Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zaměstnavatel jen z důvodu předcházení nákaze virem nařídit povinnou roušku na pracovišti zaměstnancům nemůže

Roušky se podle epidemiologů a dalších zdravotnických odborníků ukázaly jako velmi dobrý pomocník v preventivní ochraně před nákazou onemocněním Covid-19. Jenže i ohledně nařizování nošení roušek jsou zákonem určená pravidla a zaměstnavatelé nemohou zaměstnancům jen tak nařídit povinné nošení roušek z důvodů ochrany před výše uvedeným onemocněním.

Zaměstnavatel jen z důvodu předcházení nákaze virem nařídit povinnou roušk 2.jpg
Datum článku: 07. 09. 2020

V souvislosti s ochranou před onemocněním Covid-19 může povinnost nosit roušku nařídit pouze stát respektive ministerstvo zdravotnictví

I když je epidemiologická situace s onemocněním Covid-19 vážná, nakažených přibývá stále více, nemůže o zavádění ochranných opatření rozhodovat každý, byť by to i mělo být ku prospěchu věci. I přesto, že situace ukazuje, že pracovní kolektivy jsou skupinou, kde k šíření nákazy dochází častěji, než jinde nelze ani zde zavádět nějaká nadstandardní opatření, která by plynula jen z pouhého rozhodnutí zaměstnavatele. I zde je nutné postupovat podle aktuálního nařízení vlády. Uvedené platí i pro povinné nošení roušek v zaměstnání. Zaměstnavatel si musí v daném případě dávat pozor, protože by naopak nařízením přísnějších ochranných opatření neporušoval zákon.

Z nařízení ministerstva zdravotnictví ČR je od 1. září 2020 povinnost nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst nařízena:

  • ve všech prostředcích hromadné dopravy a v Praze ve všech prostorách metra, které jsou přístupné cestujícím,
  • ve všech zdravotnických i sociálních zařízeních včetně stacionářů, léčeben a podobných zařízení,
  • na úřadech,
  • ve volebních místnostech,
  • na akcích konaných uvnitř budov, kde je více než 100 osob.

Kromě toho platí přísnější opatření pro Prahu, kde jsou roušky nutností:

  • ve všech vnitřních prostorách nádražních budov,
  • ve vnitřních prostorách letiště Václava Havla,
  • od 9. září 2020 budou roušky povinné také v nákupních centrech.

Zaměstnavatel může zaměstnanci nařídit roušku jen při rizikových zákonem vymezených činnostech

Jak je řečeno výše zaměstnavatel jen z vlastní vůle nemůže zaměstnancům nošení roušky nařizovat, pokud si roušku jako ochranný prostředek nevyžaduje jako ochranu při práci sama činnost, kterou zaměstnanec koná. Jsou zde totiž i zákonná pravidla ochrany zdraví zaměstnance při práci a jeho ustanovení o nutnosti ochranných prostředků při rizikových pracovních činnostech. Jedná se o činnosti v prašném prostředí například práce u vysokých pecí, práce v dolech, šachtách, lomech a podobných prostorách při demoličních práci i některých činnostech při opracování dřeva. Roušku jako nutnou pracovní pomůcku musí povinně používat i zaměstnanec při práci s plynovými zařízeními, při práci s lepidly, rozpouštědly, mrazícími technologiemi a při dalších činnostech specifikovaných v nařízení vlády č. 495/2001 Sb. V daných případech musí zaměstnavatel v každé době dbát na ochranu zdraví zaměstnance při práci a povinnost roušky zde platí bez ohledu na aktuální epidemie.

Pozor i tam, kde zaměstnavatel povinnost roušky vyžadovat může, musí znát a dodržovat povinnosti s tím spojené

U povinností nařízených zákonem je důležité se vždy jako zaměstnavatel soustředit na všechno co je v zákoně obsaženo a co s danou povinností souvisí. Jak je tedy uvedeno výše v rizikových zákonem vymezených situacích povinnost roušky zaměstnavatel zaměstnanci nařídit může, ale před tím než uvedené nařízení aplikuje v praxi, musí mít písemně zpracovanou dokumentaci ohledně rizik na pracovišti a musí vědět, jak s rouškami správně zacházet před i po použití a samozřejmě v tom proškolit zaměstnance. V neposlední řadě používání všech bezpečnostních prvků musí být také předem vždy projednáno s odbory jako zástupci zaměstnanců.

Všechny ochranné prostředky, jejichž používání zaměstnavatel po zaměstnancích v rámci ochrany a bezpečnosti zdraví při práci vyžaduje, musí zaměstnancům poskytovat zdarma. Zaměstnavatel musí dodržovat také všechna pravidla, která se k používání ochranných prostředků váží. V případě nošení roušek se jedná o poskytnutí většího množství přestávek nejméně na 10 minut, ve kterých si zaměstnanec může roušku sundat. Přestávky je nutné poskytovat vždy nejpozději po dvou hodinách práce.

Jsou zaměstnanci, kteří ze zdravotních důvodů v roušce pracovat nemohou

Zaměstnavatel musí vyřešit i situaci, kdy zaměstnanec ze závažných důvodů potvrzených lékařem pracovat v roušce nesmí například astmatici a lidé s různými druhy dlouhodobých dýchacích problémů. Zaměstnavatel musí pro takového zaměstnance zajistit práci tak, aby v roušce pracovat nemusel a nebylo ohroženo jeho zdraví.

Tam, kde je povinnost roušky na pracovišti nastavena zákonem, musí ji zaměstnanec dodržet, jinak může dostat výpověď

Jak ukazují řádky výše nošení roušky na pracovišti, jako ochrany dýchacích cest před škodlivým působením různé pracovní činnosti na lidský organizmus si může žádat i spousta jiných situací než je současný boj s pandemií Covidu-19. A v takovém případě má své povinnosti ohledně dodržování zákonů i zaměstnanec a musí je dodržovat, aby nedostal výpověď. Pokud zaměstnavatel zavede opatření související s ochranou a bezpečností zdraví zaměstnance při práci v souladu s platnými zákony musí zaměstnanec daná pravidla respektovat a plnit je, jinak mu může hrozit i výpověď.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Datum článku: 25. 04. 2024

Práce na částečný úvazek je pro mnohé lidi přitažlivou alternativou, která umožňuje lépe skloubit profesní…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací