Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zveřejnění účetní závěrky půjde nově provést prostřednictvím správce daně

Povinnost zveřejnění účetní závěrky za rok 2021 půjde provést kromě způsobů, na něž jsou účetní jednotky již zvyklé také zcela nově prostřednictvím správce daně. Aby bylo uvedené podání správné, je třeba dodržet určitá pravidla, která zjistíte níže.

Zveřejnění účetní závěrky půjde nově provést prostřednictvím správce 2.jpg
Datum článku: 23. 11. 2021

Kdo musí povinně zveřejňovat účetní závěrku?

Povinnost zveřejňovat účetní závěrku mají všechny účetní jednotky, kterým zveřejnění ukládá zákon o účetnictví nebo jiný zvláštní předpis. Uvedenou povinnost tedy mají všechny účetní jednotky zapsané ve veřejných rejstřících, což znamená zejména v obchodním rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností či spolkových rejstřících. Účetní závěrku je třeba zveřejnit vždy minimálně jednou ročně do 12 měsíců od rozvahového dne. Zveřejnění účetní závěrky znamená odeslání účetní závěrky rejstříkovému soudu, u kterého je účetní jednotka registrována a který zajistí uložení ve sbírce listin a následné zpřístupnění uvedeného dokumentu veřejnosti.

Jak účetní závěrku rejstříkovému soudu zaslat?

Účetní závěrka musí být rejstříkovému soudu odeslána vždy v zákonem předepsaném formátu a struktuře a předepsaným způsobem. Odeslání lze provést:

datovou schránkou,

e-mailem na elektronickou adresu rejstříkového soudu,

přes web epodatelna.justice.cz nebo nově

prostřednictvím správce daně.

 

Nová možnost zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím správce daně platí pro účetní období roku 2021 a pozdější

Zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím správce daně půjde nově poprvé provést za rok 2021. tedy za účetní období počínající dnem 1. 1. 2021 a končící dnem 31. 12. 2021.

Zveřejnění účetní závěrky tímto novým způsobem mohou provést účetní jednotky, kterým zveřejnění účetní závěrky ukládá zákon o účetnictví a které nejsou účetními jednotkami podle zvláštního právního předpisu, podle něhož musí povinně ještě odevzdávat výroční zprávu České národní bance.

Uvedené podání musí být uskutečněno elektronicky formou přílohy daňového přiznání k dani z příjmů nebo dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2021 nebo pozdější. Toto podání musí obsahovat údaj o rozsahu, v jakém má být účetní závěrka podána a musí být ve formátu a struktuře předepsaném správcem daně podle ustanovení daňového řádu.

Pokud budou předepsané podmínky splněny, předá správce daně bez otálení  závěrku rejstříkovému soudu. Povinnost účetní jednotky zveřejnit účetní závěrku bude tedy splněna v okamžiku předání dokumentu správcem daně rejstříkovému soudu.

Očekává se tedy, že daňové přiznání právnických osob za rok 2021 bude už obsahovat příslušnou přílohu pro tento způsob zveřejnění účetní závěrky.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Přímé poskytnutí daru potřebnému nemusí být z hlediska daní snadné

Přímé poskytnutí daru potřebnému nemusí být z hlediska daní snadné

Datum článku: 30. 06. 2022

Pomáhat druhým v těžkých životních situacích finančním darem je velmi šlechetná záležitost, která má ale…

Více informací
Úsporný tarif a co chaty, domácnosti napojené na teplárny či firmy?

Úsporný tarif a co chaty, domácnosti napojené na teplárny či firmy?

Datum článku: 28. 06. 2022

Energetický úsporný tarif je vládní opatření v oblasti energií, které má občanům dotačně pomáhat zvládnout…

Více informací
Srovnatelnost údajů je v účetní závěrce klíčová a změny se vždy musí objevit v příslušné příloze

Srovnatelnost údajů je v účetní závěrce klíčová a změny se vždy musí objevit v příslušné příloze

Datum článku: 24. 06. 2022

Hlavním posláním účetnictví je poskytovat firmě spolehlivý přehled o vývoji jejího hospodaření a ekonomických…

Více informací
Doklady k zápisu do evidence skutečných majitelů

Doklady k zápisu do evidence skutečných majitelů

Datum článku: 20. 06. 2022

Evidence skutečných majitelů je informační systém sloužící ze zákona k přehlednému zjišťování důležitých…

Více informací