Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Získat majetek darem nebo zdědit? Co vyjde levněji?

Uvažujete zda svůj majetek darujete nebo jej raději necháte po naplnění vašich dnů přejít do dědictví? Co bude finančně výhodnější? To jsou otázky těžké a spíše pochmurné. Pojďme do nich vnést alespoň trochu světla odpověďmi.

Získat majetek darem nebo zdědit Co vyjde levněji.jpg
Datum článku: 01. 04. 2015

Darování majetku osobám příbuzným

U darování majetku je důležitou skutečností, zda obdarovaní jsou vaši příbuzní či nikoliv.
Blízcí příbuzní jsou ze zákona osvobozeni od daně z příjmu u majetku získaného darem.
Toto ustanovení platí pro přímé příbuzné, kam patří rodiče, děti, vnuci a manželé, ale také pro sourozence, neteře, synovce, tety, strýce, zetě, snachy, rodiče manžela a manžele rodičů a osoby, které s dárcem žijí po dobu jednoho roku ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečují o společnou domácnost nebo jsou na dárce odkázány výživou. Záležet bude na tom zda si dárce sestaví darovací smlouvu sám nebo si k tomuto kroku pozve na pomoc odborníka, který samozřejmě bude chtít za uvedenou službu zaplatit.
V případě, že svým blízkým darujete nemovitost. Zaplatíte poplatek za přepsání údajů v katastru nemovitostí a poplatky za ověření podpisu na darovací smlouvě. Což znamená výdaj něco přes 1000 Kč.

Darování majetku osobám nepříbuzným

Darování majetku osobám nepříbuzným zvažujte. Osoba, kterou s vámi nepojí blízké příbuzenské pouto a není ani vaším manželem, manželkou, druhem nebo družkou bude muset z darovaného majetku zaplatit daň z příjmů, což znamená 15% z hodnoty daru. Pokud bude obdarovaným osoba právnická zaplatí na dani 19% z hodnoty daru. Nepříbuzný obdarovaný bude osvobozen od daně jedině v případě, že hodnota daru případně součet hodnoty darů od jednoho dárce nebude vyšší než 15 000 Kč za rok.

Dědictví je od daně osvobozeno

Od roku 2014 se dědická daň stala součástí daně z příjmů a příjmy z dědictví jsou od daně osvobozeny. Toto osvobození se týká všech dědiců příbuzných i nepříbuzných. Z tohoto pohledu by se mohlo dědictví zdát jako ideální přechod majetku na jinou osobu. Ale zdání klame. Žádné dědictví nemůže proběhnout bez dědického řízení, kde je zcela nepostradatelná osoba notáře a tato osoba musí dostat za svou práci odměnu. Odměna notáři je stanovena vyhláškou ministerstva spravedlnosti. Výše této odměny vychází z ceny dědictví a vedlejších nákladů, kam se započítává příprava všech podkladů pro průběh dědického řízení a další podobné náklady. Tato odměna nebývá zpravidla drobnou záležitostí, takže i když je dědictví od daně osvobozeno je třeba počítat s nemalými notářskými výdaji.

Dary, dědictví a daňové přiznání

Jak se odrazí nově získaný majetek v daňovém přiznání obdarovaných a dědiců? V případě dědictví je získaný majetek od daně vždy osvobozen. Proto se dědictví do daňového přiznání nijak nepromítne. Dar od blízkého příbuzného se v daňovém přiznání také neobjeví protože se na něj vztahuje osvobození, ale dar od osoby nepříbuzné se v daňovém přiznání musí objevit v kolonce ostatních příjmů.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Přiznání k dani, Přehledy, přeplatek daně a Koronavirus

Přiznání k dani, Přehledy, přeplatek daně a Koronavirus

Datum článku: 27. 03. 2020

Daňové povinnosti se musí plnit i při řádění Koronaviru, ale vzhledem k dané situaci vláda prodloužila lhůtu …

Více informací
Liberační daňový balíček i infolinka k individuálnímu informování veřejnosti ohledně daňových záležitostí

Liberační daňový balíček i infolinka k individuálnímu informování veřejnosti ohledně daňových záležitostí

Datum článku: 16. 03. 2020

Současná krizová situace se velmi nesnadno zvládá podnikatelům i obyčejným daňovým poplatníkům z hlediska…

Více informací
Daňové přiznání mohou fyzické osoby a podnikatelé podávat bez postihu až do začátku července 2020, ale poslední část EET se neodloží

Daňové přiznání mohou fyzické osoby a podnikatelé podávat bez postihu až do začátku července 2020, ale poslední část EET se neodloží

Datum článku: 13. 03. 2020

Řádění Koronaviru odsune i základní termín podání daňového přiznání až na červenec, ale s počátkem…

Více informací
Povinnost oznamovat osvobozené příjmy nad limit pěti milionů je nutné splnit i v roce 2020

Povinnost oznamovat osvobozené příjmy nad limit pěti milionů je nutné splnit i v roce 2020

Datum článku: 02. 03. 2020

Není osvobozený příjem jako osvobozený příjem. Pokud osvobozený příjem fyzické osoby přesáhne za zdaňovací…

Více informací