Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis pro vás.
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zálohu na daň z příjmů je nutné zaplatit do 15. prosince

Ani v předvánočním shonu, který se rozjíždí na plné obrátky. Nesmí podnikatelé zapomínat na daňové povinností. Blíží se patnáctý prosinec a to je datum, kdy je potřeba zaplatit zálohu na daň z příjmů, jinak hrozí pokuta.

Zálohu na daň z příjmu je nutné zaplatit do15.prosince.jpg
Datum článku: 08. 12. 2014

Platba záloh se odvíjí od výše daně

Zálohy na daň z příjmů se platí povinně pololetně nebo čtvrtletně. Frakvence placení závisí na výši daně. Záloha se týká všech podnikatelů, kteří při posledním daňovém přiznání patili daň přesahující částku 30 000 Kč. V rozmezí od 30 000 Kč do 150 000 Kč se záloha platí v každém pololetí. Když je daň vyšší než 150 000 Kč je potřeba záloha čtvrtletní. Placení záloh je nepopulární, ale důležitá povinnost a její neplnění znamená nepříjemné sankce ve formě pokuty. Při finančním uvažování by měl podnikatel na tyto částky myslet a mít je připravené.

Výše záloh na daň

Podle daňového řádu frekvenci a výši daně stanoví správce daně nebo si ji stanoví poplatník sám výpočtem z posledního předchozího daňového přiznání, které bezprostředně předcházelo zdaňovacímu období, s platností od následujícího dne po dni podání až do účinnosti další změny a dalšího daňového přiznání. Když poplatník platí zálohu pololetně platí 40% z poslední známé daně z příjmů a částka se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru. Je-li daň placena čtvrtletně, zaokrouhlí se také na celé stokoruny nahoru a výše částky se v tomto případě rovná čtvrtině z poslední vyměřené daně.

Zdaňovací období nemusí být totožné s kalendářním rokem

Problematiku zdaňovacího období určuje daňový řád v zákoně č.280/2009 Sb., konkrétně v § 17 písmene a). Důležité je sledovat pojmy jako účetní období a hospodářský rok. Pokud kalendářní rok 2014 není totožný se zdaňovacím obdobím. Pak začátek zdaňovacího období připadne na jiný den než je 1.leden 2014. Jedná se buď o první den zdaňovacího období účetního hospodářského roku § 17a písmene b) zákona nebo rozhodný den fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva podle § 17a písmene c) zákona. Nebo jde o první den účetního období, které je delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců § 17a písmene d). Je potřeba najít si v příslušném zákoně odpovídající pojem a řídit se jím.

Prodlení nabíhá až pátý den po splatnosti

Zálohy je dobré platit vždy včas, aby se poplatník vyhnul nepříjemnostem, ale zároveň je dobré vědět, že úrok z prodlení nenabíhá hned následující den po termínu splatnosti. Úrok z prodlení začne nabíhat pátý den po splatnosti a poté se počítá každý den prodlení včetně dne platby. Zálohu na daň lze uhradit převodem z bankovního účtu nebo příslušnou složenkou, nebo hotovostní platbou na příslušném finančním úřadě.

Při ukončení činnosti se záloha již neplatí

V případě že poplatník měl předepsány zálohy a během roku podnikání ukončil nemusí již zálohy platit. Toto platí od splátky, která následuje po dni v němž došlo ke změně rozhodných skutečností. Tyto rozhodné skutečnosti musí poplatník včas nahlásit správci daně. Zejména když se jedná o ukončení činnosti nebo zánik zdroje zdanitelných příjmů.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Podnikatelé, které EET ještě čeká, se musí obrnit trpělivostí, zatím žádný posun nenastal

Podnikatelé, které EET ještě čeká, se musí obrnit trpělivostí, zatím žádný posun nenastal

Datum článku: 25. 09. 2018

Proces elektronické evidence tržeb se sice skoro před dvěma lety tryskem rozjel, mnoho podnikatelů už se s ním třeba…

Více informací
Seminář Nové výzvy v OP PIK ukáže v říjnu 2018 podnikatelům cestu k dotacím

Seminář Nové výzvy v OP PIK ukáže v říjnu 2018 podnikatelům cestu k dotacím

Datum článku: 18. 09. 2018

Získání dotací pro podnikání má svá pravidla a nemusí to být vždy úplně snadné zvláště pro začínající…

Více informací
Seminář o možnostech financování mezinárodními finančními institucemi už v říjnu

Seminář o možnostech financování mezinárodními finančními institucemi už v říjnu

Datum článku: 06. 09. 2018

Čím větší podnikání tím více peněz je potřeba k rozvoji i bezproblémovému fungování a udržení prosperity.…

Více informací
Dodržování zákonů je stále oblast, ve které se musíme hodně měnit a zlepšovat

Dodržování zákonů je stále oblast, ve které se musíme hodně měnit a zlepšovat

Datum článku: 29. 08. 2018

Dodržování zákonů místo kličkování a vyhýbání se jim, je v naší zemi oblast, kde se musíme stále ještě…

Více informací