Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Změny v platbách důchodového a nemocenského pojistného pro OSVČ v roce 2019

Kromě vyšších záloh na důchodové i nemocenské pojištění čekají OSVČ v roce 2019 v dané oblasti ještě další změny v podmínkách plateb o kterých je dobré vědět už na konci roku a hlavně na počátku roku následujícího.

Změny v platbách důchodového a nemocenskéh 2.jpg
Datum článku: 06. 11. 2018

Splatnost záloh na sociální pojištění bude od roku 2019 nově vždy v měsíci, za který náleží

Jak již bylo na našich stránkách mnohokrát uvedeno úhrada alespoň minimálních záloh na sociální pojištění, zahrnující důchodové pojistné, nemocenské pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je pro OSVČ podnikající na hlavní činnost povinností, které se nelze vyhnout.

U uvedené povinnosti je důležité zaplatit zálohu nejen ve správné výši, ale zaplatit ji také za určité období ve správném čase. Právě na uvedený úkon je třeba se na konci roku 2018 a počátku roku 2019 více soustředit, protože zde nastává důležitá změna.

Splatnost záloh na sociální pojištění bude vždy do posledního dne v měsíci, za který platba náleží. Uvedená novinka v praxi znamená, že záloha za leden 2019 musí být nově uhrazena do 31. ledna 2019, záloha za únor 2019 pak do posledního dne měsíce února 2019 atd. Aby bylo dodrženo datum splatnosti, bude nutné myslet i na to, že tedy nejpozději poslední den v měsíci, za který platba náleží, bude muset už být platba na příslušném účtu OSSZ.

Kdo zaplatí později, ale neopozdí se více, než o měsíc tomu se penále ještě vyhne

Je možné, že podnikatelům, kteří podnikají již delší dobu a jsou zvyklí podle nynějších pravidel na splatnost zálohy do 20 dne následujícího měsíce po tom, za který platba náleží, bude dělat změna trochu potíže, a možná se s platbou opozdí. Pro dané případy se bude hodit další novinka v daném systému, která začne platit právě od roku 2019. OSVČ, která zmešká datum splatnosti v některém měsíci, ale uvědomí si omyl a potřebnou zálohu uhradí nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce, se nemusí bát platby penále, penále v daném případě účtováno nebude. Pokud by však chtěl někdo zpožděnou platbu uhrazovat třeba až druhý měsíc po splatnosti, bude mít smůlu a penále 0,05 procent z dlužné částky už bude muset zaplatit za každý den prodlení od skončení data splatnosti.

Jak na platby na přelomu a na počátku roku 2019

Jak je uvedeno výše, je velmi zásadní, aby zálohy byly hrazeny včas i na konci a počátku roku bez ohledu na změny, svátky a podobné záležitosti. Jak to správně provést v nynější situaci? Zákon pro uvedenou situaci nachystal pro plátce přechodné ustanovení. Zálohu za prosinec 2018 nemusí podnikatel v současnosti platit vůbec a nebude za takové jednání trestán, protože ji doplatí po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018. Platbu za leden už daný podnikatel provede podle nových pravidel splatnosti do konce ledna. Je zde i druhá varianta pro podnikatele, kteří chtějí mít prosincovou platbu uhrazenu už v roce 2018. V daném případě je možné uvedenou platbu provést mimořádně v období od 21 do 31. prosince 2018.

Úpravu záloh na novou výši platnou pro rok 2019 provedou stávající podnikatelé až po podání Přehledu

Pro osoby, pro které v roce 2019 již podnikání již nějakou dobu trvá, a nejsou na daném poli začínajícími nováčky, platí, že novou výší záloh se mohou začít zabývat až po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018, což bude až na jaře 2019. Do doby podání uvedené dokumentace budou platit zálohy v současné výši.

Podnikatelé, kteří s podnikáním začnou od 1. ledna 2019 či později musí začít platit zálohy ve výši aktuální pro rok 2019 hned od počátku. Minimální záloha na sociální pojištění bude v roce 2019 činit 2388 Kč.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Otcovská bude nejspíš nově čtrnáct dnů a nárok na ošetřovné by měl být již po čtyřech dnech hospitalizace pacienta v nemocnici

Otcovská bude nejspíš nově čtrnáct dnů a nárok na ošetřovné by měl být již po čtyřech dnech hospitalizace pacienta v nemocnici

Datum článku: 28. 07. 2021

Sněmovna dnes schválila novelu zákona o nemocenském pojištění, která by měla přinést prodloužení doby otcovské…

Více informací
Za vodu by od roku 2022 měli spotřebitelé podle nových pravidel zaplatit jen tolik kolik je skutečně nutné

Za vodu by od roku 2022 měli spotřebitelé podle nových pravidel zaplatit jen tolik kolik je skutečně nutné

Datum článku: 28. 07. 2021

Ministerstvo financí slibuje, že od roku 2022 už by konečně mělo pro spotřebitele ustat neustálé zvedání cen…

Více informací
Daňový bonus na děti je od července 2021 již opravdu bez omezujícího limitu maximální výše dosažení

Daňový bonus na děti je od července 2021 již opravdu bez omezujícího limitu maximální výše dosažení

Datum článku: 28. 07. 2021

Daňové úlevy na děti dělají snesitelnější rozpočet v mnoha rodinách a od července 2021 pomohou ještě…

Více informací
Paušální daň by možná v budoucnu mohla být i pro OSVČ s vyššími příjmy

Paušální daň by možná v budoucnu mohla být i pro OSVČ s vyššími příjmy

Datum článku: 27. 07. 2021

Ministerstvo financí zvažuje, že by paušální daň jako nástroj ke snazšímu plnění daňových povinností mohlo…

Více informací