Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Změny v odměnách pěstounů od roku 2022

Pěstounská péče o dítě či děti je náročný a odpovědný úkol, který v této zemi plní v současné době více než 15 000 příbuzných i nepříbuzných osob dětí, které danou péči potřebují. Není pochyb, že si lidé konající toto poslání zaslouží odměnu pěstouna, kterou nyní také všichni dostávají. Od roku 2022 se však pravidla změní. Část pěstounů především z řad příbuzných bude dostávat jinou dávku než odměnu pěstouna, která bude nižší než dosavadní odměna.

Změny v odměnách pěstounů od ro 2.jpg
Datum článku: 01. 10. 2021

 

Od roku 2022 bude odměna pěstouna jen pro pěstouny nepříbuzné k dítěti. Příbuzní dostanou nově příspěvek při pěstounské péči

Pěstounství je forma náhradní rodinné péče, která přichází na řadu ve chvíli, kdy se o nezaopatřené a většinou nezletilé dítě nemůže či nechce starat ani jeden z jeho rodičů. Nejde, ovšem o adopci při pěstounské péči zůstávají biologickým rodičům dítěte rodičovská práva, mají i právo na styk s dítětem, a pokud se jejich situace zlepší, mohou si dítě do své péče převzít a pěstouni to musí umožnit. Pěstouny mohou být příbuzní dítěte a stejně tak i osoby, které s dítětem nepojí žádná příbuzenská vazba.

Jak prozrazují úvodní řádky za výkon pěstounské péče v současné době, náleží jak pěstounům s dítětem příbuzným kromě prarodičů a praprarodičů, tak i pěstounům nepříbuzným stejná pravidelně měsíčně vyplácená dávka nazvaná odměna pěstouna. Uvedená odměna pěstouna má obdobný status jako mzda a její výše vychází z toho, o kolik dětí se pěstoun stará a zda se jedná o děti s nějakým hendikepem či nikoli. Pokud má v současnosti pěstoun v péči jedno zdravé dítě, dostává měsíčně odměnu pěstouna 12 000 Kč hrubého. Když má pěstoun v péči děti dvě, dostává měsíčně odměnu 18 000 Kč. Pokud má pěstoun v péči dítě se středně těžkým či těžkým postižením náleží mu odměna pěstouna ve výši 30 000 Kč hrubého na dané dítě. Jak je řečeno výše, stejná částka odměny náleží příbuzným i nepříbuzným pěstounům s výjimkou prarodičů případně praprarodičů dítěte.

Prarodičům případně praprarodičům dítěte, při pěstounské péči ukládá zákon vyživovací povinnost k dítěti a odměna pěstouna jim tedy automaticky nenáleží, ale může jim být také přiznána, pokud jsou k tomu shledány důvody vzhledem k jejich sociálním poměrům.

Od ledna 2022 se však situace v odměňování pěstounů změní. Novelizace zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kterou již schválili i senátoři rozliší odměňování pěstounů k dítěti nepříbuzných a pěstounů z řad příbuzných. Nepříbuzným pěstounům bude odměna pěstouna náležet dál a bude vyšší, protože bude vycházet z aktuálně platné minimální mzdy. Pěstouni, kteří jsou příbuzní dítěte, budou nově dostávat dávku zcela novou nazvanou. Příspěvek při pěstounské péči. Výše uvedeného příspěvku však nebude vycházet z částky minimální mzdy, ale z částky aktuální výše životního minima, které je částkou poměrně nízkou, která se příliš často nezvyšuje. A aby změn nebylo málo, příbuzní pěstouni budou pro účely této dávky rozlišeni do dvou skupin, kde jedna skupina dostane ještě méně než ta druhá.

Do první skupiny, která dostane příspěvek při pěstounské péči vyšší, budou patřit všichni blízcí příbuzní dítěte kromě prarodičů. Tito pěstouni dostanou při péči o jedno nepostižené dítě daný příspěvek ve výši 2, 3 násobku životního minima, což je 8878 korun čistého příjmu. Pokud bude mít pěstoun v péči více dětí, příspěvek bude vyšší podle  počtu dětí i případného postižení.

Do druhé skupiny, která dostane pěstounský příspěvek také, ale nižší budou spadat prarodiče dítěte. Příspěvek při pěstounské péči o jedno nepostižené dítě bude jen ve výši1,8 násobku životního minima, což je  částka jen 6948 Kč měsíčně. Částky, i když se jedná o čisté příjmy již nepodléhající dani, budou o celé tisíce korun nižší než současná odměna pěstouna.

Současná odměna pěstouna podléhá sice zdanění, ale dají se na ni uplatnit daňové slevy, což u nového příspěvku pro příbuzné pěstouny nepůjde

Jak je řečeno výše na odměnu pěstouna, se v současnosti hledí jako na mzdu. Což znamená, že uvedené peníze jsou hrubou mzdou, z níž pěstoun odvádí povinně zálohu na daň z příjmu a také odvody na zdravotní pojištění i sociální pojištění.

Když si pěstoun uvedené odvody splní, ví, že má vyřešeno zdravotní pojištění a že si odvádí jako každý zaměstnanec částku na budoucí důchod. A druhou výhodou je, že si pěstouni na uvedený příjem mohou uplatnit daňové slevy především slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dítě. Nový příspěvek pro pěstouny s dítětem příbuzné bude čistým příjmem, který nebude podléhat dani, a logicky na něj tedy nepůjdou uplatnit daňové slevy.

Další problém může pro dané pěstouny nastat ohledně zdravotního a případně i sociálního pojištění, protože si danou záležitost budou muset vyřešit a být tedy pěstounem zaměstnaným či podnikajícím nebo si minimálně zdravotní pojištění platit jako osoba bez zdanitelných příjmů.

Pěstouni, kteří nebudou s dítětem příbuzní, budou mít situaci stejnou jako dosud. Odměnu pěstouna zdaní, odvedou povinné odvody a budou moci nadále uplatňovat daňové slevy.

Pěstouni se nemusí spoléhat jen na příspěvek pěstouna či odměnu pěstouna, ale náleží jim i příspěvek při převzetí a mohou žádat i o další sociální dávky

Kritici uvedené změny upozorňují, že pěstouni uvedenou změnou výrazně utrpí a budou ve větším ohrožení, protože mnoho pěstounů je právě z řad prarodičů svěřených dětí, je již ve starším věku a mnohdy i v důchodu a pro mnohé z nich již není možné si ani přivydělávat natož mít zaměstnání či podnikat.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se uvedené kritice brání a poukazuje na to, že právě prarodiče budou nově dávku při pěstounské péči dostávat automaticky a nebudou se zkoumat sociální poměry ani jiné důvody pro tuto podporu.

Dále ministerstvo na obranu uvedené změny uvádí, že stejně jako dosud bude i v roce 2022 náležet všem pěstounům bez rozdílu na každé přijaté dítě příspěvek při převzetí dítěte i příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte je odstupňován podle věku a je v něm zohledněno i případné postižení dítěte. Příspěvek při převzetí dítěte do péče činí 8000 případně až 10 000 Kč.

Kromě uvedených peněz mohou však pěstouni žádat a mají nárok i na standardní dávky sociální podpory například přídavek na dítě nebo třeba příspěvek na bydlení

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Datum článku: 17. 04. 2024

V brzké době se očekává, že v zákoníku práce dojde k řadě významných změn, které se dotknou nejen procesu…

Více informací