Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Ztotožnění osoby policií má přísná pravidla a odkaz na příslušný paragraf nestačí

Výzvu policie ČR k prokázání totožnosti nemusí občan úplně vždy automaticky splnit, pokud mu důvod proč se legitimovat není jednoznačně jasně policistou zdůvodněn a pouhý odkaz na příslušný zákon o policii stačit jako vysvětlení nemusí.

Ztotožnění osoby policií má přísná pravidla a odkaz na přísluš 2.jpg
Datum článku: 10. 12. 2021

Výzva policie k prokázání totožnosti může být použita jen v zákonem vymezených situacích a vždy musí být prokazované osobě jednoznačně zdůvodněna, ukázalo nedávné rozhodnutí Ústavního soudu

V současné epidemické době jsou všichni občané více než, kdy dříve vyzýváni k dodržování nejrůznějších často velmi potřebných pravidel souvisejících nejen s epidemií. Mnohem častěji se může člověk dostat také do situace, že je policisty vyzván k prokázání totožnosti neboli ke ztotožnění čili k předložení občanského případně jiného průkazu totožnosti, který dokládá základní údaje o legitimované osobě.

Každý občan, který se do uvedené situace dostane, by měl vědět, že v dané situaci má samozřejmě jako téměř v každé zásadnější životní chvíli práva i povinnosti. Jinými slovy jsou situace, z nichž jednoznačně povinnost prokázání totožnosti plyne a povinnost je jednoznačná a nezpochybnitelná, A naopak jsou i situace opačné, kdy nemusí být na první pohled vůbec jasné, z jakého důvodu policie prokázání totožnosti žádá. V takové chvíli, má legitimovaná osoba právo požadovat jednoznačně pochopitelné vysvětlení toho proč má prokazovat totožnost a policista či policisté jsou povinni takové jasně srozumitelné vysvětlení podat a neargumentovat jen číslem paragrafu zákona.

S oprávněním ke ztotožnění nelze nakládat libovolně a policisté jej musí používat jen podle určení zákona a v souladu se základními lidskými právy

Podle vyjádření Ústavního soudu ČR je totiž nezpochybnitelné, že ani ustanovení zákona o policii § 63 odstavec 2), které dává policistům oprávnění ke ztotožnění, nelze využívat libovolně kdykoli byť by to bylo při plnění policejních úkolů. Výzva k prokázání totožnosti je vždy, i když je oprávněná, zásahem do základních lidských práv a svobod člověka a policisté jsou povinni použití daného prostředku pečlivě zvažovat a nepoužívat svévolně. Jinými slovy pokud policisté požadují ztotožnění osoby a odůvodňují jej daným paragrafem, mají povinnost výzvu ke ztotožnění zdůvodnit tak, aby ztotožňovaná osoba sama pochopila potřebnost a oprávněnost daného policejního postupu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Žádost o příspěvek na bydlení se o trochu zjednoduší, ale ne o moc

Žádost o příspěvek na bydlení se o trochu zjednoduší, ale ne o moc

Datum článku: 20. 05. 2022

Žádat o příspěvek na bydlení není v současné době, navzdory ujišťování ministerstva nic administrativně…

Více informací
Povinnosti související se sociálním pojištěním by si měli hlídat OSVČ i zaměstnanci

Povinnosti související se sociálním pojištěním by si měli hlídat OSVČ i zaměstnanci

Datum článku: 12. 05. 2022

Sociální zabezpečení a povinnosti, které se k dané záležitosti vztahují, by nemělo být lhostejné OSVČ ani…

Více informací
Bez zápisu do obchodního rejstříku obchodní společnost nevznikne

Bez zápisu do obchodního rejstříku obchodní společnost nevznikne

Datum článku: 05. 05. 2022

Všude tam, kde má podnikání probíhat formou obchodní společnosti čili prostřednictvím, společnosti s ručením…

Více informací
Zapomenuté doklady v účetnictví řešit lze a řešeny být nutně musí

Zapomenuté doklady v účetnictví řešit lze a řešeny být nutně musí

Datum článku: 04. 05. 2022

I v nejlépe vedeném účetnictví může nastat situace, že se najednou objeví účetní doklad, který již měl být…

Více informací