Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zaměstnavatelé nově nesmí dát výpověď zaměstnancům na otcovské

Zaměstnavatelé si již více než měsíc musí dávat větší pozor v případě dávání výpovědi zaměstnancům mužům čerpajícím 2 týdny otcovské dovolené ze zákona. Otcovská dovolení získala již od prosince 2022 nový zákonný statut a poskytuje uživatelům větší ochranu.

Zaměstnavatelé nově nesmí dát výpověď zaměstnancům n 2.jpg
Datum článku: 11. 01. 2023

Zaměstnancům čerpajícím otcovskou již nesmí být dána výpověď z jakéhokoli důvodu a okamžité zrušení pracovního poměru je také nepřípustné

V přívalu ekonomických starostí, vánočního shonu a povinností přicházejících pravidelně s koncem jednoho a začátkem dalšího roku mohla zaměstnavatelům i zaměstnancům uniknout jedna dost zásadní změna ohledně otcovské dovolené, která zaměstnancům přinesla silnější právní ochranu a zaměstnavatelé musí být opatrnější v případě dávání výpovědi zaměstnancům mužům. I mužům totiž přibyla situace, kdy jim výpověď z pracovního poměru nesmí být dána ani s nimi nelze okamžitě zrušit pracovní poměr.

Situace této absolutní ochrany před výpovědí zaměstnavatele nastává pro zaměstnance muže nově s nástupem na dvoutýdenní otcovskou dovolenou v době, kdy má nárok na čerpání dávky otcovské poporodní péče taktéž již nazývané zkráceně otcovská.

Status otcovské dovolené získal nově od 1. prosince 2022 plnohodnotné postavení v zákoně a otcovská dovolená získala stejný zákonný statut jako mateřská dovolená u žen. Jak je výše řečeno je tedy zaměstnanec čerpající otcovskou dovolenou jednoznačně více, než dříve chráněn nejen a nejen před výpovědí zaměstnavatele, ale náleží mu též ochrana nároku na dovolenou po skončení otcovské. Současně jsou zaměstnavatelé taktéž povinni zařadit zaměstnance po skončení otcovské na pracovní místo i pracoviště, kde zaměstnanec pracoval před nástupem na otcovskou dovolenou. Pouze v případě, že pracovní pozice či pracoviště zaměstnance bylo během čerpání otcovské dovolené zrušeno, zařadí zaměstnavatel zaměstnance po skončení otcovské dovolené na jiné pracovní místo v souladu s podmínkami pracovní smlouvy. Zákonná ochrana při čerpání otcovské dovolené je nyní stejná, jaká náleží při čerpání mateřské či rodičovské dovolené a platí zde tedy i stejné ochranné prvky související.

Možnost čerpání dávky otcovské poporodní péče a k tomu vázaného pracovního volna zde sice byla již před 1. prosincem 2022, ale ustanovení otcovské dovolené přímo zákonem zde chybělo. Zákon respektive zákoník práce samostatně institut otcovské dovolené neupravoval a nebyla zde tedy ani ona jednoznačná ochrana daných zaměstnanců. Od prosince 2022 je tedy situace jiná a Otcovská už je oficiálně nejen nárok na dávky otcovské poporodní péče poskytované z nemocenského pojištění zaměstnancům mužům při narození dítěte, ale je to i nárok na ony dva týdny dovolené na péči o nově narozené dítě a ženu po porodu.

Otcovskou dovolenou pokud o ni zaměstnanec požádá, musí zaměstnavatel akceptovat jako zákonnou důležitou překážku v práci na straně zaměstnance, respektovat vše co s ní souvisí a případnou výpověď je nutné odložit nebo prodloužit výpovědní dobu běžící již před nástupem na otcovskou

Jak ukazují řádky výše, Otcovská dovolená se nově v zákoníku práce zařadila mezi důležité překážky v práci na straně zaměstnance, při nichž danému zaměstnanci náleží ze zákona ochranná lhůta a zaměstnavatel má povinnost uvedené akceptovat, vyhovět zaměstnanci v žádosti o otcovskou a neporušit pravidla související s danou ochrannou lhůtou.

Paragraf 191 zákoníku práce přidal mezi svá ustanovení o povinnosti zaměstnavatele omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci i to, že tato povinnost se týká i doby, kdy zaměstnanec čerpá otcovskou dovolenou. Paragraf 195a  výslovně stanoví zaměstnavateli povinnost poskytnout zaměstnanci otcovskou dovolenou, která danému zaměstnanci přísluší po dobu poskytování dávky otcovské poporodní péče podle § 38a až 38d zákona o nemocenském pojištění.

Pokud již zaměstnanec ve výpovědi je a nastupuje na otcovskou dovolenou, platí u něho ochranná doba taktéž

Pokud rozhodnutí o výpovědi ze strany zaměstnavatele je doručeno zaměstnanci před tím, než uvedený zaměstnanec požádá o otcovskou dovolenou a pro zaměstnance v okamžiku žádosti o otcovskou dovolenou běží výpovědní lhůta, tak může nastat potřeba prodloužení výpovědní doby. Uvedené znamená, že pokud bylo o výpovědi zaměstnance rozhodnuto před podáním žádosti o otcovskou dovolenou a toto rozhodnutí bylo taktéž zaměstnanci před žádostí doručeno. Výpověď samozřejmě platí a bude možná potřeba výpovědní dobu prodloužit. Ochranná doba se obecně do výpovědní doby za zákona nezapočítává a pracovní poměr končí uplynutím řádné výpovědní doby po skončení doby ochranné. Záleží vždy na tom, kdy končí výpovědní doba a kdy doba ochranná. Pokud ochranná doba končí dříve, než nastane konec výpovědní doby, tak se výpovědní doba neprodlužuje. Pokud ochranná doba čili v daném případě otcovská dovolená ještě v poslední den standardní výpovědní doby trvá, bude potřeba výpovědní dobu prodloužit. K prodloužení výpovědní doby v daném případě však také dojít nemusí, pokud zaměstnanec z vlastního rozhodnutí zaměstnavateli oznámí, že na prodloužení výpovědní doby netrvá.

Za neposkytnutí otcovské dovolené nebo za porušení pravidel pro poskytování této dovolené hrozí zaměstnavateli pokuta až 500 000 Kč

Nová pravidla ohledně otcovské dovolené by tedy neměla žádnému zaměstnavateli uniknout a v žádném případě je nelze brát na lehkou váhu. Jedná se o zákonná ustanovení, za jejichž nedodržování či porušení hrozí pokuta podle zákona o inspekci práce.

V § 18 zákona o inspekci práce je u písmene d) jednoznačně stanoveno, že zaměstnavateli hrozí postih, pokud neposkytne mateřskou, otcovskou či rodičovskou dovolenou zaměstnanci nebo ji poskytne v rozporu s paragrafy 195 až 198 zákoníku práce.

Druhý odstavec § 18 zákona o inspekci práce pak stanoví, že uvedená pokuta může být až 500 000 Kč.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Datum článku: 18. 04. 2024

V každé firmě, bez ohledu na velikost či obor působení, se občas objeví moment, kdy se musí vyrovnat s úřední…

Více informací