Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zdanění příjmů z pronájmu nemovitosti v roce 2022

Všichni, kdo v roce 2021 pronajímali byt či dům a měli z daného pronájmu příjem nad 6 tisíc za rok, mají i v roce 2022 zákonnou povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů a uvedený příjem zdanit

Zdanění příjmů z pronájmu nemovitosti v r 2.jpg
Datum článku: 25. 01. 2022

I v roce 2022 musí příjmy z pronájmu nemovitosti zdanit fyzické i právnické osoby

Jak je řečeno výše všichni, kdo za rok 2021 měli příjmy z pronájmu domu, bytu, nebo třeba nebytového prostoru nad 6 tisíc za rok a jejich celkové zdanitelné příjmy nebyly nižší než 15 000 Kč za rok, mají povinnost v roce 2022 podat daňové přiznání i když pronajímali vlastní byt či nemovitost jako soukromá osoba. Pokud šlo o příjmy z nemovitosti zapsané v obchodním majetku jako nemovitost sloužící k podnikání, tak se samozřejmě uvedené příjmy musí zdanit také. Rozdíl v obou případech je v tom, podle kterého paragrafu zákona o dani z příjmů se bude při zdanění postupovat.

V případě danění pronájmu fyzickou osobou tedy nepodnikatelem u nemovitosti, která není zapsána v obchodním majetku a nejde tedy o příjem z podnikání, se zdanění řídí dle § 9 zákona o dani z příjmů. V případě podnikatele a nemovitosti zapsané v obchodním majetku se zdanění pronájmu řídí § 7 stejného zákona.

Zdanění příjmů z pronájmu fyzické osoby

Z řádků výše je tedy jasné, že příjmy z pronájmu nemovitosti u fyzické osoby musí být zdaněny vždy s výjimkou příjmů do určitého ročního limitu, viz výše, které jsou od daně z příjmů osvobozeny.

Příjem z pronájmu fyzické osoby se vždy započítává do celkového základu daně a podléhá dani ve výši 15 procent nebo v případě vysokých příjmů převyšujících roční daňový základ 1 701 168 Kč pro rok 2021  může podléhat dani 23 procent. Ještě jinak řečeno osoba s celkovými ročními zdanitelnými příjmy do čtyřnásobku průměrné mzdy daní příjmy z nájmu za rok 2021 daní ve výši 15 procent. Osoba s vyššími příjmy bude používat ke zdanění uvedenou vyšší sazbu.

Příjmy z pronájmu fyzická osoba uplatňuje v příloze č. 2, daňového přiznání, kde vypočítává právě tento dílčí základ daně z příjmů dle § 9 zákona o daních z příjmu.

Od těchto příjmů z pronájmu si samozřejmě může i fyzická osoba odčíst výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů. Uvedené výdaje je možné si v přiznání uplatnit buď ve skutečné výši, nebo procentem, paušálem čili procentem z příjmů. Každý ze způsobů je v některých situacích výhodnější a jindy zase méně a poplatník si tedy může volit podle své konkrétní situace. Při uplatnění skutečných výdajů je nutné vést větší administrativu, Při uplatnění výdajů paušálem je věc administrativně jednodušší, ale zase je možné si takto uplatnit výdaje jen ve výši 30 procent příjmů z daného pronájmu tedy maximálně do částky 300 000 korun. Pokud je pronajímána nemovitost, která je společným majetkem manželů, zdaňuje příjmy z daného pronájmu vždy jen jeden z manželů.

Při příjmech z pronájmu fyzické osoby se neodvádí zdravotní ani sociální pojištění

Pokud má uvedené příjmy z pronájmu fyzická osoba a jedná se o výše uvedený pronájem nemovitosti nesloužící k podnikání, netýkají se uvedeného příjmu povinné odvody pojistného, tedy neodvádí se ani zdravotní pojištění ani sociální pojištění.

I při příjmech z pronájmu je samozřejmě možné použít všechny možné daňové slevy, které se daného poplatníka týkají

I v případě příjmů z pronájmu je možné samozřejmě uplatnit všechny dostupné slevy na dani a daňová zvýhodnění, které poplatník dle své individuální situace použít může a neplatit tak na daních více než je nutné. Každý poplatník může použít minimálně základní daňovou slevu na poplatníka, která za rok 2021 do daňového přiznání podávaného v roce 2022 činí 27 840 Kč. Mnoho poplatníků si taktéž může uplatnit i daňové zvýhodnění na děti či daňové zvýhodnění na manželku s nízkými příjmy a dají se použít i další slevy a nezdanitelné položky, které snižují základ daně.

Příjmy z pronájmu v případě právnické osoby

Pokud je pronajímaná nemovitost byt či dům součástí obchodního majetku podnikatele, tedy je v tomto majetku zapsána, pak samozřejmě příjmy z takového pronájmu musí být daněny jako příjmy z podnikání. Jak je řečeno výše je potřeba se v daném případě řídit jiným paragrafem daňového zákona než v případě fyzických osob. V případě daných příjmů z pronájmu už musí být vždy odváděno zdravotní i sociální pojištění. Na druhé straně i podnikatel si v rámci podnikání může uplatňovat daňové slevy a může si volit, jestli použije skutečné či paušální výdaje.

Pokud se v daních necítíte moc jistě je možné i pro řešení daňových záležitostí spojených s příjmy z nájmu a podání příslušného přiznání použít daňové poradenství odborníků.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zdanění výher od roku 2024 stoupne a pravidla jsou u každé výhry mírně odlišné

Zdanění výher od roku 2024 stoupne a pravidla jsou u každé výhry mírně odlišné

Datum článku: 21. 11. 2023

Od roku 2024 se všichni, kteří se občas neubrání pokušení hráčské vášně, musí připravit na nové daňové…

Více informací
Přiznání k dani za rok 2023 bude potřeba vyplnit v korunách i při placení daní a účtování v cizí měně

Přiznání k dani za rok 2023 bude potřeba vyplnit v korunách i při placení daní a účtování v cizí měně

Datum článku: 01. 11. 2023

Tuzemské firmy, které při své činnosti převážně operují s cizí měnou, budou moci od 1. 1. 2024 v cizí měně…

Více informací
Ocenění nehmotného majetku spojených osob si žádá zkušené znalce

Ocenění nehmotného majetku spojených osob si žádá zkušené znalce

Datum článku: 30. 10. 2023

Stanovení hodnoty nehmotného majetku hraje klíčovou roli v kontextu plnění daňových povinností. Jenže správné…

Více informací
Příjmy ze zaměstnání v zahraničí je třeba většinou daňově řešit i v ČR, ale někdy také ne

Příjmy ze zaměstnání v zahraničí je třeba většinou daňově řešit i v ČR, ale někdy také ne

Datum článku: 25. 10. 2023

Mít příjem ze zahraničí, není v dnešní době ani u tuzemských občanů nijak neobvyklá záležitost. Uvedené…

Více informací