Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zjednodušení Potvrzení o žití od roku 2022 k výplatě důchodů pro klienty s bydlištěm na Slovensku

Klienti ČSSZ s bydlištěm ve Slovenské republice, kterým jsou vypláceny důchody ze sociálního systému ČR, budou nově od roku 2022 vyplňovat nutný formulář „Potvrzení o žití“ už pouze jednou ročně místo čtyřikrát.

Zjednodušení Potvrzení o žití od roku 2022 k výplatě důchodů pro klienty s bydliš 2.jpg
Datum článku: 12. 11. 2021

Potvrzení o žití je povinný formulář pro výplatu důchodů u osob s trvalým bydlištěm mimo ČR

Jak napovídá úvod klienti s trvalým bydlištěm mimo území ČR tedy nejen ve Slovenské republice, ale i jinde v zahraničí, musí pro výplatu důchodů ze systému ČR pravidelně vyplňovat a odevzdávat České správě sociálního zabezpečení formulář nazvaný potvrzení o žití. Pokud by klient tuto povinnost nesplnil, důchod nedostane.

Potvrzením o žití důchodce žijící trvale v zahraničí dokládá, že podmínky nároku na výplatu důchodu podle zákona č 582/1991 o provádění sociálního zabezpečení se nemění a poživatel důchodu je naživu. Potvrzení musí být vyplněno, podepsáno vlastnoručně úředně ověřeným podpisem klienta či opatrovníka a odesláno ČSSZ tak jak správa požaduje. Vyplnění a odeslání může být i elektronickou formou, ale v tom případě nesmí chybět kvalifikovaný elektronický podpis.

Důchodci s trvalým bydlištěm na Slovensku budou od roku 2022 Potvrzení o žití vyplňovat pouze jednou ročně

Formulář Potvrzení o žití je nutné vyplňovat několikrát ročně dle podmínek ČSSZ. Klienty s trvalým bydlištěm na Slovensku čeká od roku 2022 příjemná změna proti dosavadní praxi. Formulář potvrzení o žití už bude stačit vyplnit a odeslat pouze jednou ročně.

Nově bude tiskopis daného potvrzení z ČSSZ uvedeným klientům zasílán vždy v únoru daného roku. Lhůta pro vrácení řádně vyplněného tiskopisu s ověřeným či kvalifikovaným podpisem bude 30 dnů. Pokud řádně vyplněný a podepsaný tiskopis ČSSZ do 30 kalendářních dnů nedostane, vyzve klienta znovu k zaslání. Pokud klient situaci nenapraví a tiskopis nezašle, bude výplata důchodu pozastavena.

Pro klienty s nepravidelnou výplatou se režim změní na pravidelný a potvrzení budou taktéž posílat jednou ročně

V současnosti neplatí pro všechny klienty jeden režim výplaty důchodů, někteří mají nyní výplatu v režimu pravidelném jiní v režimu pravidelném.

Nově od 1. 1. 2022 bude režim nepravidelných výplat změněn na režim výplat pravidelných a pro všechny klienty tak bude platit výše uvedený systém, tedy, že Potvrzení o žití bude stačit vyplnit a odeslat pouze jednou za rok vždy v únoru. Z důvodů srovnání systému a výplaty důchodů pro rok 2021, tak jak mají být vyplaceny, bude nutné, aby klienti, kteří jsou nyní v nepravidelném režimu, zaslali potvrzení o žití v prosinci 2021 a dále již budou odesílat jen jednou ročně.

 

Všichni klienti budou o uvedené změně informováni dopisem. Klientům v režimu s nepravidelnou výplatou je dopis rozesílán již v listopadu 2021 Klienti s pravidelnou výplatou dostanou stejný dopis také, ale až v únoru rovnou s formulářem potvrzení o žití pro rok 2022.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Datum článku: 17. 04. 2024

V brzké době se očekává, že v zákoníku práce dojde k řadě významných změn, které se dotknou nejen procesu…

Více informací