Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zdravotní pojištění si i v roce 2020 musí nejeden občan odvádět sám

Platba zdravotního pojištění je v naší republice povinná a mnozí z nás ji vidí jako samozřejmost, kterou má každý nějak automaticky vyřešenu. Opak je však pravdou. Kdo není zaměstnancem nebo nepatří do kategorie státních pojištěnců, musí si zdravotní pojištění i v roce 2020 alespoň v aktuální minimální výši hradit sám. Kdo si zdravotní pojištění neplatí, dostává se rychle do problémů se zdravotní pojišťovnou a problémů s dluhy.

Zdravotní pojištění si i v roce 2020 musí nejeden obč 2.jpg
Datum článku: 29. 01. 2020

U každého pojištěnce musí i v roce 2020 mít zdravotní pojišťovna měsíčně 13,5 procenta alespoň z minima

Sazba zdravotního pojištění je pro všechny pojištěnce stejná a její výše se už několik let nemění i v roce 2020 zůstává 13,5 procenta z aktuální výše minimální mzdy nebo u OSVČ na hlavní činnost z aktuálního minimálního vyměřovacího základu. Pokud pojišťovna danou částku za pojištěnce v pravidelném měsíčním intervalu nedostane, začne peníze vymáhat pomocí penále, pokut a nezřídka i exekucí. Při neplacení zdravotního pojištění však nehrozí jen problémy s dluhy, ale i problémy s úhradou zdravotní péče, když ji taková osoba potřebuje.

O úhradu zdravotního pojištění se nemusí starat státní pojištěnci a zaměstnanci v pracovním poměru

Stát pravidelně odvádí příslušnou částku zdravotního pojištění za všechny občany, které má registrovány jako své pojištěnce. Do skupiny státních pojištěnců patří kromě nezaopatřených dětí, studentů do 26 let věku a důchodců se všemi typy důchodů, také rodiče na mateřské či rodičovské dovolené a osoby v evidenci úřadů práce pobírající podporu v nezaměstnanosti.

Zaměstnanec v pracovním poměru se většinou o odvod zdravotního pojištění také starat nemusí, protože uvedenou povinnost za něho musí splnit zaměstnavatel. Zaměstnavatel musí z každé superhrubé mzdy každého zaměstnance odvést na dané pojištění 9 procent a z hrubé mzdy k tomu následně ještě přidat 4,5 procenta.

Problém však může nastat, když výdělek zaměstnance nedosahuje výše aktuálně platné minimální mzdy. Minimální mzda pro rok 2020 činí 14 600 Kč měsíčně. Pokud je měsíční mzda zaměstnance nižší než minimální mzda, musí si zaměstnanec chybějící částku na zdravotní pojištění pravidelně doplácet sám.

Osoby samostatně výdělečně činné musí být samostatné i v placení zdravotního pojištění

Osoby samostatně výdělečně činné registrované u zdravotní pojišťovny jako OSVČ musí odvádět zdravotní pojišťovně alespoň minimální zálohy. Pokud se jedná o OSVČ s podnikáním na hlavní činnost musí dodržet minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění odvádět pravidelně z tohoto základu aktuálního pro daný rok. Pro rok 2020 činí tato minimální měsíční platba 2 352 Kč.

I OSVČ podnikající na vedlejší činnost musí zaplatit zdravotní pojišťovně, ale nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ a nemusí se platba odvádět měsíčně. OSVČ vedlejší odvede zdravotní pojištění ze skutečně dosaženého zisku a většinou se tak děje jednou ročně po podání Přehledu o příjmech a výdajích za dané zdaňovací období. V roce 2020 to bude za zdaňovací období 2019 a za zdaňovací období 2020 to bude až v roce 2021 po podání výše uvedené dokumentace.

Pozor i v případě práce na dohody někdy není jiná možnost, než si platit zdravotní pojištění

Mnoho lidí si přivydělává či pracuje na dohody o provedení práce a i zde může nastat situace, kdy si pojištěnec musí hradit alespoň minimální zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů. Uvedená situace nastává tehdy, když se jedná o dohody do limitu, ze kterých se zdravotní ani sociální pojištění neodvádí a zároveň pojištěnec není zaměstnancem ani státním pojištěncem, ani si nehradí zdravotní pojištění jako podnikatel.

