Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Změna v přidanění zaměstnaneckých vozidel od července 2022

Možnost bezplatného používání vozidla zaměstnavatele nejen ke služebním ale i soukromým účelům znamená pro zaměstnance kromě řady výhod také povinnost takzvaného přidanění, což znamená, že používání daného vozidla vstoupí do hrubých příjmů, ale také odvodových povinností zaměstnance. Dosud nebyl rozdíl v tom, zda zaměstnanec takto používal vozidlo nízkoemisní či s konvenčním benzínovým či naftovým motorem. Od července 2022 budou zvýhodněni zaměstnanci, kterým zaměstnavatel poskytuje vůz nízkoemisní.

Změna v přidanění zaměstnaneckých vozidel od č 2.jpg
Datum článku: 27. 06. 2022

Přidanění nízkoemisního vozidla zaměstnavatele používaného i k soukromým účelům bude od července 2022 pro zaměstnance znamenat nižší daňovou povinnost než u vozidla s konvenčním pohonem

Zákon o dani z příjmu v § 6 stanoví, že pokud zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1% vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla.

Čili jak je řečeno výše bezplatné používání vozidla zaměstnavatele zaměstnancem i k soukromým účelům se promítne do daňových povinností uvedeného zaměstnance, protože z daného komfortu, že zaměstnanec může vozidlo používat k soukromým účelům, musí zaplatit daň z příjmů, protože ono vozidlo je částí používáno za jeho příjem a musí ze svého hrubého příjmu odvést příslušnou daň. Uvedený proces je právě ono přidanění.

Od 1. července 2022 vstoupí v platnost novela zákona o daních z příjmů, která chce mít v sobě ukotvenu jasnou podporu snižování emisí skleníkových plynů používáním nízkoemisních vozidel. Uvedená podpora bude spočívat ve změně výše uvedeného § 6, kde bude zvýhodněno používání ekologických aut zaměstnavatelů i pro soukromé účely zaměstnanců.

Novela zákona platná od 1. července 2022 bude obsahovat dvě ukotvení pro případy, kdy zaměstnavatel poskytuje bezplatně svá vozidla zaměstnancům k používání i pro soukromé účely. Za příjem zaměstnance bude v dané souvislosti považována částka ve výši buď 1% ze vstupní ceny vozidla, nebo

0,5% ze vstupní ceny vozidla pokud bude poskytováno motorové vozidlo nízkoemisní za každý i započatý kalendářní měsíc používání takového vozidla.

Před uvedeným prvním červencem 2022 není rozdíl v tom, zda zaměstnavatel k bezplatnému používání i pro soukromé účely dává svým zaměstnancům motorová vozidla s konvenčním čili benzínovým či naftovým pohonem nebo vozidla nízkoemisní.

Od července 2022 bude tedy možné zohlednit měsíčně ve mzdě zaměstnance, že používá bezplatně k služebním i soukromým účelům nízkoemisní motorové vozidlo zaměstnavatele a uplatní se ono nižší zdanění příjmů 0,5 procenta vstupní ceny za každý i započatý měsíc užívání vozidla.

Snížení základu daně z příjmů z výše uvedeného důvodu půjde uplatnit za celé zdaňovací období roku 2022

Nízkoemisní motorové vozidlo zaměstnavatele i k soukromým účelům již mnozí zaměstnanci používají a snížení daňové zátěže svého příjmu ze závislé činnosti si budou zaměstnanci uplatnit za celý rok 2022. Snížení půjde uplatnit v rámci ročního zúčtování u zaměstnavatele za rok 2022 prováděném v únoru 2023 nebo v podávaném daňovém přiznání za rok 2022 v roce 2023. Zaměstnancům vznikne v souvislosti s bezplatným používáním nízkoemisního vozidla zaměstnavatele přeplatek na dani, pokud uvedené vozidlo používali celý rok 2022, protože za měsíce před účinností zákona měli zohledňovány vyšší částky daně z vyšších  příjmů.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Datum článku: 30. 11. 2023

Novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb. rozšiřuje možnosti dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci pracujícími…

Více informací
Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Datum článku: 22. 11. 2023

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění se může pro zaměstnance i nepříjemně protáhnout…

Více informací