Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zahájení živnosti elektronicky je snazší i levnější

Elektronické vyřizování nejrůznějších úředních záležitostí včetně těch podnikatelských se stává stále větší samozřejmostí a v některých věcech už i nutností. Zcela elektronickou cestou bez návštěvy úřadů už se dá začít právě i s živnostenským podnikáním a dokonce to ušetří peníze nejen za cestování na úřad.

Zahájení živnosti elektronicky je sna 2.jpg
Datum článku: 01. 02. 2023

Portál živnostenského podnikání pomůže se vstupem do podnikání i v jeho průběhu poradí s administrativou a umožňuje registraci zcela elektronicky

Začátek každé činnosti bývá většinou provázen nejistými krůčky a potřebou relevantních informací i rad a platí to většinou i pro začátek podnikání. Jak ovšem prozrazuje i úvod článku stále větší rozvoj elektronizace lidského konání, umožňuje si snadno najít potřebné informace, rady a postupy včetně těch k začátku živnostenského podnikání. Velkým pomocníkem v dané situaci bude přímo Portál živnostenského podnikání na www.rzp.cz.

Uvedený portál v sobě zahrnuje průvodce živnostenským podnikáním od úplných začátečníků až po ty nejzkušenější. Poradí s dokumentací, kterou je nutné vyřídit, aby podnikání vůbec mohlo začít i se následně rozvíjet.

Kromě rad a informací je zde také adresář živnostenských úřadů, ale hlavně také elektronický jednotný registrační formulář pro všechny instituce, kterým je nutné začátek živnostenského podnikání nahlásit a splnit k tomu případně i další potřebné povinnosti. Registrace na živnostenském úřadě buď prostřednictvím klasického papírového formuláře, nebo právě formuláře elektronického je k začátku podnikání nezbytná. Bez registrace s podnikáním nelze začít.

Odkaz na registrační formulář přímo na daný formulář přes portál občana zavede a pomůže s jeho správným elektronickým vyplněním i s elektronickým podáním. Je samozřejmě možná i varianta pouze elektronického vyplnění dokumentu a jeho následné vytištění, podepsání a podání prostřednictvím odeslání běžnou poštou nebo podání přímo fyzicky na finančním úřadě. Elektronické podání je však rychlejší, zkontrolované a za nižší registrační poplatek, než při podání klasickém.

Při elektronickém podání je sleva na správním poplatku dána zákonem a vstup do živnostenského podnikání tak může být za 800 Kč místo 1000 Kč

Elektronické podání registrace k živnostenskému podnikání se následně dá provést dvěma způsoby. Formulář je možné odeslat přímo přes uvedený portál živnostenského podnikání, ale v takovém případě musí být formulář elektronicky podepsán uznávaným čili kvalifikovaným elektronickým podpisem. Druhou možností elektronického podání registrace k živnostenskému podnikání je podání prostřednictvím datové schránky. Při podání datovou schránkou není  elektronický podpis potřeba.

Po uskutečnění elektronického podání a jeho přijetí příslušným živnostenským úřadem, daný úřad vyzve živnostníka k úhradě povinného správního poplatku. Správní poplatek je s uvedenou registrací spojen ze zákona o správních poplatcích a musí být uhrazen při každé registraci podnikání. To znamená, že registrační poplatek musí být uhrazen při první registraci k živnostenskému podnikání i při případné každé další registraci další živnosti nebo žádosti o koncesi prováděné týmž podnikatelem.

Rozdíl je však ve výši poplatku a podstatnou roli zde má právě i to zda je dokument podáván klasickou papírovou cestou nebo elektronicky. V případě první registrace k živnostenskému podnikání, pokud je registrace činěna papírovou formou je třeba uhradit správní poplatek 1000 Kč. Za každou další ohlášenou živnost či žádost o koncesi platí podnikatel při papírovém podání 500 Kč.

V případě, že je podání činěno elektronickou cestou je výše prvního správního poplatku 800 Kč a za ohlášení další živnosti či žádosti o koncesi už se platí jen 400 Kč.

Nižší správní poplatek za registraci elektronicky je dokonce ustaven přímo zákonem č. 634/2004 o správních poplatcích, kde je v § 9 přímo ustanoveno, že pokud je příslušné podání učiněno elektronicky správní úřad sníží správní poplatek o 20% nejvýše však o 1000 Kč.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Daňových slev a výhod bude nejspíš od roku 2024 méně

Daňových slev a výhod bude nejspíš od roku 2024 méně

Datum článku: 27. 02. 2023

Daňový poplatník se možná bude muset již v příštím roce 2024 proti současnosti hodně uskromnit také…

Více informací
Uplatnění úroků z hypotéky v ročním zúčtování si žádá ty správné doklady

Uplatnění úroků z hypotéky v ročním zúčtování si žádá ty správné doklady

Datum článku: 14. 02. 2023

To kolik poplatník musí povinně zaplatit na dani z příjmů, záleží také na uplatněných daňových slevách,…

Více informací
S uplatněním slev na pojistném to nemusí být snadné u zaměstnanců cizinců

S uplatněním slev na pojistném to nemusí být snadné u zaměstnanců cizinců

Datum článku: 09. 02. 2023

Od února 2023 mohou zaměstnavatelé využívat slevu na pojistném na sociální pojištění u některých skupin…

Více informací
Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji lze uplatnit

Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji lze uplatnit

Datum článku: 06. 02. 2023

Zaměstnavatelé, kteří poskytují některým znevýhodněným skupinám svých zaměstnanců zaměstnání na kratší…

Více informací