Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Změna v přidanění zaměstnaneckých vozidel od července 2022

Možnost bezplatného používání vozidla zaměstnavatele nejen ke služebním ale i soukromým účelům znamená pro zaměstnance kromě řady výhod také povinnost takzvaného přidanění, což znamená, že používání daného vozidla vstoupí do hrubých příjmů, ale také odvodových povinností zaměstnance. Dosud nebyl rozdíl v tom, zda zaměstnanec takto používal vozidlo nízkoemisní či s konvenčním benzínovým či naftovým motorem. Od července 2022 budou zvýhodněni zaměstnanci, kterým zaměstnavatel poskytuje vůz nízkoemisní.

Změna v přidanění zaměstnaneckých vozidel od č 2.jpg
Datum článku: 27. 06. 2022

Přidanění nízkoemisního vozidla zaměstnavatele používaného i k soukromým účelům bude od července 2022 pro zaměstnance znamenat nižší daňovou povinnost než u vozidla s konvenčním pohonem

Zákon o dani z příjmu v § 6 stanoví, že pokud zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1% vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla.

Čili jak je řečeno výše bezplatné používání vozidla zaměstnavatele zaměstnancem i k soukromým účelům se promítne do daňových povinností uvedeného zaměstnance, protože z daného komfortu, že zaměstnanec může vozidlo používat k soukromým účelům, musí zaplatit daň z příjmů, protože ono vozidlo je částí používáno za jeho příjem a musí ze svého hrubého příjmu odvést příslušnou daň. Uvedený proces je právě ono přidanění.

Od 1. července 2022 vstoupí v platnost novela zákona o daních z příjmů, která chce mít v sobě ukotvenu jasnou podporu snižování emisí skleníkových plynů používáním nízkoemisních vozidel. Uvedená podpora bude spočívat ve změně výše uvedeného § 6, kde bude zvýhodněno používání ekologických aut zaměstnavatelů i pro soukromé účely zaměstnanců.

Novela zákona platná od 1. července 2022 bude obsahovat dvě ukotvení pro případy, kdy zaměstnavatel poskytuje bezplatně svá vozidla zaměstnancům k používání i pro soukromé účely. Za příjem zaměstnance bude v dané souvislosti považována částka ve výši buď 1% ze vstupní ceny vozidla, nebo

0,5% ze vstupní ceny vozidla pokud bude poskytováno motorové vozidlo nízkoemisní za každý i započatý kalendářní měsíc používání takového vozidla.

Před uvedeným prvním červencem 2022 není rozdíl v tom, zda zaměstnavatel k bezplatnému používání i pro soukromé účely dává svým zaměstnancům motorová vozidla s konvenčním čili benzínovým či naftovým pohonem nebo vozidla nízkoemisní.

Od července 2022 bude tedy možné zohlednit měsíčně ve mzdě zaměstnance, že používá bezplatně k služebním i soukromým účelům nízkoemisní motorové vozidlo zaměstnavatele a uplatní se ono nižší zdanění příjmů 0,5 procenta vstupní ceny za každý i započatý měsíc užívání vozidla.

Snížení základu daně z příjmů z výše uvedeného důvodu půjde uplatnit za celé zdaňovací období roku 2022

Nízkoemisní motorové vozidlo zaměstnavatele i k soukromým účelům již mnozí zaměstnanci používají a snížení daňové zátěže svého příjmu ze závislé činnosti si budou zaměstnanci uplatnit za celý rok 2022. Snížení půjde uplatnit v rámci ročního zúčtování u zaměstnavatele za rok 2022 prováděném v únoru 2023 nebo v podávaném daňovém přiznání za rok 2022 v roce 2023. Zaměstnancům vznikne v souvislosti s bezplatným používáním nízkoemisního vozidla zaměstnavatele přeplatek na dani, pokud uvedené vozidlo používali celý rok 2022, protože za měsíce před účinností zákona měli zohledňovány vyšší částky daně z vyšších  příjmů.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Práce přesčas nemusí být nařízena písemně, ale jinak má pravidla striktní

Práce přesčas nemusí být nařízena písemně, ale jinak má pravidla striktní

Datum článku: 29. 07. 2022

Práce přesčas je zvláště v letních měsících situací tu a tam potřebnou na každém pracovišti. Zaměstnavatel…

Více informací
Vážný důvod zaměstnance k výpovědi znamená nárok na standardní  podporu v nezaměstnanosti

Vážný důvod zaměstnance k výpovědi znamená nárok na standardní podporu v nezaměstnanosti

Datum článku: 22. 07. 2022

Jsou situace, kdy může být pro zaměstnance podání výpovědi jediným řešením nějakého závažného problému.…

Více informací
Při venkovní teplotě nad 28 stupňů už by měl pracovní podmínky upravit každý zaměstnavatel

Při venkovní teplotě nad 28 stupňů už by měl pracovní podmínky upravit každý zaměstnavatel

Datum článku: 21. 07. 2022

V současné době, kdy teploty na venkovním teploměru již několik dnů běžně stoupají nad 30 stupňů celsia…

Více informací
Kontrola z Inspektorátu práce a co vše ji může v roce 2022 zajímat

Kontrola z Inspektorátu práce a co vše ji může v roce 2022 zajímat

Datum článku: 20. 07. 2022

Hlavním úkolem orgánů inspekce práce je kontrola dodržování povinností zaměstnavatelů plynoucích…

Více informací