Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Změny vyhlášek v roce 2023 u tuzemských i zahraničních cestovních náhrad

I rok 2023 hned od svého počátku přináší novinky v sazbách cestovních náhrad poskytovaných zaměstnancům při tuzemských i zahraničních služebních cestách. Zaměstnavatelé musí počítat s tím, že zaměstnancům vysílaným na pracovní cesty tuzemské nebo zahraniční budou muset poskytnout více peněz na stravné i pohonné hmoty.

Změny vyhlášek v roce 2023 u tuzemských i zahraničních cestovních  2.jpg
Datum článku: 05. 01. 2023

Od 1. 1. 2023 je třeba zaměstnancům vysílaným na pracovní cesty, ať v ČR nebo do zahraničí zvýšit náhrady na stravné i náhradu při používání motorových vozidel podle aktuálních vyhlášek

Nepochybně i v roce 2023 budou zaměstnavatelé vysílat své zaměstnance na pracovní cesty tuzemské či zahraniční. V obou případech mají zaměstnavatelé povinnost stanovenou přímo zákoníkem práce, poskytnout daným zaměstnanců kompenzaci nutných nákladů, které jim při pracovní cestě a v přímé souvislosti s ní vzniknou. Uvedené finanční prostředky poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci formou cestovních náhrad stanovených příslušnými vyhláškami ministerstva financí a ministerstva práce. Uvedené vyhlášky se samozřejmě mění hlavně v základních sazbách náhrad a zaměstnavatelé si musí jejich aktuální znění pohlídat, aby náhrady poskytovali v aktuálně platné výši.

Zbystřit pozornost ohledně změny sazeb cestovních náhrad je vždy potřeba hlavně na začátku roku, protože to se vždy mění vyhlášky zejména ohledně stravného a často i jízdních výdajů při používání motorových vozidel. Jak předznamenává úvod tohoto článku ke změnám vyhlášek ohledně stravného i náhrad za používání silničních motorových vozidel došlo i od 1. 1. 2023

Zaměstnavatelé, kteří budou vysílat zaměstnance na pracovní cesty v tuzemsku, musí zaměřit pozornost na novou vyhlášku ministerstva práce s číslem 467/2022 Sb., která mění sazby základní náhrady u používání silničních motorových vozidel a stravného poskytovaného při tuzemských pracovních cestách.

Sazba základní náhrady při používání silničních motorových vozidel na pracovní cestě za jeden kilometr jízdy podle § 157 zákoníku práce musí činit od 1. 1. 2023 nejméně 5,20 Kč u osobních silničních motorových vozidel a 1,40 u jednostopých vozidel a tříkolek.

Tatáž vyhláška stanoví, že za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci v soukromé sféře dle § 163 ZP stravné nejméně ve výši:

129 Kč při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin,

196 Kč při pracovní cestě trvající déle než 12 hodin nejdéle však 18 hodin,

307 Kč pokud pracovní cesta trvá déle než 18 hodin.

Zaměstnanci ze státní sféry náleží při konání pracovní cesty stravné dle § 176 ZP za každý den trvání pracovní cesty ve výši:

129 až 153 Kč při cestě trvající 5 až 12 hodin,

196 až 236 Kč při cestě nad 12 hodin do 18 hodin trvání,

307 až 367 Kč pokud je pracovní cesta delší než 18 hodin.

Zahraniční stravné

Zaměstnavatelé, kteří se chystají v roce 2023 vysílat zaměstnance na zahraniční pracovní cesty, si musí pohlídat zejména vyhlášku ministerstva financí č. 401/2022 Sb., která stanoví základní sazby pro poskytování zahraničního stravného, která mění sazby zahraničního stravného pro rok 2023 a zároveň zrušuje vyhlášku 462 z roku 2021, která určovala sazby zahraničního stravného pro rok 2022.

Připomínáme, že obě výše popsané nové vyhlášky jsou účinné od prvního dne roku 2023 a od daného okamžiku je nutné se podle nich při poskytování cestovních náhrad řídit.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Datum článku: 25. 09. 2023

Většině ekonomicky činných osob je již jasné, že v roce 2024 budou nuceni, z důvodů vyšší průměrné mzdy…

Více informací
Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Datum článku: 25. 09. 2023

Novelizovaný zákoník práce začne být, kromě ustanovení o dovolené u dohod účinný již od 1. října 2023.…

Více informací
Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Datum článku: 19. 09. 2023

Lhůty pro splnění daňových povinností nebývají nikdy přehnaně dlouhé a s včasným plněním daných…

Více informací
Daňový bonus na dítě v roce 2023 může být nedosažitelný

Daňový bonus na dítě v roce 2023 může být nedosažitelný

Datum článku: 18. 09. 2023

Daňový bonus na dítě může i v roce 2023 pomáhat vylepšit příjmovou situaci v nejedné rodině s nezaopatřenými…

Více informací