Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zdravotní pojištění je třeba hlídat i při vedlejším podnikání nebo pasivních příjmech

Správně vyřešené čili zaplacené zdravotní pojištění si musí pohlídat všichni, kdo nemají otázku povinnosti platby zdravotního pojištění jednoznačně řešenu prostřednictvím úhrady přes zaměstnavatele nebo od státu. Jinými slovy o platbu zdravotního pojištění se nemusí starat osoby, které jsou pouze státními pojištěnci nebo jsou zaměstnanci, za které řeší povinnost stát a nemají jiné příjmy, z nichž se pojistné odvádí. Všichni ostatní musí zdravotní pojištění řešit.

Zdravotní pojištění je třeba hlídat i při vedlejším podnikání nebo pasivních př 2.jpg
Datum článku: 08. 09. 2023

Každý měsíc roku 2023 musí zdravotní pojišťovna dostat na účet správnou částku pojistného za každého pojištěnce, jinak přijde pokuta a penále

Jak již bylo v různých článcích na tomto portále několikrát upozorněno, tak povinnost pravidelné úhrady zdravotního pojištění musí mít vyřešenu každý občan od počátku života až do jeho konce. Povinnost být zdravotně pojištěn je v ČR ze zákona a má ji automaticky každá osoba, která má na území ČR trvalé bydliště nebo je v ČR v pracovněprávním vztahu čili zaměstnána v zákonném pracovním poměru. Povinnost ohledně zdravotního pojištění si tedy musí každý svéprávný občan vyřešit a ohlídat si její plnění protože v opačném případě hrozí pokuta a penále za neplnění.

Základní záležitostí, která musí být u každého pojištěnce za každý měsíc v roce splněna je pravidelná úhrada zákonem stanovené povinné minimální částky pojištění. Toto znamená, že u každého pojištěnce musí mít zdravotní pojišťovna každý měsíc pravidelně připsánu částku minimálně ve výši 13,5% z aktuálně platné minimální mzdy. V roce 2023 tato minimální měsíční částka činí 2336 Kč měsíčně. Výše pojistného může být i vyšší než minimální a záleží na tom, zda jde o osobu ekonomicky činnou čili pracující v zaměstnání nebo podnikající.

Pojistné na zdravotní pojištění musí být uhrazeno vždy ve správné výši a nejpozději do 8 dne měsíce následujícího po měsíci, za který se pojistné platí.

Pravidelně si musí zdravotní pojištění samostatně hradit i osoby, které mají pouze pasivní příjmy a u zdravotní pojišťovny jsou OBZP

Pravidelnému odvodu zdravotního pojištění se v ČR se bez sankce nelze vyhnout. Každý občan ČR musí být tedy přihlášen u některé ze sedmi státem registrovaných zdravotních pojišťoven a mít pojištění řádně hrazeno. O splnění dané povinnosti se musí starat všichni, kdo nepatří do kategorie státních pojištěnců, za kterou je pojistné hrazeno státem, nebo nejsou jen a pouze zaměstnanci, za které řeší odvod zaměstnavatel a nemají žádné další příjmy podléhající zdanění.

Pravidelnou úhradu zdravotního pojištění alespoň v minimální výši si musí samostatně řešit i všechny osoby takzvaně bez příjmů, které jsou v evidenci pojišťovny vedeny jako osoby bez zdanitelných příjmů čili OBZP. Každá osoba, která je v roce 2023 vedena u zdravotní pojišťovny vedena jako OBZP musí za každý měsíc roku samostatně uhradit onu částku 2336 Kč. Uvedenou částku je nutné uhradit také v případě, kdy má pojištěnec pouze takzvané pasivní příjmy čili příjmy z nájmu či kapitálu, z nichž žije a platí řádně daň z příjmů, ale zdravotní pojištění nemá jinak hrazeno ani jako zaměstnanec či státní pojištěnec Takového pojištěnce pojišťovna eviduje jako OBZP a pojistné jí musí hradit sám a nesmí na pravidelnou platbu zapomínat.

Zdravotní pojištění je třeba hradit i z podnikání na vedlejší činnost při zaměstnání

Další skupinou, která musí sama pamatovat na povinný roční doplatek zdravotního pojištění, jsou zaměstnanci, kteří kromě zaměstnání ještě podnikají na vedlejší činnost. Zaměstnanci, kteří kromě zaměstnání provozují ještě i podnikatelskou činnost musí uhradit zdravotní pojištění i z tohoto podnikání. Nestačí tedy, že je za ně hrazeno zdravotní pojištění zaměstnavatelem, když jsou zaměstnanci. Úhrada pojistného u nich musí být i za jejich podnikatelskou vedlejší činnost. Pojistné na zdravotní pojištění z vedlejšího podnikání platí tito zaměstnanci jednou ročně při podání povinného přehledu o příjmech a výdajích. Při podnikání na vedlejší činnost při zaměstnání se zdravotní pojistné z tohoto podnikání hradí ze skutečně dosaženého zisku a nemusí se platit měsíční zálohy, ale zdravotní pojištění být uhrazeno musí právě výše zmíněnou formou. Pokud podnikající zaměstnanec zdravotní pojistné z podnikání neodvede, vzniká mu  dluh a samozřejmě následuje i penále. Skutečnost, že je za tohoto pojištěnce odváděno pojistné za jeho činnost v zaměstnání nestačí. Povinnost zde musí být splněna za ekonomickou činnost zaměstnance zvlášť a za podnikání také zvlášť.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Daň z nemovitosti se ze zahraničí složenkou zaplatit nedá

Daň z nemovitosti se ze zahraničí složenkou zaplatit nedá

Datum článku: 29. 04. 2024

V letošním roce, stejně jako každý předešlý, nastal čas, kdy Finanční správa České republiky započala…

Více informací
Kolik se platí na nemocenské pojištění?

Kolik se platí na nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

V souvislosti s nemocenským pojištěním, které je nezbytnou součástí sociálního zabezpečení v České republice,…

Více informací
Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Daň z nemovitosti je nejsnazší zaplatit přes QR kód a internetové bankovnictví

Daň z nemovitosti je nejsnazší zaplatit přes QR kód a internetové bankovnictví

Datum článku: 26. 04. 2024

Finanční správa České republiky rozesílat dokumenty k platbě daně z nemovitých věcí.   Údaje k platbě…

Více informací