Osoby bez zdanitelných příjmů musí v roce 2020 na zdravotní pojištění odvádět 1971 Kč každý měsíc

Další skupinou osob, která si zdravotní pojištění musí hradit sama, alespoň v minimální výši odpovídající částce 13,5 procenta z aktuální minimální mzdy jsou všechny osoby, které nejsou zaměstnanci v pracovním poměru, státní pojištěnci, ani OSVČ. Jedná se o osoby, které se musí u zdravotní pojišťovny nahlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů. V roce 2020 pak musí tyto osoby bez zdanitelných příjmů odvádět zdravotní pojišťovně měsíčně částku 1971 Kč. Jako OBZP se musí na zdravotní pojišťovně nahlásit a platit si pojistné i lidé, kteří byli vyřazeni z evidence úřadu práce a do pracovního procesu se stále nezapojili i nezaměstnaní, kteří se na ÚP vůbec neregistrovali.

Mezi OBZP může patřit i osoba, která má příjmy z pronájmu či kapitálu a nežije si rozhodně špatně. Ovšem i tato osoba musí mít pravidelně hrazeno zdravotní pojištění a z pronájmu ani kapitálu se pojistné neodvádí ani na zdravotní ani na sociální pojištění. Pokud tedy tato osoba nemá ještě jiné příjmy, ze kterých by se pojištění odvádělo ani nemá pojištění hrazeno státem, pak si musí zdravotní pojištění také pravidelně platit

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zálohy na zdravotní pojištění budou OSVČ dočasně odpuštěny také

Zálohy na zdravotní pojištění budou OSVČ dočasně odpuštěny také

Datum článku: 24. 03. 2020

Včera i tyto stránky informovaly o tom, že živnostníkům i dalším OSVČ bude na půl roku prominuta platba záloh…

Více informací

Zálohy na zdravotní pojištění budou OSVČ dočasně odpuštěny také

Včera i tyto stránky informovaly o tom, že živnostníkům i dalším OSVČ bude na půl roku prominuta platba záloh na důchodové pojištění. A včera se vláda dohodla na tom, že stejný postup bude platit i pro zdravotní pojištění.

K prominutým platbám na důchodové pojištění se přidává i prominutí plateb zdravotního pojištění

Dnes Parlament na mimořádné schůzi schvaluje daňové úlevy pro OSVČ těžce zkoušené současnou virovou krizí. Jak už informovaly tyto stránky včera, jedná se o kromě jiného o prominutí plateb pro OSVČ na důchodové pojištění a po včerejším dalším jednání se vláda rozhodla taktéž dané skupině prominout i platby na zdravotní pojištění.

Protože OSVČ jsou teď jednou z nejohroženějších skupin, protože většina z nich za současného stavu nemůže konat svou práci a nemá však nárok na náhradu mzdy, budou jim odpuštěny povinné platby na sociální i zdravotní pojištění. Platby budou odpuštěny všem OSVČ do výše minimálních záloh za období březen až srpen 2020.

OSVČ s vyšší než minimální zálohou doplatí rozdíl příští rok v ročním vyúčtování

Povinnými platbami se v krizové situaci nemusí zabývat ani OSVČ, kteří mají povinnost vyšší než minimální. Pro tyto podnikatele platí taktéž prominutí minimálních záloh a to co mají zaplatit nad minimum, si mohou doplatit v příštím roce po vyúčtování.

Živnostníkům budou nejspíš na půl roku prominuty povinné platby na důchodové pojištění

Živnostníkům budou nejspíš na půl roku prominuty povinné platby na důchodové pojištění

Datum článku: 23. 03. 2020

Kvůli současné koranavirové krizi budou mít OSVČ s největší pravděpodobností na půl roku prominuty platby…

Více informací
Platební terminály by během příštích tří let měly co nejvíce zdomácnět i u malých podnikatelů

Platební terminály by během příštích tří let měly co nejvíce zdomácnět i u malých podnikatelů

Datum článku: 26. 02. 2020

Platba kartou by během příštích tří let měla být samozřejmou možností i u malých a středních obchodníků.…

Více informací