Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Ztotožnění osoby policií má přísná pravidla a odkaz na příslušný paragraf nestačí

Výzvu policie ČR k prokázání totožnosti nemusí občan úplně vždy automaticky splnit, pokud mu důvod proč se legitimovat není jednoznačně jasně policistou zdůvodněn a pouhý odkaz na příslušný zákon o policii stačit jako vysvětlení nemusí.

Ztotožnění osoby policií má přísná pravidla a odkaz na přísluš 2.jpg
Datum článku: 10. 12. 2021

Výzva policie k prokázání totožnosti může být použita jen v zákonem vymezených situacích a vždy musí být prokazované osobě jednoznačně zdůvodněna, ukázalo nedávné rozhodnutí Ústavního soudu

V současné epidemické době jsou všichni občané více než, kdy dříve vyzýváni k dodržování nejrůznějších často velmi potřebných pravidel souvisejících nejen s epidemií. Mnohem častěji se může člověk dostat také do situace, že je policisty vyzván k prokázání totožnosti neboli ke ztotožnění čili k předložení občanského případně jiného průkazu totožnosti, který dokládá základní údaje o legitimované osobě.

Každý občan, který se do uvedené situace dostane, by měl vědět, že v dané situaci má samozřejmě jako téměř v každé zásadnější životní chvíli práva i povinnosti. Jinými slovy jsou situace, z nichž jednoznačně povinnost prokázání totožnosti plyne a povinnost je jednoznačná a nezpochybnitelná, A naopak jsou i situace opačné, kdy nemusí být na první pohled vůbec jasné, z jakého důvodu policie prokázání totožnosti žádá. V takové chvíli, má legitimovaná osoba právo požadovat jednoznačně pochopitelné vysvětlení toho proč má prokazovat totožnost a policista či policisté jsou povinni takové jasně srozumitelné vysvětlení podat a neargumentovat jen číslem paragrafu zákona.

S oprávněním ke ztotožnění nelze nakládat libovolně a policisté jej musí používat jen podle určení zákona a v souladu se základními lidskými právy

Podle vyjádření Ústavního soudu ČR je totiž nezpochybnitelné, že ani ustanovení zákona o policii § 63 odstavec 2), které dává policistům oprávnění ke ztotožnění, nelze využívat libovolně kdykoli byť by to bylo při plnění policejních úkolů. Výzva k prokázání totožnosti je vždy, i když je oprávněná, zásahem do základních lidských práv a svobod člověka a policisté jsou povinni použití daného prostředku pečlivě zvažovat a nepoužívat svévolně. Jinými slovy pokud policisté požadují ztotožnění osoby a odůvodňují jej daným paragrafem, mají povinnost výzvu ke ztotožnění zdůvodnit tak, aby ztotožňovaná osoba sama pochopila potřebnost a oprávněnost daného policejního postupu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Objem zpráv v datové schránce od ledna 2023 naroste i fyzickým osobám a bude nutné si jej hlídat

Objem zpráv v datové schránce od ledna 2023 naroste i fyzickým osobám a bude nutné si jej hlídat

Datum článku: 20. 09. 2022

I když ne všichni jsou tím nadšeni, tak je nutné se smířit s tím, že rozvoj elektronizace a elektronické komunikace…

Více informací
Jak identifikovat pro účely přidanění nízkoemisní vozidlo zaměstnavatele poskytované zaměstnanci k pracovním i soukromým účelům

Jak identifikovat pro účely přidanění nízkoemisní vozidlo zaměstnavatele poskytované zaměstnanci k pracovním i soukromým účelům

Datum článku: 25. 08. 2022

Jeden z červnových článků na tomto portálu informoval o tom, že od července 2022 nastane změna u takzvaného…

Více informací
U pokuty za neoznámení osvobozených příjmů lze také žádat prominutí

U pokuty za neoznámení osvobozených příjmů lze také žádat prominutí

Datum článku: 24. 08. 2022

Pokud poplatníkovi hrozí pokuta za nesplnění nějaké povinnosti a má, ospravedlnitelný závažný důvod proč…

Více informací
Odpočet DPH se může podařit i z předraženého nákupu pokud se prokáže, nepodvodné jednání

Odpočet DPH se může podařit i z předraženého nákupu pokud se prokáže, nepodvodné jednání

Datum článku: 22. 08. 2022

Možnost odpočtu DPH na vstupu dává obchodníkům, kteří jsou povinnými plátci daně získat zpět od Finančního…

Více informací