Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zákoník práce novelizován a vše bude opět trochu jinak

Již od října 2015 budou platit změny v zákoníku práce, které by neměly uniknout zaměstnavatelům ani zaměstnancům. Důležité změny nastanou u ukončení dohod o provedení práce, odškodňování úrazů a nemocí z povolání, v případě vyplácení stravného při zahraničních pracovních cestách a další. Pozor mění se i některá terminologie, například v případě lékařských prohlídek pracovníků a jiná.

Zákoník práce novelizován a vše bude opět trochu jinak.jpg
Datum článku: 07. 09. 2015

Soulad terminologií

Od 1. října se sladí některé pojmy a terminologie zákoníku práce s terminologií nového občanského zákoníku. V § 67 odstavec 2, 103 odstavec 1 písmena d) a e) i § 106 odstavec 4 písmene d) zákoníku práce, bylo nahrazeno slovní spojení „zařízení závodní péče“ za „poskytovatele pracovnělékařských služeb, termín „preventivní prohlídka“ se změnil na „pracovnělékařská prohlídka.“ V § 224 odstavci 1 zákoníku práce pak byl termín „ závodní preventivní péče“ změněn na „pracovnělékařské služby.“

Další změna nastane u § 33 zákoníku práce, který se týká pracovního poměru za sdružení občanů. Sdružení občanů upravuje od roku 2014 nový občanský zákoník, proto i zákoník práce musí sladit s tímto svou terminologii a odkazovat na „stanovy spolku“ jako v novém občanském zákoníku.

Problematika odškodňování úrazů a nemocí z povolání přejde od přechodných předpisů k trvalým

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání probíhalo dosud dle přechodných předpisů a ustanovení z roku 2007. Po novelizaci se tato ustanovení a předpisy již stanou trvale platnou součástí zákona. Změní se tedy statut přechodný na trvalý.
Znamená to že současné § 248 až 275 zákoníku práce platí i po novelizaci s drobnými úpravami. Upravily se opět jen některé pojmy, aby se sladily s novým občanským zákoníkem. Nově se nařízením vlády upravují postupy v případech výpočtu bolestného a určování stupně snížení společenského uplatnění, právě při řešení odškodňování úrazů a nemocí vzniklých při výkonu povolání.

Jednostranné ukončování dohod o provedení práce

Další změna, která v zákoníku práce od října nastane, se týká nové možnosti jednostranného ukončování dohod o provedení práce. Uvedená možnost zde zatím nebyla a protože dohody o provedení práce se mohou uzavírat i na období delší jednoho roku nebo na neurčito, bylo potřeba na toto reagovat. Upravilo se tedy současné ustanovení § 76 odstavce 5 zákoníku práce ze kterého vznikla společná ustanovení o dohodách konaných mimo pracovní poměr § 77 odstavec 4 zákoníku práce, kde se říká, že.
v případech kdy není předem sjednán způsob zrušení právního vztahu vzniklého z písemné dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, může být tento zrušen,

  • dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
  • výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo i bez důvodu, musí být dodržena patnáctidenní výpovědní doba, která začne běžet ode dne, kdy byla výpověď doručena protistraně,
  • okamžitým zrušením právního vztahu, Okamžité zrušení právního vztahu vycházejícího z dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti může být sjednáno jen pro případy, ve kterých je možno okamžitě zruěit pracovní poměr.

Ke zrušení pracovního poměru vzniklého z výše uvedených dohod musí dojít vždy písemnou formou. Jinak je výpověď nebo okamžité zrušení neplatným aktem.

Zahraniční stravné a jeho krácení

Změnu v zákoníku práce dozná také problematika výplaty zahraničního stravného na služebních cestách. Krácení stravného při zahraničních cestách bude po novelizaci závazně upravovat § 179 zákoníku práce v odstavcích 1 a 2 kde bude jednoznačně uvedeno, že kapesné na zahraniční cestu se zásadně poskytuje před krácením stravného.

Odbory budou více bdít nad ochranou zdraví při práci a budou lépe proškoleni

V kompetenci odborových organizací je, že mohou vykonávat kontroly nad stavem bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Ke zlepšení situace v oblasti uvedených kontrol, aby byly pravidelnější a komplexnější, má napomoci další novinka, která bude platit. Podle § 222 odstavce 2 zákoníku práce bude možné využít prostředky poskytované státem na uvedenou problematiku též k prohlubování kvalifikace instruktorů, kterým tato kontrolní činnost přísluší.

Není vám jasná problematika účetnictví a daní zkuste www.vedeni-ucetnictvi.cz

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Onemocnění zaměstnance na pracovní cestě

Onemocnění zaměstnance na pracovní cestě

Datum článku: 28. 05. 2020

Nemoc si nevybírá místo, situaci ani čas a na člověka může zaútočit kdekoli a kdykoli i na pracovní cestě. Co…

Více informací
Nejen nouzový stav ale i mimořádná opatření omlouvají nemožnost konání firemních zasedání a dalších shromáždění, ale smlouvy je třeba hlídat stále

Nejen nouzový stav ale i mimořádná opatření omlouvají nemožnost konání firemních zasedání a dalších shromáždění, ale smlouvy je třeba hlídat stále

Datum článku: 27. 05. 2020

I když se přísné zákazy a nařízení bránící šíření Koronaviru uvolňují v naší zemi stále rychleji mnoho…

Více informací
Lhůta pro přihlášení a odhlášení zaměstnance zaměstnavatelem má být od září jen jeden den

Lhůta pro přihlášení a odhlášení zaměstnance zaměstnavatelem má být od září jen jeden den

Datum článku: 27. 05. 2020

Na proces přihlášení nových zaměstnanců či naopak odhlášení zaměstnanců na ČSSZ mají zaměstnavatelé…

Více informací
Nadpoloviční většina tuzemských potravin v tuzemských obchodech už od příštího roku je nerealizovatelné snění

Nadpoloviční většina tuzemských potravin v tuzemských obchodech už od příštího roku je nerealizovatelné snění

Datum článku: 25. 05. 2020

Poslanecká sněmovna se tento týden chystá projednávat pozměňovací návrh k novele zákona o potravinách…

Více informací