Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Ztotožnění osoby policií má přísná pravidla a odkaz na příslušný paragraf nestačí

Výzvu policie ČR k prokázání totožnosti nemusí občan úplně vždy automaticky splnit, pokud mu důvod proč se legitimovat není jednoznačně jasně policistou zdůvodněn a pouhý odkaz na příslušný zákon o policii stačit jako vysvětlení nemusí.

Ztotožnění osoby policií má přísná pravidla a odkaz na přísluš 2.jpg
Datum článku: 10. 12. 2021

Výzva policie k prokázání totožnosti může být použita jen v zákonem vymezených situacích a vždy musí být prokazované osobě jednoznačně zdůvodněna, ukázalo nedávné rozhodnutí Ústavního soudu

V současné epidemické době jsou všichni občané více než, kdy dříve vyzýváni k dodržování nejrůznějších často velmi potřebných pravidel souvisejících nejen s epidemií. Mnohem častěji se může člověk dostat také do situace, že je policisty vyzván k prokázání totožnosti neboli ke ztotožnění čili k předložení občanského případně jiného průkazu totožnosti, který dokládá základní údaje o legitimované osobě.

Každý občan, který se do uvedené situace dostane, by měl vědět, že v dané situaci má samozřejmě jako téměř v každé zásadnější životní chvíli práva i povinnosti. Jinými slovy jsou situace, z nichž jednoznačně povinnost prokázání totožnosti plyne a povinnost je jednoznačná a nezpochybnitelná, A naopak jsou i situace opačné, kdy nemusí být na první pohled vůbec jasné, z jakého důvodu policie prokázání totožnosti žádá. V takové chvíli, má legitimovaná osoba právo požadovat jednoznačně pochopitelné vysvětlení toho proč má prokazovat totožnost a policista či policisté jsou povinni takové jasně srozumitelné vysvětlení podat a neargumentovat jen číslem paragrafu zákona.

S oprávněním ke ztotožnění nelze nakládat libovolně a policisté jej musí používat jen podle určení zákona a v souladu se základními lidskými právy

Podle vyjádření Ústavního soudu ČR je totiž nezpochybnitelné, že ani ustanovení zákona o policii § 63 odstavec 2), které dává policistům oprávnění ke ztotožnění, nelze využívat libovolně kdykoli byť by to bylo při plnění policejních úkolů. Výzva k prokázání totožnosti je vždy, i když je oprávněná, zásahem do základních lidských práv a svobod člověka a policisté jsou povinni použití daného prostředku pečlivě zvažovat a nepoužívat svévolně. Jinými slovy pokud policisté požadují ztotožnění osoby a odůvodňují jej daným paragrafem, mají povinnost výzvu ke ztotožnění zdůvodnit tak, aby ztotožňovaná osoba sama pochopila potřebnost a oprávněnost daného policejního postupu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Datum článku: 29. 11. 2023

Každý občan České republiky by měl pečlivě sledovat své závazky v oblasti zdravotního pojištění, obzvláště…

Více informací
Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Datum článku: 29. 11. 2023

Manažery větších firem s počtem zaměstnanců přesahujícím padesátku a ročním obratem v přepočtu kolem 10…

Více informací
Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Datum článku: 28. 11. 2023

Vlastníci nedostatečně identifikovaní v katastru nemovitostí i vlastníci neidentifikovaní čili neznámí mají…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací