Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zjednodušení Potvrzení o žití od roku 2022 k výplatě důchodů pro klienty s bydlištěm na Slovensku

Klienti ČSSZ s bydlištěm ve Slovenské republice, kterým jsou vypláceny důchody ze sociálního systému ČR, budou nově od roku 2022 vyplňovat nutný formulář „Potvrzení o žití“ už pouze jednou ročně místo čtyřikrát.

Zjednodušení Potvrzení o žití od roku 2022 k výplatě důchodů pro klienty s bydliš 2.jpg
Datum článku: 12. 11. 2021

Potvrzení o žití je povinný formulář pro výplatu důchodů u osob s trvalým bydlištěm mimo ČR

Jak napovídá úvod klienti s trvalým bydlištěm mimo území ČR tedy nejen ve Slovenské republice, ale i jinde v zahraničí, musí pro výplatu důchodů ze systému ČR pravidelně vyplňovat a odevzdávat České správě sociálního zabezpečení formulář nazvaný potvrzení o žití. Pokud by klient tuto povinnost nesplnil, důchod nedostane.

Potvrzením o žití důchodce žijící trvale v zahraničí dokládá, že podmínky nároku na výplatu důchodu podle zákona č 582/1991 o provádění sociálního zabezpečení se nemění a poživatel důchodu je naživu. Potvrzení musí být vyplněno, podepsáno vlastnoručně úředně ověřeným podpisem klienta či opatrovníka a odesláno ČSSZ tak jak správa požaduje. Vyplnění a odeslání může být i elektronickou formou, ale v tom případě nesmí chybět kvalifikovaný elektronický podpis.

Důchodci s trvalým bydlištěm na Slovensku budou od roku 2022 Potvrzení o žití vyplňovat pouze jednou ročně

Formulář Potvrzení o žití je nutné vyplňovat několikrát ročně dle podmínek ČSSZ. Klienty s trvalým bydlištěm na Slovensku čeká od roku 2022 příjemná změna proti dosavadní praxi. Formulář potvrzení o žití už bude stačit vyplnit a odeslat pouze jednou ročně.

Nově bude tiskopis daného potvrzení z ČSSZ uvedeným klientům zasílán vždy v únoru daného roku. Lhůta pro vrácení řádně vyplněného tiskopisu s ověřeným či kvalifikovaným podpisem bude 30 dnů. Pokud řádně vyplněný a podepsaný tiskopis ČSSZ do 30 kalendářních dnů nedostane, vyzve klienta znovu k zaslání. Pokud klient situaci nenapraví a tiskopis nezašle, bude výplata důchodu pozastavena.

Pro klienty s nepravidelnou výplatou se režim změní na pravidelný a potvrzení budou taktéž posílat jednou ročně

V současnosti neplatí pro všechny klienty jeden režim výplaty důchodů, někteří mají nyní výplatu v režimu pravidelném jiní v režimu pravidelném.

Nově od 1. 1. 2022 bude režim nepravidelných výplat změněn na režim výplat pravidelných a pro všechny klienty tak bude platit výše uvedený systém, tedy, že Potvrzení o žití bude stačit vyplnit a odeslat pouze jednou za rok vždy v únoru. Z důvodů srovnání systému a výplaty důchodů pro rok 2021, tak jak mají být vyplaceny, bude nutné, aby klienti, kteří jsou nyní v nepravidelném režimu, zaslali potvrzení o žití v prosinci 2021 a dále již budou odesílat jen jednou ročně.

 

Všichni klienti budou o uvedené změně informováni dopisem. Klientům v režimu s nepravidelnou výplatou je dopis rozesílán již v listopadu 2021 Klienti s pravidelnou výplatou dostanou stejný dopis také, ale až v únoru rovnou s formulářem potvrzení o žití pro rok 2022.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Příspěvek na bydlení půjde od července vyřídit online a mimořádná okamžitá pomoc půjde žádat ve více situacích

Příspěvek na bydlení půjde od července vyřídit online a mimořádná okamžitá pomoc půjde žádat ve více situacích

Datum článku: 28. 06. 2022

Už za dva dny bude možné si vyřídit příspěvek na bydlení zcela elektronicky z počítače tabletu či mobilu.…

Více informací
Srovnatelnost údajů je v účetní závěrce klíčová a změny se vždy musí objevit v příslušné příloze

Srovnatelnost údajů je v účetní závěrce klíčová a změny se vždy musí objevit v příslušné příloze

Datum článku: 24. 06. 2022

Hlavním posláním účetnictví je poskytovat firmě spolehlivý přehled o vývoji jejího hospodaření a ekonomických…

Více informací
Změnu trvalého bydliště podnikatel už ČSSZ na rozdíl od zdravotní pojišťovny nemusí vždy hlásit

Změnu trvalého bydliště podnikatel už ČSSZ na rozdíl od zdravotní pojišťovny nemusí vždy hlásit

Datum článku: 10. 06. 2022

Změna trvalého bydliště jedince je záležitost, o které se musí dozvědět mnoho úřadů a institucí zvláště…

Více informací
Při třípásmové paušální dani si podnikatel nově bude muset většinou vést evidenci příjmů

Při třípásmové paušální dani si podnikatel nově bude muset většinou vést evidenci příjmů

Datum článku: 30. 05. 2022

Jak již tento portál informoval v předchozích několika článcích, tak pro podnikatele používající režim…

Více informací