Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Změny u nezabavitelných částek mzdy 2015

Dluhy a s nimi související srážky ze mzdy to je nepříjemná situace, která však postihuje nemalé procento zaměstnanců. A v roce 2015 nastávají změny i v této sféře. Dochází ke změně u nezabavitelné částky. Změna u přednostních pohledávek nebude. Pojďme se na věc podívat blíže.

Změny u nezabavitelných částek mzdy 2015.jpg
Datum článku: 12. 01. 2015

Věřitelé budou zřejmě rychleji dosahovat uspokojení svých pohledávek, protože se od letošního roku snížila základní nezabavitelná částka mzdy v případě exekučních a insolvenčních srážek. A podle vyjádření Exekutorské komory se tato změna projeví i v daňovém řádu. „Dlužníkům bude sráženo více, ale rychleji se tím zbaví břemene svého dluhu,“ říká David Koncz prezident Exekutorské komory.

Dlužníci budou muset platit více

Základní nezabavitelná částka je ta, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy podle ustanovení vlády č. 595/2006 Sb., které upravuje výpočet částky, která nesmí být sražena a stanoví hranici nad kterou je mzda dlužníka postižitelná bez omezení. Výše nezabavitelných částek se v zásadě stanoví z částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení. V roce 2015 dochází ke snížení nezabavitelné částky na osobu povinného, tedy dlužníka o 71 Kč měsíčně. Základní nezabavitelná částka dlužníka je v letošním roce 6 118 Kč. Dosud činila nezabavitelná částka na povinného 6 188,67 Kč. Na Každou osobu ke které má dlužník vyživovací povinnost se uplatní čtvrtina z nezabavitelné částky na osobu dlužníka, to znamená 1529 Kč. Částka, nad kterou je možné srazit veškerý zbytek mzdy činí v letošním roce 9 177 Kč.

Výpočet nezabavitelných částek mzdy v roce 2015

Dlužícímu zaměstnanci musí vždy zůstat nezabavitelná částka na osobu a dále mu přísluší nezabavitelné částky podle počtu osob, k nimž má dlužník vyživovací povinnost. Jedna čtvrtina z nezabavitelné částky se započítává na manžela povinného i když má vlastní příjem. A jedna čtvrtina z nezabavitelné částky se počítá na každé vyživované dítě povinného. Jedna čtvrtina částky na dítě se započítává každému z manželů zvlášť v případě, když jsou exekuční srážky prováděny oběma manželům. Čtvrtina nezabavitelné částky se nezapočítává, tam kde byl nařízen výkon soudního rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon dosud trvá. Při výpočtu  se běžně pracuje s haléřovými částkami. Ale v souladu s nařízením vlády se konečná částka zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
Příklad.
Svobodnému, bezdětnému pracovníkovi náleží v roce 2015 nezabavitelná částka 6 118 Kč
Ženatému pracovníkovi, který má manželku a dvě děti náleží nezabavitelná částka 10 706,50 po zaokrouhlení 10 707 Kč. Protože dostane 6 118 Kč + 1 529,50 Kč + 1 529,50 Kč + 1 529,50 Kč.

Základem výpočtu je vždy čistá mzda. Z čisté mzdy se odpočítá nezabavitelná částka na povinného (6 118 Kč) a k této částce se připočítávají částky na každou vyživovanou osobu (1 529,50 Kč), součet se následně zaokrouhlí na celé koruny nahoru v souladu s § 3 nařízení o nezabavitelných částkách..

Když je rozdíl čisté mzdy a nezabavitelných částek vyšší než 9 177 Kč, je tato část plně zabavitelnou částkou. Částku 9 177 Kč zaokrouhlíme směrem dolů dle § 279 občanského soudního řádu na částku dělitelnou třemi. Z částky 9 177 Kč vychází 3059 Kč a máme jednu třetinu z dané částky.

Z první třetiny zbytku čisté mzdy se uhradí pohledávky podle pořadí, bez ohledu zda jde o přednostní nebo ostatní pohledávky. Z druhé třetiny zbytku čisté mzdy se uspokojí nejprve pohledávky výživného a teprve poté přednostní pohledávky podle pořadí, kdy bylo plátci doručeno nařízení výkonu rozhodnutí. Pokud nestačí částka sražená z druhé třetiny k uspokojení všech pohledávek výživného. Uspokojí se nejprve běžné výživné všech oprávněných osob a teprve poté nedoplatky běžného výživného za dřívější období. Když není možné částkou sraženou z druhé třetiny pokrýt ani běžné výživné všech oprávněných, rozdělí se mezi ně částa sražená z druhé třetiny poměrně, podle výše běžného výživného bez ohledu na výši nedoplatků. Třetí třetina náleží povinnému.

Plně zabavitelnou část zbytku čisté mzdy připočteme ke druhé třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení pohledávek, zbývající část se připočte k první třetině.

Oblast přednostních pohledávek se měnit nebude

Nedochází k žádným změnám v oblasti přednostních pohledávek vůči České správě sociálního zabezpeční i zdravotním pojišťovnám. Pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pohledávky pojistného na úrazové pojištění i veřejné zdravotní pojištění jsou přednostními pohledávkami a nic se v tomto směru v roce 2015 nemění. Paragraf 279 občanského soudního řádu, konkrétně odstavec 2 písmene f, nedoznal k 1.1, 2015 žádných změn a jeho ustanovení platí. Exekutorská komora potvrzuje, že došlo k tiskové chybě v intrnetové aplikaci zakonyprolidi.cz, kde toto ustanovení náhle chybí. Ustanovení platí a nebylo zrušeno v důsledku novelizace zákona. Jedná se pouze o technickou chybu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nejen nouzový stav ale i mimořádná opatření omlouvají nemožnost konání firemních zasedání a dalších shromáždění, ale smlouvy je třeba hlídat stále

Nejen nouzový stav ale i mimořádná opatření omlouvají nemožnost konání firemních zasedání a dalších shromáždění, ale smlouvy je třeba hlídat stále

Datum článku: 27. 05. 2020

I když se přísné zákazy a nařízení bránící šíření Koronaviru uvolňují v naší zemi stále rychleji mnoho…

Více informací
Lhůta pro přihlášení a odhlášení zaměstnance zaměstnavatelem má být od září jen jeden den

Lhůta pro přihlášení a odhlášení zaměstnance zaměstnavatelem má být od září jen jeden den

Datum článku: 27. 05. 2020

Na proces přihlášení nových zaměstnanců či naopak odhlášení zaměstnanců na ČSSZ mají zaměstnavatelé…

Více informací
Nadpoloviční většina tuzemských potravin v tuzemských obchodech už od příštího roku je nerealizovatelné snění

Nadpoloviční většina tuzemských potravin v tuzemských obchodech už od příštího roku je nerealizovatelné snění

Datum článku: 25. 05. 2020

Poslanecká sněmovna se tento týden chystá projednávat pozměňovací návrh k novele zákona o potravinách…

Více informací
Několik stovek tuzemských obcí letos zvýšilo místní daň z nemovitosti, což mnohde vyvolává sílící kritiku vlastníků

Několik stovek tuzemských obcí letos zvýšilo místní daň z nemovitosti, což mnohde vyvolává sílící kritiku vlastníků

Datum článku: 20. 05. 2020

V nelehké situaci se zvláště tento měsíc ocitají zastupitelé obcí, ve kterých se pro tento rok rozhodlo…

Více informací