Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zdravotní pojištění si i v roce 2020 musí nejeden občan odvádět sám

Platba zdravotního pojištění je v naší republice povinná a mnozí z nás ji vidí jako samozřejmost, kterou má každý nějak automaticky vyřešenu. Opak je však pravdou. Kdo není zaměstnancem nebo nepatří do kategorie státních pojištěnců, musí si zdravotní pojištění i v roce 2020 alespoň v aktuální minimální výši hradit sám. Kdo si zdravotní pojištění neplatí, dostává se rychle do problémů se zdravotní pojišťovnou a problémů s dluhy.

Zdravotní pojištění si i v roce 2020 musí nejeden obč 2.jpg
Datum článku: 29. 01. 2020

U každého pojištěnce musí i v roce 2020 mít zdravotní pojišťovna měsíčně 13,5 procenta alespoň z minima

Sazba zdravotního pojištění je pro všechny pojištěnce stejná a její výše se už několik let nemění i v roce 2020 zůstává 13,5 procenta z aktuální výše minimální mzdy nebo u OSVČ na hlavní činnost z aktuálního minimálního vyměřovacího základu. Pokud pojišťovna danou částku za pojištěnce v pravidelném měsíčním intervalu nedostane, začne peníze vymáhat pomocí penále, pokut a nezřídka i exekucí. Při neplacení zdravotního pojištění však nehrozí jen problémy s dluhy, ale i problémy s úhradou zdravotní péče, když ji taková osoba potřebuje.

O úhradu zdravotního pojištění se nemusí starat státní pojištěnci a zaměstnanci v pracovním poměru

Stát pravidelně odvádí příslušnou částku zdravotního pojištění za všechny občany, které má registrovány jako své pojištěnce. Do skupiny státních pojištěnců patří kromě nezaopatřených dětí, studentů do 26 let věku a důchodců se všemi typy důchodů, také rodiče na mateřské či rodičovské dovolené a osoby v evidenci úřadů práce pobírající podporu v nezaměstnanosti.

Zaměstnanec v pracovním poměru se většinou o odvod zdravotního pojištění také starat nemusí, protože uvedenou povinnost za něho musí splnit zaměstnavatel. Zaměstnavatel musí z každé superhrubé mzdy každého zaměstnance odvést na dané pojištění 9 procent a z hrubé mzdy k tomu následně ještě přidat 4,5 procenta.

Problém však může nastat, když výdělek zaměstnance nedosahuje výše aktuálně platné minimální mzdy. Minimální mzda pro rok 2020 činí 14 600 Kč měsíčně. Pokud je měsíční mzda zaměstnance nižší než minimální mzda, musí si zaměstnanec chybějící částku na zdravotní pojištění pravidelně doplácet sám.

Osoby samostatně výdělečně činné musí být samostatné i v placení zdravotního pojištění

Osoby samostatně výdělečně činné registrované u zdravotní pojišťovny jako OSVČ musí odvádět zdravotní pojišťovně alespoň minimální zálohy. Pokud se jedná o OSVČ s podnikáním na hlavní činnost musí dodržet minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění odvádět pravidelně z tohoto základu aktuálního pro daný rok. Pro rok 2020 činí tato minimální měsíční platba 2 352 Kč.

I OSVČ podnikající na vedlejší činnost musí zaplatit zdravotní pojišťovně, ale nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ a nemusí se platba odvádět měsíčně. OSVČ vedlejší odvede zdravotní pojištění ze skutečně dosaženého zisku a většinou se tak děje jednou ročně po podání Přehledu o příjmech a výdajích za dané zdaňovací období. V roce 2020 to bude za zdaňovací období 2019 a za zdaňovací období 2020 to bude až v roce 2021 po podání výše uvedené dokumentace.

Pozor i v případě práce na dohody někdy není jiná možnost, než si platit zdravotní pojištění

Mnoho lidí si přivydělává či pracuje na dohody o provedení práce a i zde může nastat situace, kdy si pojištěnec musí hradit alespoň minimální zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů. Uvedená situace nastává tehdy, když se jedná o dohody do limitu, ze kterých se zdravotní ani sociální pojištění neodvádí a zároveň pojištěnec není zaměstnancem ani státním pojištěncem, ani si nehradí zdravotní pojištění jako podnikatel.

Osoby bez zdanitelných příjmů musí v roce 2020 na zdravotní pojištění odvádět 1971 Kč každý měsíc

Další skupinou osob, která si zdravotní pojištění musí hradit sama, alespoň v minimální výši odpovídající částce 13,5 procenta z aktuální minimální mzdy jsou všechny osoby, které nejsou zaměstnanci v pracovním poměru, státní pojištěnci, ani OSVČ. Jedná se o osoby, které se musí u zdravotní pojišťovny nahlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů. V roce 2020 pak musí tyto osoby bez zdanitelných příjmů odvádět zdravotní pojišťovně měsíčně částku 1971 Kč. Jako OBZP se musí na zdravotní pojišťovně nahlásit a platit si pojistné i lidé, kteří byli vyřazeni z evidence úřadu práce a do pracovního procesu se stále nezapojili i nezaměstnaní, kteří se na ÚP vůbec neregistrovali.

Mezi OBZP může patřit i osoba, která má příjmy z pronájmu či kapitálu a nežije si rozhodně špatně. Ovšem i tato osoba musí mít pravidelně hrazeno zdravotní pojištění a z pronájmu ani kapitálu se pojistné neodvádí ani na zdravotní ani na sociální pojištění. Pokud tedy tato osoba nemá ještě jiné příjmy, ze kterých by se pojištění odvádělo ani nemá pojištění hrazeno státem, pak si musí zdravotní pojištění také pravidelně platit

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Firmy se možná dočkají úlev od poplatků kvůli zdražování energií

Firmy se možná dočkají úlev od poplatků kvůli zdražování energií

Datum článku: 18. 10. 2021

Rostoucí ceny energií působí a budou působit těžkou hlavu nejen domácnostem, ale i firmám a vláda se dnes…

Více informací
Trvalé příkazy společnostem Bohemia Energy se doporučuje zrušit

Trvalé příkazy společnostem Bohemia Energy se doporučuje zrušit

Datum článku: 15. 10. 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Energetický regulační úřad ČR doporučuje zákazníkům firem ze skupiny Bohemia…

Více informací
Paušální daň v roce 2022 bude o 525 Kč vyšší

Paušální daň v roce 2022 bude o 525 Kč vyšší

Datum článku: 08. 10. 2021

Paušální daň, která má být pro drobné podnikatele nejjednodušší a nejlevnější cestou řešení daňových…

Více informací
Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění v roce 2022 vzrostou o více než 200 Kč

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění v roce 2022 vzrostou o více než 200 Kč

Datum článku: 29. 09. 2021

Ač je teprve začátek podzimu, osoby samostatně výdělečně činné už pomaličku plánují nutné výdaje na příští…

Více informací