Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zásilku výhradně do vlastních rukou lze dostat k adresátovi dosílkou

Vyzvednutí poštovní zásilky určené výhradně do vlastních rukou adresáta může být právě pro onoho adresáta hodně zapeklitý problém, když si tuto zásilku, skutečně z vážných důvodů nemůže osobně vyzvednout na poště kde je uložena. Situace se dá řešit kromě opakovaného doručení také takzvanou dosílkou, ale úplně snadné to není a je potřeba za to zaplatit příslušný poplatek.

Zásilku výhradně do vlastních rukou lze dostat k adresát 2.jpg
Datum článku: 10. 03. 2023

Pokud odesilatel zásilky zvolí zaslání „Do vlastních rukou výhradně jen adresáta, může příjemci čili adresátovi hodně zkomplikovat život

Důležité poštovní zásilky a poukázané peněžní částky, u nichž je nutné, aby se k adresátovi dostali, a odesilatel chce mít jistotu, se obvykle zasílají „Do vlastních rukou,“ nebo dokonce „Do vlastních rukou výhradně jen adresáta.“ Jenže obě záležitosti vyžadují převzetí příjemcem stvrzené podpisem a často už jen jejich převzetí může adresátovi pořádně komplikovat život, pokud si je z vážných důvodů nemůže vyzvednout na poště, kde jsou uloženy.

Předně je třeba říci, že se jedná o dvě odlišné záležitosti s různými pravidly pro vydání zásilky. K zásilce odeslané výhradně do vlastních rukou adresáta se adresát, pokud si nemůže zásilku vyzvednout, dostává s ještě většími komplikacemi, než když se jedná o zásilku do vlastních rukou bez označení výhradně do  rukou adresáta.

Zásilku, nebo peněžní částku do vlastních rukou, kde není výslovně uvedeno, ono „výhradně do rukou adresáta,“ vydá Česká pošta po předložení několika odpovídajících příslušných dokladů (zmocněním adresáta, zákaznická karta a rozšířeným průkazem příjemce) osobě zmocněné adresátem. Adresátem zmocněná osoba, kromě výše uvedených dokladů zákaznické karty a rozšířeného průkazu příjemce (obojí vydává Česká pošta na žádost osoby, která potřebuje zastoupit ve vyzvedávání své pošty) předkládá vždy také vlastní průkaz totožnosti. Vyzvednutí zásilky do vlastních rukou, včetně peněžní zásilky může tedy s uvedenými doklady provést z pověření adresáta i jiná osoba a Česká pošta ji po předložení všech zmíněných dokladů zmocněné osobě vydá.

Pokud však bude mít zásilka na sobě onu formulaci výhradně do vlastních rukou adresáta, tak pošta zásilku může vydat jedině a výhradně adresátovi. Zmocněná osoba, i když bude mít všechny výše uvedené doklady, zásilku vyzvednout nemůže, protože ji pošta nevydá.

Uvedenou záležitost musí řešit adresát žádostí buď o opakované doručení, nebo doručení dosílkou. Záleží na tom, kde se adresát nachází, zda na adrese, kam mu měla být zásilka doručena nebo na zcela jiné adrese.

Dosílka je změna místa dodání pošty adresátovi. O službu je nutné požádat je za poplatek a s žádostí je třeba vyslat na poštu zmocněnce s úředně ověřenou plnou mocí a dalšími doklady

Pokud si tedy adresát nemůže zásilku určenou výhradně do jeho vlastních rukou vyzvednout, musí situaci řešit buď sám, nebo s pomocí zmocněné osoby, Uvedená zásilka musí být poštou předána jedině do rukou adresáta. Může to být buď opakovaným doručením na stejnou, adresu, kde se předchozí doručení nezdařilo, ale adresát zásilky se zde stále nachází, nebo je zde právě druhá možnost změna místa dodání čili dosílka.

Služba dosílka je na rozdíl od služby opakované doručení službou za, kterou si adresát, pokud o ni požádá, musí zaplatit příslušný poplatek. Dosílka je doručení poštovní zásilky listovní, peněžní či jiné určené výhradně do rukou adresáta při změně místa pobytu adresáta.

O opakované doručení i o dosílku pošty si musí adresát vždy požádat. O opakované doručení si adresát může požádat i telefonicky na telefonní číslo pošty uvedené ve výzvě o uložené zásilce.

Aby o dosílku čili změnu místa dodání pošty určené výhradně do vlastních rukou  bylo možné požádat, je třeba vyplnit formulář Žádost o opatření adresáta v souvislosti s dodáním poštovních zásilek

S vyplněným a podepsaným formulářem se adresátem zmocněná osoba vydá na poštu. A aby tam mohla žádost o dosílku čili změnu v doručení adresátovi na adresu, kde právě pobývá vyřídit, musí mít písemnou ověřenou plnou moc udělenou adresátem a zákaznickou kartu i onen průkaz příjemce. Na základě žádosti a uvedených dokladů pak pošta do rukou adresáta zásilku doručí například i do nemocnice, lázní, domova seniorů nebo kam je třeba. Jak je řečeno výše za službu se samozřejmě platí cena dle aktuálního ceníku České pošty.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Rušení pošt a vyzvedávání důchodů na nástupnických pobočkách

Rušení pošt a vyzvedávání důchodů na nástupnických pobočkách

Datum článku: 23. 06. 2023

Důchodci, kteří si stále ještě důchod vyzvedávají na poště nebo je jim poštovní doručovatelkou doručován domů…

Více informací
Když se dluh nedaří řešit srážkami ze mzdy, je to zásadní problém

Když se dluh nedaří řešit srážkami ze mzdy, je to zásadní problém

Datum článku: 22. 06. 2023

Problémy s dluhy se stále týkají nemalé části obyvatel, dokonce se dá říci, že současná nepříznivá ekonomická…

Více informací
Žádost o příspěvek na bydlení by se již koncem roku 2023 měla vyplňovat s průběžným ukládáním

Žádost o příspěvek na bydlení by se již koncem roku 2023 měla vyplňovat s průběžným ukládáním

Datum článku: 26. 05. 2023

Vyjádření, že požádat o příspěvek na bydlení online není úplně snadné, zní z úst nejednoho žadatele…

Více informací
Důchodci budou od září 2023 platit více za výplatu důchodů na poště

Důchodci budou od září 2023 platit více za výplatu důchodů na poště

Datum článku: 04. 05. 2023

Důchodci, kteří si nechávají vyplácet důchod prostřednictvím České pošty, zaplatí od září 2023 vyšší…

Více informací