značnou finanční zátěží, a to o to více pro osoby…

Více informací
Zasílání údajů k platbě daně z nemovitosti e-mailem si lze zajistit do 15. března včetně

Zasílání údajů k platbě daně z nemovitosti e-mailem si lze zajistit do 15. března včetně

Datum článku: 14. 03. 2024

V rámci svých snah o zefektivnění procesů a zvýšení spokojenosti poplatníků, Finanční správa ČR opětovně…

Více informací