Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zákoník práce novelizován a vše bude opět trochu jinak

Již od října 2015 budou platit změny v zákoníku práce, které by neměly uniknout zaměstnavatelům ani zaměstnancům. Důležité změny nastanou u ukončení dohod o provedení práce, odškodňování úrazů a nemocí z povolání, v případě vyplácení stravného při zahraničních pracovních cestách a další. Pozor mění se i některá terminologie, například v případě lékařských prohlídek pracovníků a jiná.

Zákoník práce novelizován a vše bude opět trochu jinak.jpg
Datum článku: 07. 09. 2015

Soulad terminologií

Od 1. října se sladí některé pojmy a terminologie zákoníku práce s terminologií nového občanského zákoníku. V § 67 odstavec 2, 103 odstavec 1 písmena d) a e) i § 106 odstavec 4 písmene d) zákoníku práce, bylo nahrazeno slovní spojení „zařízení závodní péče“ za „poskytovatele pracovnělékařských služeb, termín „preventivní prohlídka“ se změnil na „pracovnělékařská prohlídka.“ V § 224 odstavci 1 zákoníku práce pak byl termín „ závodní preventivní péče“ změněn na „pracovnělékařské služby.“

Další změna nastane u § 33 zákoníku práce, který se týká pracovního poměru za sdružení občanů. Sdružení občanů upravuje od roku 2014 nový občanský zákoník, proto i zákoník práce musí sladit s tímto svou terminologii a odkazovat na „stanovy spolku“ jako v novém občanském zákoníku.

Problematika odškodňování úrazů a nemocí z povolání přejde od přechodných předpisů k trvalým

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání probíhalo dosud dle přechodných předpisů a ustanovení z roku 2007. Po novelizaci se tato ustanovení a předpisy již stanou trvale platnou součástí zákona. Změní se tedy statut přechodný na trvalý.
Znamená to že současné § 248 až 275 zákoníku práce platí i po novelizaci s drobnými úpravami. Upravily se opět jen některé pojmy, aby se sladily s novým občanským zákoníkem. Nově se nařízením vlády upravují postupy v případech výpočtu bolestného a určování stupně snížení společenského uplatnění, právě při řešení odškodňování úrazů a nemocí vzniklých při výkonu povolání.

Jednostranné ukončování dohod o provedení práce

Další změna, která v zákoníku práce od října nastane, se týká nové možnosti jednostranného ukončování dohod o provedení práce. Uvedená možnost zde zatím nebyla a protože dohody o provedení práce se mohou uzavírat i na období delší jednoho roku nebo na neurčito, bylo potřeba na toto reagovat. Upravilo se tedy současné ustanovení § 76 odstavce 5 zákoníku práce ze kterého vznikla společná ustanovení o dohodách konaných mimo pracovní poměr § 77 odstavec 4 zákoníku práce, kde se říká, že.
v případech kdy není předem sjednán způsob zrušení právního vztahu vzniklého z písemné dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, může být tento zrušen,

  • dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
  • výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo i bez důvodu, musí být dodržena patnáctidenní výpovědní doba, která začne běžet ode dne, kdy byla výpověď doručena protistraně,
  • okamžitým zrušením právního vztahu, Okamžité zrušení právního vztahu vycházejícího z dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti může být sjednáno jen pro případy, ve kterých je možno okamžitě zruěit pracovní poměr.

Ke zrušení pracovního poměru vzniklého z výše uvedených dohod musí dojít vždy písemnou formou. Jinak je výpověď nebo okamžité zrušení neplatným aktem.

Zahraniční stravné a jeho krácení

Změnu v zákoníku práce dozná také problematika výplaty zahraničního stravného na služebních cestách. Krácení stravného při zahraničních cestách bude po novelizaci závazně upravovat § 179 zákoníku práce v odstavcích 1 a 2 kde bude jednoznačně uvedeno, že kapesné na zahraniční cestu se zásadně poskytuje před krácením stravného.

Odbory budou více bdít nad ochranou zdraví při práci a budou lépe proškoleni

V kompetenci odborových organizací je, že mohou vykonávat kontroly nad stavem bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Ke zlepšení situace v oblasti uvedených kontrol, aby byly pravidelnější a komplexnější, má napomoci další novinka, která bude platit. Podle § 222 odstavce 2 zákoníku práce bude možné využít prostředky poskytované státem na uvedenou problematiku též k prohlubování kvalifikace instruktorů, kterým tato kontrolní činnost přísluší.

Není vám jasná problematika účetnictví a daní zkuste www.vedeni-ucetnictvi.cz

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dohoda o provedení práce si také žádá neschopenku od nemocného zaměstnance

Dohoda o provedení práce si také žádá neschopenku od nemocného zaměstnance

Datum článku: 24. 04. 2019

Dohoda o provedení práce je sice volnější vazbou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem než klasický pracovní poměr,…

Více informací
Obce a kraje už se tvrdých pokut za GDPR bát nemusí a novináři budou mít výjimky od roku 2020

Obce a kraje už se tvrdých pokut za GDPR bát nemusí a novináři budou mít výjimky od roku 2020

Datum článku: 23. 04. 2019

Začátkem tohoto měsíce konečně podepsal prezident republiky adaptační zákon související se zpřísněním pravidel…

Více informací
Nové formy zaměstnávání si žádají novou úpravu zákonů

Nové formy zaměstnávání si žádají novou úpravu zákonů

Datum článku: 18. 04. 2019

Změny se v našem životě dějí stále častěji a rychleji a týká se to i způsobů a forem práce. Ruku v ruce…

Více informací