Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zaměstnanec a podání daňového přiznání za rok 2021 v roce 2022

I v roce 2022 mají zaměstnanci možnost vyřešit si daňovou povinnost k dani z příjmů prostřednictvím zaměstnavatele nebo podáním daňového přiznání. Na straně druhé, však i v roce 2022 platí, že ne všichni zaměstnanci mají uvedenou možnost volby, někteří zkrátka mají povinnost podat daňové přiznání, třeba proto, že v roce 2021 měli více zdanitelných příjmů nebo jejich příjem překročil určitý limit.

Zaměstnanec a podání daňového přiznání za rok 2021 v r 2.jpg
Datum článku: 07. 02. 2022

Kteří zaměstnanci musí v roce 2022 podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob

Jak vyplývá z výše uvedených řádků, na vyřešení daně prostřednictvím zaměstnavatele respektive prostřednictvím ročního zúčtování u zaměstnavatele se nemůže spoléhat každý zaměstnanec, ač by třeba mnohokrát chtěl a s podáváním přiznání si neví rady.

Povinnost podání přiznání k dani z příjmů ukládá zákon také zaměstnancům, pokud za zdaňovacím období příslušného roku měli příjmy od více zaměstnavatelů souběžně nebo pokud zaměstnanci měli, kromě příjmů ze zaměstnání i jiné zdanitelné příjmy podle paragrafů 7 až 10 zákona o dani z příjmu. Uvedené pravidlo platí i pro zdaňovací období roku 2021 a tedy přiznání podávané v roce 2022.

Znamená to, že přiznání k dani z příjmů musí v roce 2022 podat všichni zaměstnanci, kteří nemohou podepsat u zaměstnavatele takzvané růžové prohlášení čili Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Přiznání musí tedy podat všichni zaměstnanci, kteří v roce 2021 pracovali souběžně ve stejném měsíci či měsících pro dva nebo i více zaměstnavatelů. Stejnou povinnost podání přiznání mají i zaměstnanci, kteří si v roce 2021 přivydělávali k zaměstnání samostatnou výdělečnou činností nebo měli jiný příležitostný přivýdělek vyšší než 30 000 Kč za celý rok. Podání daňového přiznání se nevyhnou ani zaměstnanci, kteří v roce 2021 měli příjmy z pronájmu nemovitosti nebo příjmy z kapitálového majetku například podíly ze zisku obchodní společnosti nebo úroky z poskytnutých půjček směnek a podobně. Podání přiznání budou muset někteří zaměstnanci učinit i kvůli přijetí daru, pokud uvedený dar nesplňuje podmínky pro osvobození.

Podání přiznání za rok 2021 se týká také všech zaměstnanců, kteří sice měli jen příjmy ze zaměstnání a od jednoho zaměstnavatele, ale tyto příjmy přesahovaly za celý rok částku 1 701100 Kč za celý rok. Na příjmy v dané výši respektive na tu část příjmů, která převyšuje uvedený limit je třeba prostřednictvím přiznání uplatnit vyšší sazbu daně 23 procent.

Pozor pokud příjmy zaměstnance byli vyšší jen některý měsíc v roce, ale v celkovém součtu výše uvedený limit překročen nebyl, přiznání se podávat nemusí a je možné požádat zaměstnavatele o zúčtování.

Do kdy musí zaměstnanec přiznání v roce 2022 podat a co k němu potřebuje?

K podání přiznání potřebuje zaměstnanec potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele nebo zaměstnavatelů, pro které v roce 2021 pracoval. O uvedená potvrzení si zaměstnanec musí sám požádat. Do přiznání na příslušné řádky je třeba uvést i všechny další zdanitelné příjmy, které zaměstnanec měl. Samozřejmě si zaměstnanec může v přiznání uplatnit i slevy na dani či nezdanitelné části základu daně, na které má podle své konkrétní situace nárok. Všichni zaměstnanci si mohou uplatnit základní slevu na poplatníka, velká část zaměstnanců, kteří jsou rodiči nezaopatřených dětí, si uplatňuje daňové zvýhodnění na děti, z níž často plyne i daňový bonus. Nejeden poplatník může uplatňovat i daňovou slevu na manželku s nízkými příjmy nebo třeba slevu na invaliditu. Pro pracující studenty je, zde daňová sleva na studenta. Dále je možné uplatnit si odpočet z daně třeba za zaplacené spoření na penzi, odpočet za splácení hypotéky či odpočet za poskytnutí daru potřebným.

Nároky na slevy, kromě slevy na poplatníka a nároky na odpočet daně je nutné vždy doložit příslušným dokladem. Sleva na děti se dokládá rodným listem dítěte či dětí, sleva na invaliditu potvrzením o pobírání invalidního důchodu, sleva na hypotéku potvrzením banky o platbách a podobně.

Přiznání k dani z příjmu se všemi doklady, které se poplatníka týkají, je třeba odevzdat v termínech stanovených pro podání přiznání. Základní lhůta pro všechny poplatníky, tedy i pro zaměstnance, na podání přiznání a zaplacení daně z příjmu je podání i zaplacení do 1. dubna 2022. Poplatník, který bude podávat přiznání k dani elektronicky, může využít prodlouženého termínu a přiznání v klidu podat a zaplatit daň až do 2. května 2022. A nejdelší lhůtu pro přiznání a platbu daně mají poplatníci, kterým bude přiznání řešit daňový poradce. Tito poplatníci mohou splnit povinnost do 1. července 2022.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Do nároku na dávky již nebudou vstupovat přivýdělky nezaopatřených dětí

Do nároku na dávky již nebudou vstupovat přivýdělky nezaopatřených dětí

Datum článku: 02. 12. 2022

Poslanecká sněmovna schválila návrh MPSV na další změny v dávkovém systému konkrétně u příspěvku na bydlení…

Více informací
Nejčastější postihy v oblasti daní

Nejčastější postihy v oblasti daní

Datum článku: 01. 12. 2022

Oblast daní je vždy pevně propojena s daňovými povinnostmi, které se musí plnit dle přísných pravidel určených…

Více informací
Zvýšení náhrad za ztrátu výdělku po úrazu či nemoci v zaměstnání v roce 2023

Zvýšení náhrad za ztrátu výdělku po úrazu či nemoci v zaměstnání v roce 2023

Datum článku: 01. 12. 2022

Náhrady za ztrátu výdělku zaměstnancům po pracovním úrazu či nemoci z povolání a také náhrady pro pozůstalé…

Více informací
O předání výpovědi do sféry zaměstnavatele by měl mít zaměstnanec doklad

O předání výpovědi do sféry zaměstnavatele by měl mít zaměstnanec doklad

Datum článku: 30. 11. 2022

Každý zaměstnanec má na základě příslušného ustanovení zákoníku práce možnost dát ze své vlastní vůle…

Více informací