Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zálohu na daň z příjmů je nutné zaplatit do 15. prosince

Ani v předvánočním shonu, který se rozjíždí na plné obrátky. Nesmí podnikatelé zapomínat na daňové povinností. Blíží se patnáctý prosinec a to je datum, kdy je potřeba zaplatit zálohu na daň z příjmů, jinak hrozí pokuta.

Zálohu na daň z příjmu je nutné zaplatit do15.prosince.jpg
Datum článku: 08. 12. 2014

Platba záloh se odvíjí od výše daně

Zálohy na daň z příjmů se platí povinně pololetně nebo čtvrtletně. Frakvence placení závisí na výši daně. Záloha se týká všech podnikatelů, kteří při posledním daňovém přiznání patili daň přesahující částku 30 000 Kč. V rozmezí od 30 000 Kč do 150 000 Kč se záloha platí v každém pololetí. Když je daň vyšší než 150 000 Kč je potřeba záloha čtvrtletní. Placení záloh je nepopulární, ale důležitá povinnost a její neplnění znamená nepříjemné sankce ve formě pokuty. Při finančním uvažování by měl podnikatel na tyto částky myslet a mít je připravené.

Výše záloh na daň

Podle daňového řádu frekvenci a výši daně stanoví správce daně nebo si ji stanoví poplatník sám výpočtem z posledního předchozího daňového přiznání, které bezprostředně předcházelo zdaňovacímu období, s platností od následujícího dne po dni podání až do účinnosti další změny a dalšího daňového přiznání. Když poplatník platí zálohu pololetně platí 40% z poslední známé daně z příjmů a částka se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru. Je-li daň placena čtvrtletně, zaokrouhlí se také na celé stokoruny nahoru a výše částky se v tomto případě rovná čtvrtině z poslední vyměřené daně.

Zdaňovací období nemusí být totožné s kalendářním rokem

Problematiku zdaňovacího období určuje daňový řád v zákoně č.280/2009 Sb., konkrétně v § 17 písmene a). Důležité je sledovat pojmy jako účetní období a hospodářský rok. Pokud kalendářní rok 2014 není totožný se zdaňovacím obdobím. Pak začátek zdaňovacího období připadne na jiný den než je 1.leden 2014. Jedná se buď o první den zdaňovacího období účetního hospodářského roku § 17a písmene b) zákona nebo rozhodný den fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva podle § 17a písmene c) zákona. Nebo jde o první den účetního období, které je delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců § 17a písmene d). Je potřeba najít si v příslušném zákoně odpovídající pojem a řídit se jím.

Prodlení nabíhá až pátý den po splatnosti

Zálohy je dobré platit vždy včas, aby se poplatník vyhnul nepříjemnostem, ale zároveň je dobré vědět, že úrok z prodlení nenabíhá hned následující den po termínu splatnosti. Úrok z prodlení začne nabíhat pátý den po splatnosti a poté se počítá každý den prodlení včetně dne platby. Zálohu na daň lze uhradit převodem z bankovního účtu nebo příslušnou složenkou, nebo hotovostní platbou na příslušném finančním úřadě.

Při ukončení činnosti se záloha již neplatí

V případě že poplatník měl předepsány zálohy a během roku podnikání ukončil nemusí již zálohy platit. Toto platí od splátky, která následuje po dni v němž došlo ke změně rozhodných skutečností. Tyto rozhodné skutečnosti musí poplatník včas nahlásit správci daně. Zejména když se jedná o ukončení činnosti nebo zánik zdroje zdanitelných příjmů.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

S aplikací Apple Pay v chytrých zařízeních už se dá platit v tuzemských obchodech

S aplikací Apple Pay v chytrých zařízeních už se dá platit v tuzemských obchodech

Datum článku: 19. 02. 2019

Bezkontaktní placení pomocí chytrých zařízení v tuzemských obchodech od dnešního dne významně posiluje. Placení…

Více informací
O změnách EET a jejích povinnostech pro nejmenší podnikatele se stále ještě bude jednat

O změnách EET a jejích povinnostech pro nejmenší podnikatele se stále ještě bude jednat

Datum článku: 15. 02. 2019

V právě uplynulém týdnu poslanci opět živě diskutovali o úpravách EET, aby se mohla rozběhnout její třetí…

Více informací
Od května 2019 by se podnikatelé mohli konečně lépe orientovat v systému nutných právních povinností

Od května 2019 by se podnikatelé mohli konečně lépe orientovat v systému nutných právních povinností

Datum článku: 11. 02. 2019

Nezapomenout v podnikání v současné době na některou z neodkladných povinností uložených zákonem je velmi…

Více informací
Podnikatelé mají další šanci zažádat o dotace na služby poskytování vysokorychlostního internetu

Podnikatelé mají další šanci zažádat o dotace na služby poskytování vysokorychlostního internetu

Datum článku: 05. 02. 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí ve čtvrtek 7. února 2019 druhou výzvu z Operačního programu Podnikání…

Více informací