Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis pro vás.
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zpětně přiznaný důchod bývá oříškem pro účetní

Zpětně přiznaný důchod starobní nebo invalidní a hlavně pak správné určení okamžiku vzniku nároku na daňové slevy, pojištění a další náležitosti, jsou těžkým úkolem pro mzdové účetní.

Zpětně přiznaný důchod bývá oříškem pro účetní.jpg
Datum článku: 30. 07. 2015

V případě zpětně přiznaného důchodu hrají zásadní roli vždy dva faktory, kterými jsou vznik nároku na důchod a rozhodnutí o výplatě důchodu. Nárok na důchod ať již starobní, invalidní či jiný je vždy vázán na splnění určitých zákonem stanovených podmínek. V případě invalidního důchodu je třeba příslušné posouzení odborným posudkovým lékařem a vydání rozhodnutí. U starobního důchodu je rozhodující dosažení důchodového věku a doba pojištění. Dále pak musí být podána příslušná písemná žádost o přiznání a vyplácení důchodu u důchodu starobního, bez uvedených kroků se situace neobejde a jednotlivá kroky mohou být i v různě dlouhém časovém údobí. Zvláště pak jednání o přiznání důchodů invalidních se mohou komplikovat.
Zpětně je však možné vyplatit nárokovanou dávku nejvýše pět let od vzniku nároku na důchod. To znamená důchod může být vyplacen zpětně pouze za dobu pěti let ode dne vydání rozhodnutí o přiznání důchodu, po podání žádosti.

Odvody na zdravotní pojištění a zpětně přiznaný důchod

Jak má tedy správně postupovat zaměstnavatel, když dostane rozhodnutí, že jeho zaměstnanci, za něhož prováděl doplatek do minimálního vyměřovacího základu, byl zpětně od určitého data na základě příslušného posudku přiznán invalidní důchod?
Zaměstnavatel v tomto případě zpětně nahlásí inkriminovaného zaměstnance, zdravotní pojišťovně od příslušného data, jako důchodce. A za uvedený měsíc, kdy bylo vydáno rozhodnutí o přiznání důchodu provede zaměstnavatel pouze dopočet za dny před vydáním rozhodnutí. V následujících měsících je již zaměstnanec důchodce a pro odvody je rozhodující jeho skutečný příjem. Zaměstnavatel si může požádat o vrácení přeplatku, který za zaměstnance uhradil.
Je povinností zaměstnance, aby včas svému zaměstnavateli oznámil změnu rozhodných skutečností a dodal mu Rozhodnutí ČSSZ o přiznání důchodu, které je potřeba dodat do osmi dnů od vydání.

Slevy na dani u zpětně přiznaného invalidního důchodu

Na slevy na dani má vliv pouze zpětné přiznání invalidního důchodu. Jiných typů důchodů zpětně přiznaných se slevy netýkají. Jde o slevu na dani na invaliditu poplatníka i slevu na dani při zaměstnávání postižených osob, která se týká zaměstnavatele.
Aby poplatník mohl požadovat základní či rozšířenou slevu na invaliditu (při těžkém postižení) dle § 35a odstavce 1 písmene c nebo § 35ba odstavce 1 písmene d zákona o daních z příjmů, musí pobírat některý druh invalidního důchodu.
Pokud je uvedená podmínka splněna, může si pak poplatník na základě ustanovení § 35ba odstavec 3 zákona o dani z příjmů, snížit daň o jednu dvanáctinu slevy a to za každý měsíc na jehož počátku splňoval podmínky nároku na tuto slevu, tedy že fyzicky pobíral invalidní důchod.
Ve chvíli, kdy chce uplatnit slevu zaměstnavatel, který zaměstnává osoby s těžkým zdravotním postižením. Je pro něho rozhodné ke kterému dni byli jeho zaměstnanci uznáni orgány sociálního zabezpečení jako invalidní či zdravotně znevýhodněné. Od toho dne je možné stanovit u konkrétního postiženého nebo znevýhodněného zaměstnance průměrný roční přepočtený počet hodin, který jako podíl připadá na tohoto zaměstnance z celkového přepočtu postižených zaměstnanců.

Započítávání na náhradní plnění a zpětně přiznaný důchod

Jedinec je považován za osobu se zdravotním postižením(OZP) ode dne, kdy jej orgán sociálního zabezpečení uznal invalidním. Od uvedeného dne si tohoto zaměstnance může zaměstnavatel ze zákona započítávat na náhradní plnění. Určující je zde datum na rozhodnutí o uznání invalidity z ČSSZ.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Státní důchodový účet s aktualitami za každý měsíc bude občanům pravidelně k dispozici

Státní důchodový účet s aktualitami za každý měsíc bude občanům pravidelně k dispozici

Datum článku: 21. 09. 2018

Jak vláda hospodaří s důchodovými prostředky? Jaké jsou pohyby na státním důchodovém účtu? Do uvedených…

Více informací
ČSSZ si během léta ověřuje, zda trvá nárok studenta na sirotčí důchod

ČSSZ si během léta ověřuje, zda trvá nárok studenta na sirotčí důchod

Datum článku: 21. 08. 2018

Sirotčí důchod je dávka vyplácená jen po určitou dobu při splnění dodržování a trvání určitých zákonem…

Více informací
Vdovský důchod není úplně snadné získat

Vdovský důchod není úplně snadné získat

Datum článku: 15. 08. 2018

Smrt manžela či manželky bývá pro pozůstalého partnera jednou z nejtěžších životních zkoušek. Nejde zdaleka jen…

Více informací
Nejnižší starobní důchod u nás je v roce 2018 částka 3 470 Kč

Nejnižší starobní důchod u nás je v roce 2018 částka 3 470 Kč

Datum článku: 12. 06. 2018

I když se důchody v Česku pravidelně upravují a zohledňují se všechny vlivy, které na danou částku působí,…

Více informací