Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Znepřístupnění datové schránky od roku 2023 nepůjde každému a nebude jen tak

Většina občanů, kteří se alespoň zběžně zajímají o život kolem sebe, pracují či třeba alespoň občas vyřizují nějaké záležitosti na úřadech, už zaznamenala, že od 1. 1. 2023 přijde velmi zásadní změna ohledně datových schránek. Datová schránka se automaticky zřídí i mnoha fyzickým osobám, i když ji třeba ani nechtějí. V případě fyzických osob nepodnikajících sice bude možné datovou schránku zrušit, ale nepůjde to samo a bude třeba si věci ohlídat.

Znepřístupnění datové schránky od roku 2023 nepůjde každému a n 2.jpg
Datum článku: 31. 05. 2022

Datové schránky budou od začátku roku 2023 automaticky vznikat velké většině běžných fyzických osob, avšak zánik daného zařízení rozhodně automatický nebude

Datové schránky jsou vlastně elektronické poštovní schránky, do nichž již v současné době mnoha institucím firmám i lidem putuje pošta a úřední dokumenty zasílané státními úřady a institucemi či firmami a současně se stejným způsobem a cestou pošta a dokumentace též odesílá. Čili datovou schránkou se pošta nejen přijímá, ale též odesílá a v mnoha případech a pro stále větší skupinu obyvatel už je povinné uvedenou schránku používat.

Zdánlivě běžný občan, který si v současné chvíli říká, že jeho se povinnost používání datové schránky netýká, by měl zpozornět a minimálně si začít zjišťovat, zda náhodou nebude od 1. 1. 2023 majitelem datové schránky také a nebude tudíž potřeba situaci řešit, protože jednat bude v daném případě nutné, aby dotčené osobě nevznikl nepříjemný problém.

Elektronizace mnoha postupů a úkonů se stále rozšiřuje a rozšiřovat bude, protože jejím prostřednictvím lze věci včetně komunikace zvládat rychleji s menšími ekonomickými náklady a pohodlněji. To vše je důvodem k tomu proč stát a jeho instituce usilují o to, aby se elektronická komunikace co možná nejvíce rozrostla a aby s většinou úřadů a institucí občané komunikovali a vyřizovali si záležitosti elektronicky. Toto je důvod, proč se ze zákona od 1. 1. 2023 automaticky ze zákona a bez žádosti zřídí datová schránka mimo jiné i všem plně svéprávným fyzickým osobám zapsaným v základním registru obyvatel ČR ihned poté, když tato osoba poprvé v roce 2023 použije prostředek pro elektronickou komunikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické komunikace. Těmito prostředky jsou:

  • občanský průkaz s aktivovaným elektronickým čipem vydaný po 1. červenci 2018,
  • mobilní klíč eGovermentu,
  • NIA ID národní identifikační prostředek založený na portálu národního bodu pro elektronickou identifikaci,
  • mojeID,
  • jiný z identifikačních prostředků ohlášených jiným členským státem v rámci eIDAS uzlů, nebo prostě stále používanější,
  • Bankovní identita – údaje, kterými se osoba přihlašuje do internetového bankovnictví.

Každý občan, který po 31. 12. 2023 použije přihlášení některým z uvedených prostředků elektronické identifikace, dostane, čili bude mu automaticky zřízena datová schránka, ať ji chce nebo nechce. Bude tedy stačit v roce 2023 použít internetové bankovnictví, které dnes již v tuzemsku užívá velká většina obyvatel a datová schránka bude zřízena.

Datové schránky bude takto automaticky výše uvedeným osobám zřizovat Ministerstvo vnitra ČR, které každou fyzickou osobu, jíž bude schránka uvedeným způsobem zřízena o jejím zřízení, informuje na e-mail zadaný Správci národního bodu pro identifikaci při prvním přihlášení elektronickou identitou v roce 2023.

Pokud občan fyzická osoba užívající elektronickou identitu se zřízením datové schránky nesouhlasí, musí si sám/sama požádat Ministerstvo vnitra ČR o její znepřístupnění

Jak je řečeno výše, zřízení datové schránky bude po 1. 1. 2023 i popsané fyzické osoby automatické, tedy stane se samo, ale zbavit se daného zařízení půjde jen aktivitou osoby, která schránku nechce. Znamená to, že pokud uvedená fyzická osoba datovou schránku nechce a není povinna mít ji ze zákona z důvodů podnikatelských či pracovních, může si pořádat o znepřístupnění této schránky. Žádost o znepřístupnění je nutné elektronickou cestou napsat a odeslat Ministerstvu vnitra ČR. Žádost o znepřístupnění je důležité neodkládat a poslat co nejdříve poté, kdy se fyzická osoba dozví, je informována, že jí byla datová schránka zřízena. Pokud si občan o zrušení takto aktivně nepožádá, bude povinen zařízení používat a jeho prostřednictvím komunikovat s úřady a orgány státní moci, což samozřejmě znamená si také obsah schránky kontrolovat.

U ostatních osob je znepřístupnění datové schránky složitější a v určitých situacích nemožné

O znepřístupnění datové schránky si však rozhodně nemůže požádat každý a hlavně ne osoby, kterým zákon kvůli profesi či podnikání ukládá povinnost mít datovou schránku ze zákona. Podnikatelé čili všechny právnické osoby, firmy i podnikající fyzické osoby musí mít aktivní datovou schránku po celou dobu, kdy jsou evidováni jako podnikatelé. Stejně tak nemohou o znepřístupnění datové schránky žádat například daňoví poradci, advokáti, notáři, insolvenční správci a další lidé v podobných profesích, i oni musí mít datovou schránku aktivní a používat ji po celou dobu výkonu profese.

Znepřístupnění datové schránky fyzické osoby je možné také v okamžiku smrti vzetí do vazby či výmazu osoby z podnikatelské evidence

V úvodních řádcích článku je podotknuto, že zánik datové schránky není automatická záležitost, což platí a zároveň je třeba si říci, že mohou nastat situace, kdy je možné datovou schránku znepřístupnit, protože její úkol z různých důvodů zanikl

Datová schránka fyzické osoby může být znepřístupněna na žádost samotného uživatele či jeho zástupce a datovou schránku pak lze znepřístupnit ke dni úmrtí či prohlášení za mrtvého, při omezení svéprávnosti fyzické osoby či jejím vzetí do vazby, při výmazu podnikatele fyzické osoby z evidence podnikatelů. V případě datové schránky firem může k znepřístupnění schránky dojít jen při zániku firmy.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací
Na dítě druha nebo družky daňové zvýhodnění uplatnit nelze ani v roce 2024

Na dítě druha nebo družky daňové zvýhodnění uplatnit nelze ani v roce 2024

Datum článku: 04. 04. 2024

V posledních letech se stalo měsíční daňové zvýhodnění na dítě klíčovým nástrojem, který pomáhá čelit…

Více informací
Neotevření datové schránky je stejné jako nepřebírání doporučené pošty

Neotevření datové schránky je stejné jako nepřebírání doporučené pošty

Datum článku: 25. 03. 2024

Více než 450 tisíc lidí zejména OSVČ dosud neakceptovalo fakt, že mají povinně státem zřízenu datovou schránku,…

Více informací
Zkušební doba může být maximálně polovinou sjednaného pracovního vztahu

Zkušební doba může být maximálně polovinou sjednaného pracovního vztahu

Datum článku: 18. 03. 2024

Proces nastavení zkušební doby představuje pro zaměstnavatele činnost, která vyžaduje maximální pozornost…

Více informací